Podještědí - zdroj pitné vody pro třetinu České republiky


Občanské sdružení Naše Podještědí


Tisk

25. ledna 2017 Společná tisková zpráva spolků Naše budoucnost bez uranu  a  Calla – Sdružení pro záchranu prostředí: “Otevře surovinová politika dveře pro těžbu uranu u Brzkova?” Vyjádření k návrhu je možné podávat do 11. února - Lidé se mohou veřejně vyjadřovat (proces SEA) k návrhu nové surovinové politiky České republiky, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.  V ní hodlá podstatným způsobem proměnit polistopadový kurz v postupném utlumování problematické těžby uranu a otevřít tak dveře k nové těžbě dalších ložisek, v první řadě toho u Brzkova [1].  Protože jsou důležitá vyjádření lidí, spolků, obcí či institucí, které s touto snahou ministerstva nesouhlasí, připravili jsme internetový formulář na zasílání vyjádření Ministerstvu životního prostředí [2].  Termín skončí 11. února 2017. Ještě před tím - 6. února proběhne na Ministerstvu průmyslu a obchodu veřejné projednání koncepce [3].

Spolky Naše budoucnost bez uranu a Calla – Sdružení pro záchranu prostředí nesouhlasí, aby surovinová politika umožňovala stavbu nových uranových dolů v České republice v minulosti již dosti postižené uranovým průmyslem. Problémem jsou budoucí citelné dopady do života obyvatel obcí okolo nového uranového dolu, které již v případě Brzkova zkušenosti s těžbou mají. Záměr přináší rizika v oblasti ztráty a znečištění podzemních vod, prašnosti, hluku, radonu, poškození krajinného rázu či podstatného navýšení těžké nákladní dopravy.

Přestože Ministerstvo životního prostředí požádalo zpracovatele hodnocení, aby vyhodnotil i variantu bez těžby uranu a aby byly „posouzeny vlivy možné nové těžby ložisek uranu Brzkov – Horní Věžnice na životní prostředí a veřejné zdraví a to včetně posouzení synergických a kumulativních vlivů“, nic takového se nestalo. Zpracovatel požadavky ignoroval s odůvodněním, že: „se zahájením těžby v návrhovém období surovinové politiky se neuvažuje z důvodů ekonomické nevýhodnosti těžby a nepřipravenosti nové lokality. V návrhovém období dojde pouze k prověření reálnosti těžby uranu na nové lokalitě.“  Ve skutečnosti podle usnesení vlády z r. 2014 probíhají přípravné kroky směřující k budoucí těžbě a v lednu 2018 má dojít k rozhodnutí vlády o formě financování výstavby dolu. Tedy v návrhovém období Surovinové politiky, která je zpracována na období 15 let.

Edvard Sequens z Cally řekl:  „Přestože by dnes byla těžba uranu ekonomicky prodělečná, nemusí tomu tak být v budoucnu a nová surovinová politika by tak těžařům umetala cestu.  Zachování špinavého uranového průmyslu má mít podle autorů surovinové politiky přednost před čistým životním prostředím a zdravím lidí.“

Lucie Drahošová Stránská za spolek Naše budoucnost bez uranu řekla: „Dáme-li na misky vah - několik let provozu našich jaderných reaktorů a po několik desítek let trvající obnovu krajiny, znečištěné podzemní vody, kontaminovanou půdu, a náročnou sanaci po těžbě, tak my, jako obyvatelé, žijící v blízkosti plánovaného dolu víme, co zvolit. Věříme, že nová surovinová politika uranové těžbě nebude nakloněna, a ta tak zůstane jen vzpomínkou na minulost.“

Další informace mohou poskytnout:

Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz

Lucie Drahošová Stránská, Naše budoucnost bez uranu, tel.: 728 375 619, e-mail: lucik.stranska@seznam.cz

Poznámky:

[1] Návrh „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“, Ministerstvo průmyslu a obchodu, prosinec 2015

[2]  Vzorové vyjádření k hodnocení „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“: http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/aktuality/vyjadreni-se-ke-koncepci-surovinova-politika-ceske-republiky-v-oblasti-nerostnych-surovin-a-jejich-zdroju.html

[3]  Informace k procesu SEA na koncepci “Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“ včetně samotného hodnocení zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP244K

6. ledna 2017 Lidové noviny: “Špína, o které svět nemluví.” Přesun těžby uranu do nedemokratických zemí poškozuje tamní životní prostředí i obyvatele. Nejhorší je situace v afrických státech. Uranový průmysl zažívá těžké časy. Světové ceny uranu se za loňské první pololetí propadly o 27 procent, ve srovnání s rokem 2007 dokonce o 80 procent. Zatímco v roce 2007 se jedna libra uranu (0,454 kg) prodávala na světových trzích v jednu chvíli za 135 dolarů, v červnu byla kmání za 25 dolarů. Podle agentury Bloomberg na tom byl uran z 80 sledovaných komodit nejhůř, hned po uhlíkových kreditech…celý článek

3. ledna 2017 deník.cz: “Zvrat! Ministerstvo průmyslu chce povolit těžbu uranu u Brzkova.” Přibyslavsko – Ministerstvo průmyslu a obchodu přiznalo, že slova o zrušení plánu přenést těžbu uranu z Dolní Rožínky do Brzkova nebyla pravdivá. „Obyvatele obcí ohrožených těžbou uranu tak čeká náročný rok”, sdělil Eduard Sequens ze sdružení Calla, Sdružení pro záchranu prostředí. Ministr průmyslu Jan Mládek přitom ještě vloni v březnu tvrdil, že zrušil plán převést těžbu uranu z Dolní Rožínky do Brzkova pro její neekonomičnost…celý článek

