Podještědí - zdroj pitné vody pro třetinu České republiky


Občanské sdružení Naše Podještědí


ZŠ Český Dub

SOUTĚŽ “PROČ JE VODA DŮLEŽITÁ PRO ČLOVĚKA, ZVÍŘATA, PRO ROSTLINY?”

Březen 2009
o.s. Naše Podještědí ve spolupráci s vedením ZŠ v Českém Dubě vyhlásilo soutěž na téma “Proč je voda důležitá pro člověka, zvířata, pro rostliny?” pro žáky základní školy.
Zúčastnili se jí žáci z osmi tříd obou stupňů ZŠ a celkem bylo odevzdáno sedmdesát prací dětí, převážně výkresů, mezi nimiž se vyskytly i prezentace na CD-disku, slohové útvary a  desková hra. Všechny práce jsou v digitální podobě k dispozici na této stránce.
Každé dítě taky přidalo ke svému výkresu krátké vysvětlení na otázku:”Proč je voda důležitá?”

* Názory dětí z druhých tříd jsou přepsány bez úprav:

Já si myslím, že odpověď je lehká - za prvé neměli by jsme kde bydlet, protože co malta? Do ní by ta voda nebyla. A co my? My by jsme taky nebyli. Neměli by jsme co pít!!!
…protože bysme nemohli sázet stromy, třeba jabloně a neměli bysme z těch jabloní jablka.
Voda musí být skoro všude. Dá se říct, že živí lidi, zvířata, stromy a květiny. Pod zemí je voda, je jí tam tolik, že to je jezero.
…nebejt vody nebylo by tu to zelené a tak zdravá příroda.
…protože bez ní  by byla země celá pokrytá hlínou a také by nežily ryby a jiná zvířata bez vody i jiná živočichové by nežili.
…proto, protože kdyby nebyla voda, tak byjsme umřeli. A tady vám kreslím oceán.
Tohle je oceán, je důležitý, protože má ryby, ty ryby mají maso, jsou zdravé, kdyby voda špinavá a kdyby byla špinavá, pak ryby byly nemocné.
…proto potřebujem vodu i pro kytky, taky by nemohli růst i pro další rostliny například růže, tulipány, no prostě všechny kytky.
Kdyby nebyla voda, tak by umřely rostliny, lidi, zvířata, všechno co žije.
…a kdyby jsme bez ní žili, tak by jsme umřeli.
…pro lidi, pro květiny a pro stromy. Protože lidi potřebují čistou vodu a kdyby se tu těžil uran tak by byla špinavá.
…pro zvířátka a lidi a brouky a tělo a pro květiny.

* Děti z 5.A:

Kdyby nebyla voda, nebyly by stromy a bez stromů ani kyslík. Nevyráběly by se žádné stroje ani dopravní prostředky například motorky, letadla, auta, nevyráběly by se ani lodě a ponorky, jelikož by byly všechny moře, oceány, řeky a přehrady vyschlé.
Za pár dnů bych zemřela. To je ale pravda! Tak třeba na Islandu, tam mají ryby. No a ryby, ty nemůžou žít bez vody, takže na Islandu by neměli tak moc peněz jako teď. Teď bych vám tady to nepsala, kdybych v týhle propisce neměla tuž, chápete? Když se zamyslíte vše, co je na planetě, je z vody, alespoň já si to myslím. Stejně by jsme neměli co pít, a normální člověk zůstane bez vody cca 3 dny!
Voda je důležitá, protože by neeczistoval (přesně přepsáno) život. Největší katastrofa by byla na Islandu, protože by nemohli lovit ryby. Ve Finsku by nebyla jezera a řeky a nebyly by lesy. Na pouštích by nebyly žádné oázy. Už by Země nebyla modrá planeta.
Kdyby voda nebyla, takže by se nemohla vyrobit minerálka, juice, cocacola takřka nic!!
Protože bez vody by jsme nebyli ani my, ani rostliny, ani zvířata. Nakreslil jsem proto tenhle obrázek, aby si lidé uvědomili, jak je voda důležitá. Na ten obrázek jsem nakreslil jak by to vypadalo s vodou a jak by to vypadalo bez ní.
Voda je nejdůležitější tekutina na světě. Vodu potřebuje každé stvoření na zemi, bez vody by nebyl život. Voda pokrývá třetinu zeměkoule, z toho malý kousek je pitné vody. Nejvíce, kde je potřebná voda je celý svět. Když nezasáhneme, tak celá zem bude bez vody. A tak proto nesmíme plýtvat s vodou.

Toto jsou ve zkrácené formě nejzajímavější názory dětí. Výbor o.s., který se sešel, aby vyhodnotil nejlepší práce dětí se jednomyslně shodl na tom, že odmění všechny zúčastněné.

28.dubna 2009
proběhlo na ZŠ v Českém Dubě k předání cen od předsedkyně o.s. Naše Podještědí Dany Jadrné všem dětem, které odevzdaly svoje práce do uzávěrky soutěže. Většina dětí dostala dárkové poukázky v hodnotě 50,- Kč na sladké odměny v místní pekárně “Harmonia”. Jedenáct starších dětí, bylo odměněno USB flash disk-em.
Tyto odměny byly uhrazeny z grantu Nadace Partnerství pro naše občanské sdružení. Práce dětí byly od 5.5. do 18.5.2009 vystaveny v Krajské vědecké knihovně v Liberci.
O.s. Naše Podještědí děkuje touto cestou vedení školy a všem pedagogům, kteří se podíleli na realizaci této soutěže.

Předávání cen dětem:

5.5. - 18.5. 2009 Krajská vědecká knihovna v Liberci - Výstava
Proběhla výstava dětských prací na téma “Proč je voda důležitá pro člověka, zvířata, pro rostliny?”, které se zúčastnili žáci ZŠ v Českém Dubě. Výstava byla instalovaná ve 3. patře knihovny.
Pro všechny, kteří nestihli tuto výstavu navštívit jsme připravili fotogalerii, která obsahuje všechny výtvarné práce dětí a je umístěna hned pod tímto článkem. Pak následují prezentace a povídka od žáků ze 7. a 8. ročníku.
Ostatní práce a se pokusíme taky zpracovat do elektronické podoby a budeme je postupně přidávat.


2.A
2.B
3.A

5.A
8.B

7.A Bělinová prezentace(Microsoft PowerPoint)
7.A Sluková, Greifová, Koštejnová prezentace(Microsoft PowerPoint)
8.A Fantová prezentace (Microsoft PowerPoint)
7.B Říha referát (Microsoft Word)
7.B Marvanová, Kotková povídka (Microsoft Word)