Podještědí - zdroj pitné vody pro třetinu České republiky


Občanské sdružení Naše Podještědí


Dokumenty z.s.

Mapa CHLÚ [JPG]

18.ledna 2010 zaslal výbor o.s. Naše Podještědí ministrovi životního prostředí JUDr. Janu Dusíkovi dopis s žádostí o schůzku ve věci “STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE”. Tato schůzka by proběhla za účasti starostů obce Janův Důl a města Český Dub. O dalším průběhu Vás budeme informovat…celé znění dopisu

22.10.2009 “TISKOVÁ ZPRÁVA O.S. NAŠE PODJEŠTĚDÍ” Liberec, Babylon
Občanské sdružení Naše Podještědí odmítá těžbu uranu plánovanou státní energetickou koncepcí. Protože dlouhodobě sledujeme problém obnovení těžby uranu, považujeme za nutné zúčastnit se veřejné rozpravy, jak k ní vyzval ministr průmyslu a obchodu pan Tošovský při předkládání SEK na vládu…celá tisková zpráva

12.10.2009 o.s.Naše Podještědí: “Otevřený dopis premiérovi Janu Fischerovi”(reakce na záměr MPO obnovit těžbu uranu) Vážený pane Fischere, občanské sdružení Naše Podještědí Vás tímto dopisem vyzývá ke zdrženlivosti odsouhlasit záměr Ministerstva průmyslu a obchodu obnovit těžbu uranu v Podještědí. Pro širokou veřejnost není přijatelné, aby vláda bez politického mandátu rozhodovala v časové tísni o záměrech v tak strategicky důležité otázce, jakou je těžba uranu v ČR. Nedovolte, aby byla Vaší vládě vnucena politicky citlivá rozhodnutí v době, kdy veřejnost nemá nad tak závažným rozhodnutím kontrolu, protože Vaše vláda nevzešla z řádných voleb…celý dopis

Leden 2009 Otevřený dopis ministrovi průmyslu a obchodu Martinu Římanovi
Tento dopis vypracoval výbor o.s.Naše Podještědí v reakci na uveřejněný záměr nové energetické koncepce v časopisu Ekonom č.2/09
20.2.2009 Odpověď z Ministerstva průmyslu a obchodu
Reakce z MPO na otevřený dopis ministrovi průmyslu a obchodu Martinu Římanovi

Podnět k přezkumu rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení chráněného ložiskového území Kotel - tento odnět podalo o.s. Naše Podještědí koncem roku 2008 na MŽP. Upozorňujeme v něm na procesní nedostatky, které předcházely vyhlášení CHLÚ: (celý dokument).
V prosinci 2008 jsme obdrželi odpověď z MŽP, kde nám sdělují, že podnět bude předložen k posouzení rozkladové komisi MŽP: (odpověď z MŽP)

PRÁVNÍ FORMULACE ODVOLÁNÍ PRO VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ přímo dotčených návrhem na stanovení chráněného ložiskového území Kotel - OSEČNÁ [PDF]

Nesouhlas se stanovením CHLÚ Kotel a neúčastí ve správním řízení k předmětné věci [PDF]
Odpověď z MŽP ČR [JPG]

Otevřený dopis na podporu změny předpisů horního práva [PDF]