2. ledna 2017 Společná tisková zpráva spolků Naše budoucnost bez uranu  a  Calla – Sdružení pro záchranu prostředí: “Ministerstvo průmyslu přiznalo - slova o zrušení plánu přenést těžbu uranu do Brzkova nebyla pravdivá.” Obyvatele obcí ohrožených těžbou uranu tak čeká náročný rok. Ministr průmyslu Jan Mládek v březnu 2016 tvrdil, že zrušil plán převést těžbu uranu z Dolní Rožínky do Brzkova pro její neekonomičnost [1]. Jak nyní potvrdilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), není to pravda a dále pokračuje schvalovací proces, který má umožnit státu vytěžit toto nevelké ložisko uranu na Českomoravské vysočině [v příloze]. Obyvatele a představitele obcí Brzkova, Věžnice, Přibyslavi či Polné, kteří by byli možnou těžbou a dopravou uranové rudy nejvíce zasaženi a kteří s tímto záměrem ostře nesouhlasí, tak letos čeká náročný rok, ve které budou muset uhájit veřejný zájem na zachování zdravého prostředí pro život. Do fáze veřejného projednávání vlivů na životní prostředí a zdraví lidí (proces SEA) se patrně již na začátku roku dostane návrh nové surovinové politiky České republiky, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. V ní hodlá podstatným způsobem proměnit polistopadový kurz v postupném utlumování problematické těžby uranu a otevřít tak dveře k nové těžbě dalších ložisek, v první řadě toho u Brzkova.  Po závěrečném verdiktu Ministerstva životního prostředí bude koncepci schvalovat vláda…

19. prosince 2016 iDnes.cz: “Stát se marně snaží prodat rekreační středisko ležící na uranové jámě.” Během desítek let provozu se v něm vystřídaly tisíce rekreantů. Bylo to oblíbené místo pro pořádání táborů, srazů, workshopů, kurzů nebo školení, sloužilo i pro chotěbořské spolky. Rekreační zařízení Geofond je však už dva roky uzavřené. Stát, jehož organizaci patří, ho nabízí na prodej. Marně…celý článek

12. prosince 2016 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD - Tisková zpráva: “Stát bude zahlazovat následky hornické činnosti nejméně do roku 2042 a zaplatí za to minimálně dalších 45 miliard korun.” Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jakým způsobem státní podnik DIAMO v letech 2006 až 2015 čerpal a používal peníze na zahlazování následků hornické činnosti a jak mu tyto prostředky poskytovaly Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí (MF). V kontrolovaném období zaplatil podnik DIAMO za zahlazování následků hornické činnosti celkem 36,8 miliardy korun…celá zpráva

12. prosince 2016 deník.cz: “Společnost Diamo požádala o nový průzkum u Brzkova.” Přibyslav – Prodloužit smlouvu s právníkem o další dva roky a oslovit Kraj Vysočina chtějí obce, které odmítají těžbu uranu v okolí Brzkova, kde zájemce o těžbu, společnost Diamo, požádala před koncem roku o nový průzkum. Obce, které si nepřejí na svém území otevřít doly na těžbu uranu, zastupuje již dva roky právník Luboš Kliment ze Žďáru nad Sázavou. „Za jeho služby zaplatily obce doposud 100 tisíc korun. Na mzdu právníka přispěly obce rovným dílem, každá částkou 25 tisíc. Vzhledem k tomu, že právní pomoc budeme do budoucna rozhodně potřebovat, chceme prodloužit smlou-vu s Lubošem Klimentem o další dva roky a zaplatit mu částku zhruba ve stejné výši,” informoval starosta Přibyslavi Martin Kamarád. Zároveň se čtyři dotčené obce rozhodly naplánovat si na leden příštího roku informační schůzku s vedením Kraje Vysočina…celý článek

8. prosince 2016 deník.cz: “Boj proti těžbě uranu pokračuje.” Přibyslav – Čtyři sídla kolem ložiska uranové rudy u Brzkova budou dál bojovat proti zvažovanému otevření dolu. Na společném postupu se dohodla loni. Právnímu zástupci, který je v záležitosti zastupuje, se chystají prodloužit smlouvu o dva roky. Informaci, kterou ve středu uvedl přibyslavský starosta Martin Kamarád, potvrdili také zástupci samospráv Polné, Věžnice a Brzkova. Na schůzce obcí v první polovině listopadu se podle Kamaráda zdálo, že se kolem uranu celkem nic neděle. Asi za týden jim ale státní podnik Diamo oznámil, že u brzkovského ložiska žádá o stanovení průzkumného území…celý článek

3. prosince 2016 denik.cz: “Případ uran se vrací na začátek.” „Vánoční dárek” připravila těžařská firma DIAMO s.p. obyvatelům v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice, kde by se měl v budoucnu těžit uran. Starostům byl doručen dopis oznamující záměr zahájit další řízení. „Zástupcům dotčených samospráv byl v minulých dnech doručen dopis DIAMA s.p. oznamující, že DIAMO s.p. má v úmyslu požádat o stanovení průzkumného území pro vyhledání a průzkum výhradního ložiska radioaktivních nerostů Brzkov. Od roku 2015 navíc běží na základě žádosti DIAMA s.p. řízení o rozšíření chráněného ložiskového území,” informoval o situaci právník Luboš Kliment, jež zastupuje obce, které těžbu na svém území odmítají…celý článek

28. listopadu 2016 deník.cz:”Diamo hodlá přepočítat uran u Brzkova. Obce to odmítají.” Státní podnik Diamo požádal o stanovení průzkumného území výhradního ložiska radioaktivních nerostů v lokalitě Brzkov. Plánuje tam přepočítat zásoby uranu. S tím ovšem nesouhlasí dotčené obce, a prostřednictvím svého právního zástupce Luboše Klimenta vzkázaly, že s řízením nesouhlasí. Právník zastupuje obce Brzkov a Věžnice a města Přibyslav a Polná. Vedení tohoto řízení by podle právníka bylo v rozporu s platnou surovinovou politikou České republiky. „Uvedený postup Diama je způsobený tím, že za rok od podání žádosti o rozšíření chráněného ložiskového území nenastal v tomto řízení žádný posun, když Ministerstvo životního prostředí zcela akceptovalo naše námitky. Tímto postupem si státní podnik snaží opatřit podklady, které však měl mít dávno před podáním první žádosti.” uvedl Kliment…celý článek

