Podještědí - zdroj pitné vody pro třetinu České republiky


Občanské sdružení Naše Podještědí


Akce

21. listopadu 2015 proběhla “ČLENSKá SCHŮZE o.s. NAŠE PODJEŠTĚDÍ”na Obecním úřadu v Janově Dole. Na této schůzi došlo k úpravě názvu občanského sdružení Naše Podještědí o.s. podle požadavku nového občanského zákoníku na NAŠE PODJEŠTĚDÍ z.s.

6. září 2014 se konala akce “SETKÁNÍ POD TISÍCILETOU LÍPOU” v obci Kotel.

Za krásného slunečného počasí se pod tisíciletou lípou v Kotli sešla stovka diváků, aby si zde připomněli 5.výročí vítězství lípy v soutěži Strom roku. Dopolední program zahájit již tradičně folklorní soubor Horačky. Potěšili nás nejen zpěvem, ale také tancem a hereckými scénkami.

Divadelní soubor Vojan z Českého Dubu zahrál výsek ze hry Lesní panna.

Pěvecký sbor Canzonetta z Osečné program uzavíral.

Všichni účinkující byli odměněni symbolickými lipovými lístky, které pro nás vyrobili klienti Jedličkova ústavu z Liberce. Zároveň jsme měli možnost zakoupit jejich zdařilé keramické výrobky.

Mezi jednotlivými čísly se diváci dozvěděli něco o historii soutěže Strom roku, o jejím průběhu a také o činnosti Nadace partnerství. Další informace se týkaly aktuální situace kolem těžby uranu, sanačních pracích v Hamru na jezeře, nebo také projednávaného horního zákona.

Přítomní diváci si mohli prohlédnout výstavu fotografií shrnující činnost o.s. Naše Podještědí.¨

K dobré náladě přispělo i skvělé občerstvení - grilované maso, řízky,pivo, limo, cukrářské výrobky.

Děkujeme všem za účast a za podporu

Výbor o.s. Naše Podještědí