Podještědí - zdroj pitné vody pro třetinu České republiky


Občanské sdružení Naše Podještědí


Voda a uran ve světě

blog.idnes.cz,Andrea Kostlánová: “Niger: Bitva o uran I.”

…Ti, co propagují jadernou energetiku jako tu „pravou“, již nezdůrazňují, jak se uran těží a obohacuje …Těžební firmy, které dostanou od vlády v Niamey licenci, vyhánějí Tuarégy z jejich domovů a pastvišť, které musejí do určité lhůty vyklidit, a otevírají na nich uranové doly …

Tuarégové  metody těžby Arevy nazývají  bezostyšným plundrováním a ekologickou katastrofou. Uzavřené doly jsou jen nedbale zapečetěny, takže jsou „veřejně přístupné“, rovněž tak všude zde se volně povalující haldy hlušiny (z vytěženého množství rudy je jen 1% štěpného uranu,zbytek je odpad), jejichž prach, z 80% kontaminovaný, silné pouštní vichřice roznášejí všude po okolí … …  K obohacení uranu se potřebuje hodně vody, a protože v Nigeru jsou doly uprostřed pouště, tyto doly odčerpaly veškerou vodu z povrchových zásob (obnoví se tak za 500 let), takže v celé oblasti odumřely stromy …

Nezbytná je i kyselina sírová, a to ve velkém množství. Vyrábí se přímo na místě v neuvěřitelně zoufalých podmínkách: jde de facto o výrobu kyselého deště, který zničil veškerou vegetaci v regionu ( těžaři vstřikují do půdy „kyselý postřik“, aby  se půda drolila) .  Ti nejchudší z planety Země, co v rozvojových zemích uran pro zahraniční firmy těží, aby bohaté průmyslové země měly svoji „ čistou“ elektřinu a své jaderné zbraně, vůbec nemají tušení, že se vystavují nějakým zdravotním rizikům ( v Nigeru jsou to výhradně nomádští Tuaregové)…celý článek

27.listopad 2009 Euro.cz “Zásoby uranu ohrožují budoucnost pouště Kalahari” Windhoek - Skrytým nákladem budování jaderných elektráren, jimiž si řada zemí snaží zajistit energetickou bezpečnost, může být zničení pouště Kalahari v Namibii a produkce milionů tun emisí skleníkových plynů ročně.
Namibie je jednou z nejbohatších zemí na uran. Dle britského deníku The Guardian se očekává, že se během pěti let stane třetím největším producentem této suroviny na světě. Dva nejvýznamnější doly v Namibii by dle Světového jaderného sdružení (World Nuclear Association, WNA) měly být schopny poskytnout až deset procent světové těžby uranu. Není proto divu, že se poušť stala cílem mezinárodní honby za uranem. V čele tohoto útoku jsou Rössing Uranium, dceřiná společnost těžařského gigantu

Rio Tinto, a francouzská státní firma Areva, která zčásti ovládá jaderný komplex v anglickém Sellafieldu a další chce ve Velké Británii stavět. milionů tun emisí skleníkových plynů ročně. Rozvoj je ale provázen obrovskou poptávkou po vodě a obavami z výpadků vodního zásobování. Tento problém chce namibijská státní vodárenská společnost řešit mimo jiné ambiciózním plánem odsolování mořské vody. Nové doly budou dle údajů Guardianu spotřebovávat okolo 53 milionů krychlových metrů vody ročně, což je víc než 75 procent celkových dodávek namibijské státní vodárenské firmy. Voda bude muset být vedena od pobřeží k dolům, což je více než 56 kilometrů…celý článek

14.prosince 2008 AKTUALNE.CZ “Kyrgyzstán: uranové dědictví SSSR ohrožuje miliony lidí”.

V údolích řek řeky Naryn, která se již mimo území Kyrgyzstánu vlévá do světového veletoku Syrdarji a jejích přítoků, se “válí” na 475 milionů tun uranových hornin a uranového kalu. Pozůstatek sovětské minulosti této země přitom ohrožuje životy milionů lidí a přidává se tak k dalším aktuálním problémům, jako je finanční krize, jejímž následkem přichází o práci značná část Kyrgyzů pracujících na ropných polích v Kazachstánu a Rusku.
Miliony tun uranu jako pomník Stalina. Podle informační agentury Organizace spojených národů IRIN se v zemi nalézá zhruba 92 skládek plných nevyužitých zbytků uranové rudy a kalu……celý článek

WISE.cz
Projekty těžby a zpracování uranu jsou příčinou vážných environmentálních problémů v řadě zemí světa. Zejména v méně rozvinutých státech s nízkou úrovní regulace zahraničních investorů problémy přetrvávají. Dokonce i World Nuclear Association (WNA), zájmové sdružení reprezentující jaderný průmysl, připouští, že v některých zemích, které jsou významnými producenty uranu, neexistuje legislativa stanovující dostatečné zdravotní, ekologické a bezpečnostní standardy.
Organizace IPAO má v Africe zdokumentovanou řadu případů poškození zdraví obyvatel či kontaminace vodních zdrojů v důsledku těžby uranu.
Kontaminace vodních zdrojů v okolí uranových dolů a závodů na zpracování rudy byla doložena v Brazílii, Coloradu, Texasu, Austrálii, Namíbii i na dalších místech.
Zásobování jaderných elektráren sebou ponese každoroční přírůstek množství radioaktivních odpadů souvisejících s těžbou a zpracováním uranu v řádu desítek miliónů tun. Vedle zbytkového uranu obsahují uvedené odpady také thorium, radium či polonium a uniká z nich nebezpečný radon.
Náklady na dlouhodobé zaopatřování odpadů z těžby a zpracování uranové rudy nejsou započítány do tržní ceny jaderného paliva, třebaže nejsou o mnoho nižší než cena vytěženého uranu.
Úroveň bezpečnosti v uranových dolech je obecně nízká zejména v Africe. V roce 2002 zde došlo k havarijnímu úniku 15 000 litrů uranového roztoku, od té doby pak byla zaznamenána řada dalších úniků - od 50 do 23 000 litrů nebezpečné látky.