15. listopadu 2016 Právo: “Vytěžili už milión tun kontaminované půdy.” Obnova zničeného životního prostředí po takzvané hydrochemické těžbě uranu, která probíhala do devadesátých let minulého století na Českolipsku, dosáhla významného milníku. Státní podnik Diamo totiž při zahlazování následků uranové těžby vytěžil už milióntou tunu kontaminované půdy. Stát ji v uplynulých desetiletích zničil, když povolil těžit a louhovat uran prostřednictvím vstřikování kyseliny sírové do vrtů vedoucích pod zem. Kyselé roztoky tak zasáhly půdu i významnou oblast spodní vody. Diamo jako nástupce Uranových dolů Hamr, pod jejichž hlavičkou hydrochemická těžba probíhala, se teď snaží kontaminovaná území vyčistit. “Vyvedení prvního miliónu tun kontaminantů je významný okamžik, ale stále je ještě hodně před námi,” uvedl šéf státního podniku Diamo Tomáš Rychtařík. “Podle modelového výpočtu provedeného v roce 2014 bude nutné pro dosažení cílových parametrů vyvézt ještě téměř 2,5 miliónu tun kontaminantů,” zmínil Rychtařík. Cílem podle něj je dosáhnout takových koncentrací kontaminovaných látek ve spodní vodě, které nebudou rizikem pro vodohospodářské využití takové vody a zároveň nebudou nebezpečné pro ekosystémy vázané na tuto vodu. “Dosažení těchto cílových hodnot se předpokládá v roce 2037,” doplnil Tomáš Rychtařík. Zahlazování těžby uranu začalo už v roce 1996, kdy vláda rozhodla o ukončení hydrochemické těžby na Českolipsku. Naplno se ale očista přírody v okolí Stráže pod Ralskem rozjela až po otevření dvou nových neutralizačních a dekontaminačních stanic v letech 2009 a 2012. “Prostřednictvím těchto technologií se zbavujeme až tří čtvrtin všech kontaminantů,” řekl šéf státního podniku. Současně s likvidací následků hydrochemické těžby probíhalo na Českolipsku také zahlazování stop po takzvané hlubinné těžbě uranu, při níž horníci fyzicky fárali pod zem. Zatímco kontaminovaná půda se bude čistit ještě desítky let, upomínky na fárání za uranem už byly prakticky úplně zlikvidovány. Naposledy vloni v létě se poroučela k zemi 46 metrů vysoká těžební věž, která přetrvala v areálu uranového dolu Hamr I. Poslední směna horníků tu sice s pomocí věže vyfárala již v dubnu 2001 a o rok později byly zasypány jámy, jejichž prostřednictvím bylo podzemí dolu přístupné, celý areál na povrchu ale ještě do loňska zůstával stát. Teď už je ale minulostí a na jeho místě by měl vyrůst památník těžby uranu.

6. října 2016 ekolist.cz: “Krajské volby 2016 - Na Vysočině se diskutuje o Dukovanech i těžbě uranu.” V kraji Vysočina bylo letos podáno celkem 21 kandidátních listin a kromě politického sdružení Pro Vysočinu mezi nimi nechybí žádná ze stran, která se po vítězství v minulých volbách podílela na zisku mandátu. V roce 2012 získala nejvíce mandátů (17) ČSSD, (11) KSČM, KDU-ČSL (7) a ODS (5). Jen malá část z nich však do svého volebního programu přímo zahrnula řešení otázek životního prostředí. Což je vzhledem k přírodním dispozicím kraje Vysočina poněkud smutné…celý článek

5. října 2016 VLADA ČR: “Vláda schválila příspěvky propouštěným horníkům.” Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek na dnešním zasedání vlády předložil opatření ke zmírnění sociálních dopadů, souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu…celý čánek

26. září 2016 iDNES.cz: “Stráž p.R.- Diamo zahlazuje následky těžby uranu. Ze země vysálo už milion tun jedů.” Při zahlazování následků chemické těžby uranu v Ralsku dosáhl státní podnik Diamo významného milníku. Na konci srpna napočítali už miliontou tunu škodlivin, které se povedlo od roku 1996, kdy se s těžbou skončilo, odstranit ze země. Vyhráno ale zdaleka není, ještě další 2,5 milionu tun jedovatých roztoků v podzemí čekají. Jde zpravidla o kyselinu sírovou a v ní rozpuštěné železo a hliník. Od roku 1967 bylo do území o ploše více než 2400 hektarů vtlačeno obrovské množství kyseliny sírové jakožto uran loužícího činidla a také kyseliny dusičné jako oxidační látky. Dále byl do podzemí vháněn také amoniak, fluorovodík a kyselina chlorovodíková. Tato extrémně jedovaté směs se už 20 let čerpá zpět, aby se ochránila podzemní voda a celý ekosystém…celý článek

20. září 2016 TEMELIN.cz: “Uran: nejhůře těžená komodita ve světě.” V květnu 2016 redakční tým zpravodaje Nuclear Monitor zaznamenal 11-ti leté minimum tržních cen uranu, které bylo tehdy těsně pod 26 USD za libru U3O8.  8. června oznámila agentura Bloomberg, že z 80 sledovaných komodit na tom byl uran nejhůře (hned po uhlíkových kreditech). Podle Ux Consulting Company se tržní ceny uranu zhroutily na nejnižší úroveň od dubna 2005 – na 25 USD za libru (1 libra rovná se 0,454 kg) a protože se snížily o 27 % od začátku roku 2016, je z nich už jen zlomek maximální ceny 136 USD za libru U3O8 z roku 2007…celý článek

