Podještědí - zdroj pitné vody pro třetinu České republiky


Občanské sdružení Naše Podještědí


tradice v Podještědí

Uvádíme zde diplomovou práci o zvycích a tradicích v Podještědí.
Tato práce obsahuje kromě teoretické části i pracovní listy, se kterými se dá pracovat ve školách.
Plánujeme distribuci CD s nahranou diplomovou prací do vybraných ZŠ.
Cílem je informovat žáky libereckých škol o oblasti pod Ještědem, probudit v nich zájem navštívit kraj a v budoucnu ho chránit před možným zničením.

Technická univerzita v Liberci
FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ
Katedra:                    filosofie
Studijní program:     magisterský
Autor:                        Jadrná Jitka
Vedoucí práce:         PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D.

KULTURNÍ DĚDICTVÍ A TRADICE VE VÝUCE VÝCHOVY K OBČANSTVÍ NA PŘÍKLADU TRADIC PODJEŠTĚDÍ. TVORBA METODICKÝCH LISTŮ K VÝUCE NA ŠKOLÁCH NA LIBERECKU. (Kompletní diplomová práce ve formátu PDF)
CULTURAL HERITAGE AND TRADITION IN CIVIC EDUCATION IN BACKGROUND OF PODJEŠTĚDÍ CULTURAL HERITAGE.

Tady je práce rozdělená do jednotlivých kapitol, které si můžete otevírat:

1. Úvod. Zvyky a tradice
Teoretická část - úvod
1.Zvyky a tradice
1.1 Svátky během roku
1.1.1 Posvícení
1.1.2 Pouť
1.1.3 Vánoce
Výzdoba domu
Vánoční zvyky
1.1.4 Silvestr, Nový rok
1.1.5 Velikonoce
1.1.6 Pálení čarodějnic
1.1.7 První máj
1.1.8 Svatodušní svátky
1.1.9 Dožínky
1.1.10 Svatba
1.1.11 Pohřeb
1.2 Jídla
1.2.1 Tradiční jídlo o Vánocích
1.2.2 Jídlo ve všední den

2. Architektura
2.1 stavby
2.1.1 Roubení
2.1.2 Střechy
2.1.3 Vnější stěny
2.1.4 Lomenice
2.1.5 Chlévy
2.2 interiér
2.2.1 Obytná část
2.2.2 Vybavení
2.3 malé objekty

3. Lidová slovesnost
3.1 písně
3.2 osobnosti
3.3 tance
3.4 nářečí
3.4.1 jména obcí a chalup

4. Kroje
4.1 Ženský kroj
4.1.1 Košilka
4.1.2 Sukně
4.1.3 Zástěra
4.1.4 Šněrovačka
4.1.5 Půlka
4.1.6 Kabátek
4.1.7 Špenzr
4.1.8 Šátek do ruky
4.1.9 Úprava hlavy
4.1.10 Punčochy a střevíce
4.2 mužský kroj

5. Kulturně-historické památky
5.1 Historický vývoj Podještědí
5.2 vybrané kulturněhistorické zajímavosti Podještědí

23