Podještědí - zdroj pitné vody pro třetinu České republiky


Občanské sdružení Naše Podještědí


Podpořte nás

Staňte se členy o.s. Naše Podještědí
Každý, kdo chce podpořit naše snažení, se může kdykoliv přidat a stát se členem OS Naše Podještědí.
Členem se můžete stát po vyplnění formuláře
Přihláška do o.s.Naše Podještědí
Vítáme každého nového člena.

Finanční podpora
Pokud má kdokoli zájem, a rád by podpořil naše snažení, nemá však čas věnovat se aktivitám v OS Naše Podještědí, může pomoci tak, že pošle finanční dar na naše konto:

220 275 145/0300

Na co budou peníze použity?
* organizování informativních přednášek, shromáždění a setkání občanů s politiky na téma uran v Podještědí
* informativní materiály (plakáty, letáky, fotografie a jiné propagační materiály)
* financování provozu našich webových stránek
* financování dopravy na akce typu: - rozvoz letáků, informační schůzky s poslanci, úředníky státní správy, “předání petice v Praze”….

Nefinanční podpora
Příspěvek občanskému sdružení nemusí mít pouze finanční charakter. Vyberte si z dalších možností, jak podpořit naši práci:

Věcný dar
kancelářský papír, barva do tiskárny, prázdná CD Rom, DVD…

Služby
Vítáme bezplatné (popř. zlevněné) služby v oblasti tisku informativních letáků, zhotovení fotek, telekomunikací, webových aplikací, právního a jiného poradenství. Můžeme Vám slíbit zveřejnění Vaší firmy na naší domovské stránce. Každý má co nabídnout.

Dobrovolníci
Dobrovolná neplacená práce je neoddělitelnou součástí činnosti neziskového sektoru všude ve světě. Všichni členové našeho sdružení vykonávají svoji práci zdarma nad rámec svého občanského povolání. Při veškeré naší činnosti jsou pomocné ruce vítány – přidejte se a prospějete dobré věci.

Nápady
Občanské sdružení chce čerpat dotace z grantů. Máte nápad, co ve Vašem okolí zlepšit, opravit, a Váš obecní úřad nemá v rozpočtu peníze? Chcete zorganizovat nějakou přednášku, promítání, pozvat důležitého hosta? Napište nám!

KONTAKT
Poštovní adresa:
NAŠE PODJEŠTĚDÍ, o.s.
Vackova 376
463 12 Liberec 23

IČO: 22685863

nasepodjestedi@gmail.com