CALLA.cz: O víkendu 10. až 11. září oslavovali v Berlíně 30-leté výročí německého spolkového Ministerstva pro životní prostředí na akci „Das Festival zur Zukunft der Umwelt“. Sobotní blok přednášek k uranové těžbě zorganizovala organizace Nuclear-free Future Award Foundation se sídlem v Mnichově. Kromě minulosti a přítomnosti se česká prezentace věnovala také budoucím vizím pro rok 2030, ve kterých není místo pro novou uranovou těžbu v Brzkově či jinde v ČR, ani pro nové jaderné reaktory. Naopak si přejeme, aby byl pevně stanoven plán rekultivačních prací v Dolní Rožínce (a dalších potřebných místech naší země, kde jsou stále rezervy), vyčleněna finanční částka ze státního rozpočtu pro tento účel a aby se do roku 2030 jaderný provozovatel zabýval odstavováním jaderných elektráren (nejdříve Dukovany a po nich Temelínem)…celý článek str. 6

30. srpna 2016 Brzkov – TISKOVÁ ZPRÁVA: “Spor o uran se protahuje, minimálně o další rok.” Na základě žádosti státního podniku DIAMO v řízení o rozšíření chráněného ložiskového území poskytlo Ministerstvo životního prostředí tomuto žadateli rok času navíc na přípravu podkladů. Ať si nikdo nemyslí, že za rok změníme názor, kontruje brzkovský starosta.

14. srpna 2016 LIDOVKY.cz: “Z uranového dolu propustí stovky horníků. Každý dostane novou práci.” Uranový důl v Dolní Rožínce na Žďársku příští rok ukončí těžbu. A jeho provozovatel většinu horníků propustí. Do roku 2018 to bude nejméně 600 lidí. Nezaměstnaný by ale neměl skončit ani jeden z nich…celý článek

21. července 2016 O ENERGETICE.cz: “Ceny uranu spadly na 11leté minimum.” Vysoká nabídka uranu na světových trzích již delší dobu tlačí ceny této komodity dolů. Významný podíl na přebytku jaderného paliva na trhu měla příliš vysoká očekávání rozvoje jaderného průmyslu, a to zejména v Číně. Cena uranu U3O8 spadla na počátku tohoto týdne na necelých 25 dolarů za libru, což je podle dat společnosti Ux Consulting nejméně od roku 2005. Globální trh s uranem je stále ovlivněn událostmi v jaderné elektrárně Fukushima z roku 2011, kdy ceny uranu klesly o téměř 60 %, rovněž z důvodu, že Japonsko značně snížilo svůj výhled pro poptávku po jaderném palivu…celý článek

18. července 2016 ČESKÝ ROZHLAS: “Těžba v uranové haldě č. 15 na Příbramsku je znovu ve hře, firma má nový posudek.” Úředníci Středočeského kraje i obcí na Příbramsku dostali nový posudek, který hodnotí vliv těžby v uranové haldě číslo 15 na životní prostředí. Podle něj nezpůsobí těžba ani větší hlučnost a nebude znamenat ani víc prachu. Posudek si nechala vypracovat společnost, která o těžbu usiluje…celý článek

22. června 2016 ČT1: “Horní zákon z r.1988 podle lidí z Brzkova dostatečně nechrání jejich soukromé vlastnictví.” Místním vadí hlavně to, že stát chce bez jejich souhlasu několikanásobně rozšířit chráněné ložiskové území nad nalezišti uranu…celý článek

21. června 2016 iDnes: “Obce ohrožené uranem chtějí u soudů zrušit platný socialistický zákon.” Ten zákon platí od roku 1988, podepisoval ho prezident Gustáv Husák. I když teď panuje jiná doba, jiný režim, jiná Ústava, jsme i v jiném státě, stále platí. Obce na Přibyslavsku ohrožené těžbou uranu ho chtějí změnit. Dělají vše pro to, aby část takzvaného horního zákona zrušil Ústavní soud...celý článek

18. května 2016 ŽĎÁRSKÝ deník.cz: “I v Kraji Vysočina zajistí záchranku státní subjekt.” Předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka navštívil v pondělí Kraj Vysočina. OTÁZKA: V Dolní Rožínce se zavře uranový důl, jak aktuální je otázka případného znovuotevření dolu v Brzkově? ODPOVĚĎ: Není to věc aktuální, kterou by se naše vláda zabývala, pro nás je momentálně klíčové najít práci pro lidi, kteří skončí v Dolní Rožínce. Tam se snažíme podpořit projekty, které by vytvořily nová pracovní místa. Bystřice nad Pernštejnem dostane od vlády další dotace, které by měly umožnit zainvestování do tamní průmyslové zóny. Snažíme se prostřednictvím Czech Investu získat konkrétní investory. Další projekt probíhá na Dolní Rožínce, kde by se část horníku mohla využít pro těžbu a přípravu výzkumného stanoviště a pracoviště Bukov, které by sloužilo Správě úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO). Brzkov není aktuální, když se podíváte na ceny uranu, tak se nevyplatí investovat do nové těžby. Otázkou je, jestli se ceny změní natolik, zda vést takovou úvahu…celý článek

22. dubna 2016 DĚTI ZEMĚ - Titul ROPÁK ROKU 2015 získal: 1) Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD) – Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Česká republika (313 bodů) - za prosazení prolomení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí na Bílinsku schválením českou vládou v říjnou 2015, ačkoliv měly být usnesením vlády z roku 1991 zachovány, čímž se porušily polistopadové společenské dohody o dlouhodobé ochraně obcí a přírody na Ústecku, takže bude docházet k pokračování likvidace zachovalých zbytků okolní krajiny, ačkoliv další těžba hnědého uhlí za těmito limity nebude zřejmě potřebná a ČR patří mezi největší vývozce elektřiny v Evropě,…celý článek

