Podještědí - zdroj pitné vody pro třetinu České republiky


Občanské sdružení Naše Podještědí


ZŠ Světlá pod Ještědem

22. dubna 2010 “VÝTVARNÁ SOUTĚŽ KE DNI ZEMĚ”
U příležitosti oslav Dne Země občanské sdružení Naše Podještědí uspořádalo výtvarnou soutěž pro žáky Základní a mateřské školy ve Světlé pod Ještědem. Téma soutěže bylo: “Proč jsou stromy důležité pro lidi i zvířata?” K výkresu soutěžící děti připojily krátkou odpověď na otázku: “Co pro vás stromy znamenají?
Odevzdané výtvarné práce jsou moc hezké a proto byly všechny děti za svoje výkony a snahu odměněny.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v pátek 14. 5. 2010 v budově ZŠ ve Světlé pod ještědem.

Výtvarné práce byly vystaveny 22.května 2010 na oslavě vítězství tisícileté lípy z obce Kotel v soutěži Strom roku a můžete si je prohlédnout na našich webových stránkách:

MŠ Dolení Paseky

ZŠ Světlá pod Ještědem 1. třída

ZŠ Světlá pod Ještědem 2. třída

ZŠ Světlá pod Ještědem 3. třída

ZŠ Světlá pod Ještědem 4. třída

ZŠ Světlá pod Ještědem 4. třída

Šest důvodů, proč podporovat stromy

1) Stromy při fotosyntéze odebírají ze vzduchu oxid uhličitý a vracejí do něj kyslík.
Stoletý buk vydá za jednu hodinu takové množství kyslíku, které vystačí k dýchání třem lidem po celý rok. Průměrný strom spotřebuje za svůj život na 24 milionů m3 oxidu uhličitého, plynu, který se významně podílí na skleníkovém efektu.

2) Stromy jsou důležité regulátory teploty a klimatu.
Jeden hektar lesa odpaří za hodinu až 350 litrů vody. Tím se v parných dnech ochlazuje teplota i o několik stupňů. Tam, kde není dostatek zelených ploch, přestává být městská zástavba prostorem obytným a stává se jen dopravní plochou, na níž není možné si odpočinout.
Stromy jako regulátory tepla

3) Stromy zachycují prach a mikroorganismy.
Hektar smrkového lesa dokáže vázat až 32 tun popílku, bukový les na téže ploše dokonce dvakrát tolik. Stromy produkují látky podpobné antibiotikům zabíjející choroboplodné zárodky.

4) Stromy snižují hluk.
Až čtvrtina hluku je pohlcována mezi listím stromů. Pásy stromů a keřů kolem silnic či v městských parcích tak působí jako protihluková bariéra.

5) Stromy svými kořeny zpevňují půdu a zadržují vláhu.
Kořeny stromů při dešti zadržují vodu jako velká houba a zabraňují tak rychlému odtoku srážek do vodotečí, vzniku povodní a nadměrné erozi půdy. Velký význam mají i stromy schopné růst blízko vody: olše, vrby a domácí druhy topolů, neboť svými kořeny zpevňují břehy, které by jinak byly vodním tokem vymílány a odplavovány.

6) Stromy zajišťují biodiverzitu.
Stromy nejsou významné jen pro nás - lidi. Jsou domovem desítkám druhů živočichů, zejména hmyzu. Některé druhy se specializují na pupeny, jiné na listy a plody, další druhy se živí kůrou či lýkem, nejvzácnější jsou druhy přežívající ve starém trouchnivém dřevě, které je v lesích již velmi řídké. Souvislé porosty stromů (podél řek, silnic, polních cest) mají velký význam také jako biokoridory, ve kterých nachází úkryt řada živočichů.

Zdroj: Nadace Partnerství