Podještědí - zdroj pitné vody pro třetinu České republiky


Občanské sdružení Naše Podještědí


Spolupracujte s námi

Oslovujeme školy  všech stupňů a zaměření v Libereckém kraji a nabízíme jim spolupráci na poli enviromentální výchovy, tedy v oblasti, která úzce souvisí s činností našeho občanského sdružení.

Jedním z našich ústředních témat je voda.
To, že se v Podještědí nachází jedno z nejvydatnějších pramenišť pitné vody ve střední Evropě, ví v Libereckém kraji málokdo. Pitná voda zatím naštěstí u nás v regionu problémem není, ale působení člověka vyvolává obavy o osud vzácných pramenišť. Za rizikové považujeme plány otevřít další těžbu uranu v Kotli u Osečné. Je jisté, že díky postupujícím klimatickým změnám se hodnota vody bude zvyšovat.

Rádi bychom toto téma víc zpopularizovali mezi mladými lidmi navštěvujícími základní, střední i vysoké školy.
Naše představa spolupráce:
•   Základní školy:
-    Přírodověda – koloběh vody v přírodě, jak člověk ovlivňuje kvalitu vody a život živočichů v ní
-    Občanská nauka - přistupuje člověk k využívání přírody a jejího bohatství zodpovědně?
-    Chemie – složení vody, chemická úprava pitné vody
-    Výtvarná výchova – libovolné techniky a tematické zadání
-    Hudební výchova – nejen lidové písně o vodě, voděnce
-    … další předměty podle ŠVP

Občanské sdružení Naše Podještědí chce pravidelně doplňovat webové stránky o nové informace o vodě, které nejsou v učebnicích, materiály o vlivu člověka na kvalitu vody.
Můžeme připravit soutěže, kvizy, využitelné při vyučování.
Jsme připraveni zorganizovat výstavy výtvarných soutěží na dané téma.

•    Střední školy - gymnázia, ekologicky zaměřené školy:
-    Chemie, biologie - vliv a rizika těžby nerostů / geologické podloží, znečištění vody a vliv na potravinový řetězec, formy sanace kontaminované vody a úspěšnost sanací/
-    Seminární práce zaměřené na problematiku znečištění vody v konkrétní lokalitě, počítačové prezentace….

•    Vysoké a vyšší odborné školy přírodovědného zaměření:
-     Témata pro bakalářské a diplomové práce v oblasti geologie, hydrogeologie, problematika demografického vývoje v oblasti těžby….

Všechny hotové práce chceme prezentovat na našich webových stránkách a případné nové poznatky zařadit do naší argumentace za ochranu vodních zdrojů v Podještědí.

Nabízíme  další možnosti spolupráce na poli tradic v Podještědí - na našich stránkách můžete najít ucelenou diplomovou práci na toto téma i s metodickými přípravami pro ZŠ

Uvědomujeme si, že enviromentální výchova je pro zdravý a kvalitní život člověka nezbytně nutná.
Dnešní žáci a studenti budou zanedlouho dospělí a jejich postoje a činy budou ovlivňovat další vývoj našeho životního prostředí.