18. dubna 2016 PRÁVO: “Obce hrozí: Uranu stop, jinak soud!” Právní bouři se rozhodly rozpoutat obce z okolí Brzkova na Jihlavsku, pokud stát nevyjde vstříc jejich požadavkům netěžit ze zdejšího uranového ložiska. Informoval o tom právní zástupce obcí Luboš Kliment. Konec rozplizlých diskusí: chceme důstojné partnerství a zákaz těžby!…tisková zpráva

16. dubna 2016 O energetice.cz: “S těžbou uranu v ČR se po roce 2017 zatím nepočítá, říká MPO.” Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) ve svém posledním vyjádření opakovaně odmítá spekulace o možném zahájení těžby uranu v lokalitě Brzkov. Situace okolo pokračování těžby uranu v ČR vyvolává mnoho otázek a zástupci obcí v blízkosti dolu Brzkov přesun těžby razantně odmítají. Dotčené obce minulý měsíc dokonce varovaly před možnou mezinárodní arbitráži, ta však podle ministerstva nehrozí…celý článek

13. dubna 2016 deník.cz: “Ministr Mládek vzkázal, že o těžbě uranu rozhodne vláda.” Zástupci měst a obcí, kterých se týká případné znovuotevření uranového dolu na ložisku Brzkov – Horní Věžnice, se sejdou v úterý v 16 hodin v kulturním domě v Brzkově. Uskuteční se zde beseda pro širokou veřejnost, na které se lidé dozví aktuální informace o dění kolem uranového dolu. Situace v Brzkově byla totiž v posledních týdnech třaskavá. Obce prostřednictvím svého právního zástupce Luboše Klimenta oslovily ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a chtěli po něm, aby se vyjádřil k existenci dalšího zájemce o těžbu v lokalitě. O něm až donedávna neměly žádné tušení a obávaly se případné mezinárodní arbitráže…celý článek

7. dubna 2016 deník.cz: “Ve sporu o uran Mládek ustupuje, proces rozšíření ložiska však běží.” Zastavit řízení o rozšíření chráněného ložiskového území. To nově požadují obce v okolí Brzkova na pomezí Havlíčkobrodska a Jihlavska. Reagují tím na slova ministra průmyslu a obchodu, který připustil možné problémy ve sporu o ložisko uranu. Navrhl, aby o těžbě nejprve rozhodla vláda. Obce a města, kterých se dotýká možná těžba uranu, začínají mít ve sporu o jejím obnovení u Brzkova navrch. Zvláště poté, co se obrátily na ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a informovaly ho o existenci dalšího dosud před vládou utajeného zájemce o těžbu…celý článek

29. březen 2016 Temelín.cz: Blues „žlutého koláče.“ Podle australského editora mezinárodního newsletteru Nuclear Monitor, Jima Greena, lidé žijící v zemích produkujících uran jsou terčem nekonečného řečnění o potenciálu radikálního zlepšení ekonomiky pomocí vývozu uranu. V Austrálii prý odříkávají mantru o tom, že mají potenciál stát se „Saudskou Arábií Jihu“ díky svým rozsáhlým ložiskům uranu. Jim Green píše, že s tímhle nesmyslem otravují nejen podvodníci z jaderného průmyslu, ale také politici, odboráři a dokonce i akademici…celý článek

18. března 2016 ČESKÁ TELEVIZE: “Protest za vítězství pravdy nad arogancí moci v Brzkově.“…reportáž

18. března 2016 deník.cz: “Na protest zacinkají klíči. Jako v roce 1989.” Starosta Brzkova Aleš Bořil svolal na pátek 18. března akci s názvem Protest za vítězství pravdy nad arogancí moci! Ten bude spočívat v tom, že přesně týden po urážkách ministra Jana Mládka budou lidé před kulturním domem v Brzkově od šesti hodin večer protestovat dvěma minutami ticha a potom zazvoní ministru Mládkovi klíči…celý článek

16. března 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA: “Ministr Mládek versus malé obce z Vysočiny - arogance moci v přímém přenosu, brzkovští mu zacinkají klíči.” Obce z Vysočiny dotčená plánovanou těžbou uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice zveřejnili dne 11. 3. 2016 kroky, které podniknou v řízení o rozšíření chráněného ložiskového území. Obce chtějí jako první krok požádat ministra průmyslu a obchodu o to, aby informoval vládu ČR o dalším dosud před vládou ČR utajovaném zájemci o těžbu uranu. Ještě týž den pro Českou televizi pan ministr Mládek vyjádřil své zhnusení nad tímto postupem obcí. Starosta Brzkova Aleš Bořil svolal na 18. 3. 2016 v 18.00 hod. Protest za vítězství pravdy nad arogancí moci!...tisková zprávapozvánka na protestní akcireportáž ministra Mládka

11. března 2016 Česká televize: “U stolu ohledně těžby uranu chceme sedět i my, říkají obce kolem Brzkova.” Brzkov, Polná, Přibyslav, Věžnice – to jsou čtyři obce na Jihlavsku, které společně bojují proti plánované těžbě uranu. Nyní se obrátily na vládu s požadavkem, aby se jejich zástupci stali i s vlastníky pozemků dalšími účastníky řízení o rozšíření chráněného ložiskového území. Podle Martina Besty z oddělení komunikace státního podniku Diamo ale hovoří zákon jasně – účastníkem řízení je pouze navrhovatel, tedy v tomto případě Diamo. Samotné řízení o rozšíření chráněného ložiskového území u Brzkova, kde Diamo zvažuje těžbu uranu, už začalo, ale ministerstvo životního prostředí ho na konci února přerušilo…celý článek

11. března 2016 deník.cz: “Obce z okolí Brzkova chtějí být účastníky jednání o těžbě uranu.” Obce a města bojující proti plánované těžbě uranu poblíž Brzkova na Jihlavsku se obrátí na vládu s požadavkem, aby se společně s vlastníky pozemků staly účastníky řízení o rozšíření chráněného ložiskového území. Starostové čtyř obcí se loni dohodli na společném postupu proti zahájení těžby. Kromě Brzkova jde o města Polná a Přibyslav a o obec Věžnice. O dalším postupu budou informovat občany 12. dubna na veřejném setkání v Brzkově. Novinářům to dnes řekl právní zástupce obcí Luboš Kliment…celý článek

