Podještědí - zdroj pitné vody pro třetinu České republiky


Občanské sdružení Naše Podještědí


Vznik a cíle z.s.

Občanské sdružení Naše Podještědí bylo založeno v lednu 2008.
Základním impulsem jeho vzniku byly informace o plánech s.p. Diamo začít s těžbou uranu v nové lokalitě Kotel-Osečná.

Mapa CHLÚ [JPG]

Na tomto území se však nachází jedno z nejvydatnějších pramenišť pitné vody ve střední Evropě. O uranu v této oblasti se ví z průzkumů s.p. Diamo  již od 70. let minulého století. Vzhledem k problematickému geologickému podloží s množstvím tektonických zlomů vzniká při těžbě uranu velké riziko kontaminace unikátně bohatých pramenišť vody a proto se o ní neuvažovalo ani v dobách komunistického Československa.

Technologie, s použitím kyseliny sírové (H2SO4), které se používají k těžbě a zpracování uranové rudy se v průběhu let zásadně nezměnily a patří k nejproblematičtějším a nejrizikovějším ve vztahu k životnímu prostředí.
Tato fakta jsou prokazatelná z různých materiálů, které popisují poškození životního prostředí po  nedávno ukončené těžbě uranu v Stráži pod Ralskem:
- do země bylo vtlačeno 4,353 mil. tun chemikálií
- objem kontaminovaných podzemních vod je 260 milionů kubíků, na ploše zhruba 28 čtverečních kilometrů, což prakticky   odpovídá slapskému přehradnímu jezeru
- sanace tohoto území budou pokračovat ještě 40 let
- dnešní odhad výše nákladů vynaložených na odstranění škod je  41 miliard Kč.

Díky vysoké neekologičnosti a velkým nákladům na sanace probíhá těžba uranu převážně v neobydlených oblastech. V Evropě jsme jediná země, kromě Rumunska, která dnes uvažuje o těžbě uranu v takto hustě obydlené oblasti.

Uran je strategická surovina – toto je hlavní argument s.p. Diamo. Ale samotné držení uranu neznamená v České republice nezávislost na dodavatelích jaderného paliva. Česká republika nedisponuje kapacitou pro konverzní ani obohacovací práce ani pro výrobu palivových článků. V jaderném palivu je stoprocentně závislá na zahraničí a domácí zásoby uranu nehrají pro energetickou bezpečnost žádnou roli. Český uran znamená pouze komoditu zajímavou pro její uplatnění na trhu. Uran a jaderné palivo jsou pro úvahy o energetické nezávislosti nebo bezpečnosti dvě různé věci.

Je voda méně strategická než uran? Nedostatek vody či její špatná kvalita způsobí smrt desetkrát většího počtu osob než veškeré válečné konflikty (zdroj UNICEF). Počet obyvatel Země roste a s tím i spotřeba vody. Klimatická změna naproti tomu způsobuje, že zásob vody v mnoha regionech světa ubývá. Ledovce se zmenšují, srážky jsou méně předvídatelné a záplavy a sucha stále extrémnější (zdroj UNICEF).
Zatím nedostatek vody nepociťujeme, ale nemusíme chodit daleko, třeba v jižní Evropě není samozřejmostí pitná voda z kohoutku. Plány na těžbu uranu ohrožují jedno z nejvýdatnějších pramenišť ve střední Evropě! Však doba, kdy si vodu budeme cenit jako strategickou surovinu, není bezesporu daleko.

Naše cíle:

•    Ochránit vydatné podzemní zdroje pitné vody a odvrátit těžbu uranu v hustě obydlené oblasti Podještědí
•    Informovat o celé problematice obyvatele formou přednášek, výstav, letáků a vyvolávat širokou diskuzi na toto téma
•    Spolupráce se školami všech stupňů v oblasti ekologické výchovy mladé generace
•    Touto činností podpořit další rozvoj regionu Podještědí v oblasti turistického ruchu, ekologického zemědělství a zachování tradic