11. března 2016 iDNES.cz: “Obce, kde se může těžit uran, dávají vládě měsíc na odvrácení arbitráže.” Měsíc dávají obce Přibyslavska ministerstvům, aby odvrátily hrozící mezinárodní arbitráž. K ní podle právního zástupce obcí může dojít v souvislosti se zvažovaným obnovením těžby uranu. Pokud nezareagují, chtějí se obce obrátit na soudy, které mají mimo jiné prokázat protiústavnost horního zákona…celý článek

10. března 2016 iDNES.cz: “Těžit uran u Brzkova chtějí i Australané. Stát riskuje arbitráž, tvrdí obce.” O těžbu uranu u Brzkova na pomezí Havlíčkobrodska a Jihlavska má zájem i australská těžařská společnost, ne jen státní podnik Diamo. Případnou těžbou dotčené obce upozorňují na to, že chce stát soukromou firmu obejít. V tom případě by Česku hrozila podle nich obří mezinárodní arbitráž…celý článek

Noviny DIAMO březen 2016 - v novinách najdete, že celkové náklady na likvidační a sanační práce v letech 2014-2015 činily:
Areál Dolu Hamr I – jáma č. 3 a centrální dekontaminační stanice
= 510,9 milionů Kč bez DPH,
z toho dotace z fondu EU činila 287,5 milionů Kč (cca 56 %)
Chemická úpravna
= 489,8 milionů bez DPH,
z čehož příspěvek z fondu EU byl ve výši 367,2 milionů (cca 75 %)

DIAMO - Stráž pod Ralskem - časosběrná videa likvidačních prací

26. únor 2016 iDNES.cz: “Těžba uranu se vzdaluje, ministerstvo dalo za pravdu obcím u Přibyslavi.” Ministerstvo životního prostředí zastavilo řízení, které se týkalo rozšíření chráněného ložiskového území v lokalitě Brzkov - Horní Věžnice. Obcím na pomezí Havlíčkobrodska a Jihlavska se tak prozatím podařilo zastavit obnovení těžby uranu, jež plánuje státní podnik Diamo. Poslední uranový důl v Česku zatím funguje v Dolní Rožínce na Žďársku. Jeho provoz však má během nejbližších let skončit. Vláda by proto ráda otevřela důl v Brzkově…celý článek

25. únor 2016 CALLA - Tisková zpráva: “Kdo hraje nečistou hru s těžbou uranu?” Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu se státním podnikem DIAMO popřelo v minulých dnech informace obcí dotčených plánovanou těžbou uranu o tom, že by v řízení o rozšíření chráněného ložiskového území v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice byly podnikány kroky, které jsou v rozporu s právními předpisy upravující oblast horního práva. Ministerstvo životního prostředí se však jednoznačně postavilo na stranu dotčených obcí. Návrh na rozšíření CHLÚ vykazuje zásadní vady a nedostatky, řízení je přerušeno. Obce a města dotčená plánovanou těžbou uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice byly opakovaně ujišťovány o zákonnosti postupu v této věci s tím, že budou dodrženy všechny platné právní předpisy. Opak je však pravdou. Jak již dříve uvedl právní zástupce obcí Mgr. Luboš Kliment: „DIAMO v rámci podání žádosti o rozšíření chráněného ložiskového území popřelo řádné postupy celého horního práva a zcela přeskočilo několik řízení, které měly dle platných zákonů absolvovat.“ Konkrétně se jedná o to, že prvotním řízením je řízení o stanovení průzkumného území, po jeho povolení se provede řádný geologický průzkum a teprve poté lze činit další kroky. Řádný průzkum ložiska schválila ve svých dokumentech i vláda.  „Postup DIAMA je jako postup stavebníka rodinného domu, který by si požádal rovnou o kolaudaci RD, ale neměl by jak územní rozhodnutí, tak ani stavební povolení.“ Informace poskytnuté v této věci veřejnosti dotčenými obcemi a jejich právním zástupcem byly však následně jak Ministerstvem průmyslu a obchodu a také státním podnikem DIAMO popřeny. Ministerstvo životního prostředí se však postavilo jednoznačně na stanu obcí. MŽP již vydalo usnesení, kterým bylo řízení o rozšíření CHLÚ přerušeno. Současně byly konstatovány zásadní vady a nedostatky návrhu. „Vydané rozhodnutí Ministerstva životního prostředí je nejen pro nás v Brzkově, ale i u ostatních obcí vnímáno jako obrovská satisfakce. Snažíme se veřejnosti poskytnout pravdivé a úplné informace, které velice pracně získáváme. Následně však dojde k jejich popření, což si nedovedu vysvětlit.  Já si potom připadám skoro jako nějaký lhář, jsem neuvolněným starostou pouze krátce a na takové jednání nejsem zvyklý.“ Uvádí starosta Brzkova Aleš Bořil. Stále nezodpovězenou otázkou zůstává to, proč k tomuto dochází. Vždyť MPO a DIAMO jsou odborníky v oblasti horního práva, proto musí vědět, že nepostupují správně. Absurdita celého stavu spočívá v tom, že DIAMO požadované podklady nemůže doplnit, neboť nebyl proveden geologický průzkum a další nezbytná řízení a kroky. „Chtěl bych jménem obcí poděkovat zástupcům všech médií, kteří se o problematiku těžby uranu v Brkově a v okolních obcích zajímají a přinášejí veřejnosti pravdivé informace. Právo veřejnosti na úplné a pravdivé informace je pilířem naší demokratické společnosti, role médií je v tomto směru zcela nezastupitelná.“ uvádí závěrem Mgr. Luboš Kliment.

Mgr. et Bc. Luboš Kliment společný právní zástupce Obce Brzkov, Města Polná, Města Přibyslav a Obce Věžnice, kontakt: kliment@akkliment.cz, tel: 776233879

22. ledna 2016  Společná tisková zpráva HNUTÍ DUHA a CALLA:

“Ministr Jan Mládek: Uhelné limity konečně nezpochybňuji. Uran chci ale vytěžit!”

Vláda v pondělí projedná Surovinovou politiku ČR. Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) v novém návrhu Surovinové politiky ČR (v pondělí 25. ledna ji projedná vláda) konečně uznal zachování limitů těžby hnědého uhlí na velkolomu ČSA. Přestal také spekulovat o nových velkolomech. Stále však neodůvodnil, proč chce debatovat o návratu vyvlastňování do horního zákona. Ministerstvo také pokračuje v prosazování zbytečných a zastaralých plánů na otevírání ztrátových a rizikových nových uranových dolů. Základním problémem ministrova návrhu je to, že se zaměřuje téměř výhradně na těžbu energetických surovin místo na energetickou efektivitu a domácí obnovitelné zdroje. Podobně jako Mládkova dříve přijatá Státní energetická koncepce ČR kalkuluje surovinová politika s dávno překonanými vizemi růstu spotřeby, kterou se snaží uspokojit zejména mixem uhlí, zemního plynu a uranu.

Přitom například i konzervativní Mezinárodní energetická agentura (IEA) považuje energetickou efektivitu za hlavní „palivo“, na jehož využití je třeba se zaměřit, a doporučuje přidat v podpoře obnovitelných zdrojů.

Také vládní tzv. Pačesova komise spočetla, že zateplování domů a obnovitelné zdroje tepla mohou postupně nahradit veškerou spotřebu uhlí a dovoz plynu pro vytápění budov v ČR [1].

Aktuální studie potenciálu větrné energetiky [2] zase ukazují, že - pokud by vláda prosadila rozumnou podporu pro jejich výstavbu - mohou nové větrné turbíny už za patnáct let vyrábět více než dvojnásobek elektřiny oproti obří obstarožní elektrárně Počerady [3]. Ta konzumuje téměř veškerou produkci uhelného velkolomu Vršany na Mostecku.

Původní návrh Surovinové politiky ČR zpochybňoval zachování limitů na velkolomu ČSA [4]. MPO totiž svérázně interpretovalo vládní usnesení o limitech těžby uhlí z Ústí nad Labem tak, že rozhodnutí o bourání obcí bylo jen odloženo [5] a v roce 2020 se má prolomení limitů znovu posuzovat. Aktuální text, který v pondělí projedná vláda, však už říká: „Na lomu ČSA ponechala vláda územně ekologické limity v platnosti.“ O uhlí pod obcemi uvažuje jen jako o rezervě v případě krize. Toho lze podle expertů vládního Výboru pro udržitelnou energetiku dosáhnout převedením uhlí za limity do tzv. nebilančních zásob, což znemožní zbytečné plýtvání surovinou v době, kdy není potřeba [6].

Změnila se i formulace týkající se tzv. rezervních lokalit pro těžbu hnědého uhlí. Zmizela kontroverzní věta o “případné ložiskové ochraně”. To by znamenalo stavební uzávěry, zastavení územního rozvoje obcí a vznik stejného problému jako v případě přímého ohrožení Horního Jiřetína a Černic.

Úvahy o vrácení institutu vyvlastňování kvůli těžbě do horního zákona muselo ministerstvo na základě námitek některých ministerstev a obcí mírně upřesnit. Nově říká, že lze uvažovat o vyvlastňování „např. v případě zásadního ohrožení energetické či surovinové bezpečnosti státu” [7]. Ani v současném návrhu však není uveden jediný příklad, kdy by nyní - po zrušení vyvlastňovacích paragrafů v roce 2012 - nějaké ložisko stát nemohl využívat. Formulace je navíc vzhledem k různým možnostem výkladu zneužitelná.

Plány na další nesmyslnou těžbu uranu MPO nevzdává a hodlá tak zásadně změnit dosavadní strategii postupného útlumu tohoto špinavého odvětví. První na řadě by měl být nový uranový důl nedaleko Brzkova na Vysočině. Případná těžba, která vychází podstatně dráž, než je cena uranu na trhu, by tu ale neměla význam pro zvýšení naší energetické soběstačnosti: v nejlepších letech těžby (265 tun uranu) by nepokryla ani polovinu potřeby našich jaderných elektráren [8]. S přípravou těžby v Brzkově zásadně nesouhlasí starostové, obyvatelé dotčených obcí i ekologická sdružení. Problémem jsou budoucí citelné dopady do života v okolních obcích, které již mají s těžbou negativní zkušenosti.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Dobře, že pan ministr Mládek přestal zpochybňovat vládní usnesení o zachování limitů těžby uhlí na velkolomu ČSA a spekulovat o úplně nových velkolomech. Ale kromě vymýšlení katastrofických scénářů odůvodňujících případné návrhy na rozšíření těžby uhlí a vyvlastňování by se surovinová politika měla zaměřit - a to zejména - na neplýtvání energií i surovinami a na využití domácích obnovitelných zdrojů, aby těmto scénářům předešla.”

Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, řekl:

„Investice několika miliard korun do nového dolu a rekonstrukce úpravny uranu by jen zvýšila dluh, který splácíme po předchozí éře uranového dobývání. Těžba sama by také byla neekonomická, praktické přínosy pro energetiku minimální, ale dopady do života okolních měst a obcí citelné. Protože pan ministr Mládek rád fárá, možná bychom mu měli spíše předplatit permanentku v nějakém hornickém muzeu, než mu hloubit nový důl.“

Kontakty:

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Edvard Sequens, energetický expert sdružení Calla, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu, Úřad vlády ČR, Praha 2008

[2] Analýza větrné energetiky v ČR, Komora OZE, 2015, http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2015/03/analyza_vetrne_energetiky.pdf

[3] Dle výroční zprávy (https://www.cez.cz/edee/content/file/o-spolecnosti/dcerine-spolecnosti/vyrocni-zprava-elektrarna-pocerady-2013.pdf, str. 22) vyrobí elektrárna Počerady 5,4 TWh elektřiny ročně. Potenciál nových větrných elektráren [2] je až 11,5 TWh.

[4] Vyvlastňovat, zpochybnit limity těžby a hledat nová ložiska hnědého uhlí http://hnutiduha.cz/aktualne/vyvlastnovat-zpochybnit-limity-tezby-hledat-nova-loziska-hnedeho-uhli

[5] Původní návrh obsahoval na str. 49 větu: „Na lomu ČSA schválená varianta řešení zatím ponechává otázku územně ekologických limitů podmínečně otevřenou.” Aktuální verze už však říká (str. 49): „Na lomu ČSA ponechala vláda územně ekologické limity v platnosti.”

[6] http://hnutiduha.cz/aktualne/uhli-pod-obcemi-je-potreba-odepsat-shodli-se-energeticti-experti-radici-vlade

[7] Str. 67: „vyřešení institutu vyvlastnění za adekvátní náhradu ve prospěch státu či jeho organizační složky, a to za současného splnění přesně specifikovaných podmínek (např. v případě zásadního ohrožení energetické či surovinové bezpečnosti státu) při vědomí, že vlastníkem nerostného bohatství je stát, který musí mít možnost přístupu ke svému vlastnictví,”

[8] Argumenty proti přípravě nového uranového dolu u Brzkova v tiskové zprávě Odblokuje vláda cestu k novému uranovému dolu?”: http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz141212.php

Společná tisková zpráva z  15. prosince 2015 Naše budoucnost bez uranu, z.s. a  Calla – Sdružení pro záchranu prostředí: Návrh nové surovinové politiky: uranový návrat do minulého století?

Návrh nové surovinové politiky České republiky, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, hodlá podstatným způsobem proměnit polistopadový kurz v postupném utlumování problematické těžby uranu. Považuje za žádoucí začít chystat otevření nového dolu pro těžbu nepodstatných zásob uranu na ložiscích Brzkov a Horní Věžnice.  S přípravou těžby na této lokalitě zásadně nesouhlasí starostové [1], obyvatelé dotčených obcí i ekologická sdružení. Problémem jsou budoucí citelné dopady do života v obcích okolo nového uranového dolu, které již zkušenosti s těžbou mají. Záměr přináší rizika v oblasti ztráty a znečištění podzemních vod, prašnosti, hluku, radonu, poškození krajinného rázu či podstatného navýšení těžké nákladní dopravy. Investice několika miliard korun do nového dolu a úpravny uranu by jen zvýšila dluh, který splácíme po předchozí éře uranového dobývání. Jen na odstranění následků škod po chemickém loužení ve Stráži pod Ralskem během následujících třiceti let se vláda zavázala uhradit 31,3 miliardy korun [2]. Další miliardy budou ještě stát pokračující sanace areálů po těžbě, hald nebo velkých rizikových odkališť. Ani GEAM Dolní Rožínka, kde bude těžba ukončena do roku 2017, nemá v souladu s horním zákonem potřebnou finanční rezervu na sanace a rekultivace po své činnosti, protože je oficiálně v útlumu. Případná těžba v Brzkově by neměla význam pro zvýšení naší energetické soběstačnosti: v nejlepších letech těžby (265 tun uranu) by ta v Brzkově nepokryla ani polovinu potřeby našich jaderných elektráren.  Celkové množství vytěžitelného uranu v Brzkově poslouží na pouhých 7 let provozu reaktorů v Dukovanech a v Temelíně. Těžit tu máme jen 4 promile uranu, který se získává ve světě. Na obohacení a výrobě jaderného paliva jsme i tak zcela závislí na zahraničních dodavatelích. Edvard Sequens z Cally řekl:  „Splácet dluhy za drancování uranu budeme ještě desítky let. Přesto by další miliardy měly padnout na otevření nových dolů a úpravny rud.  V případě uranu je tvrzení o příspěvku k energetické soběstačnosti České republiky jen zástěrkou, protože jeho množství dnes nepokrývá ani polovinu potřeb provozovaných elektráren a palivo z něj vyrobit také nedovedeme.“ Lucie Drahošová Stránská za spolek Naše Budoucnost bez uranu řekla: „Jako obyvatelé žijící jen několik desítek metrů od plánovaného dolu těžbu odmítáme. Nemyslíme si však, že se jedná pouze o lokální problém. Negativa, která by otevření dolu přineslo, ovlivní i obyvatele žijící na kilometry daleko. Velký problém spatřujeme mimo jiné také ve ztrátě podzemních vod, která je v okolí Brzkova velice kvalitní. V době letošních horkých dní jsme všichni poznali, že je voda nenahraditelná. Začínají se proto vymýšlet různá opatření, jak vodu v krajině zadržet – a my můžeme o vodu těžbou přijít?“

Další informace mohou poskytnout:

Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz
Lucie Drahošová Stránská, Naše budoucnost bez uranu, z.s. , tel.: 728
375 619, e-mail: lucik.stranska@seznam.cz

14. prosince 2015 Tisková zpráva: “Brzkovský uran v Poslanecké sněmovně.”

Brzkov – Dle informací státního podniku DIAMO již byl podán na Ministerstvo životního prostředí návrh na rozšíření chráněného ložiskového území Brzkov. Obce a města dotčená plánovanou těžbou uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice žádají ministerstvo o informace. V této snaze je podpořil poslanec MUDr. Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) a dne 10.12.2015 v jejich prospěch interpeloval Ministra životního prostředí. S ohledem na absolutní neobhajitelnost části horního zákona, který vylučuje všechny dotčené osoby mimo navrhovatele z řízení o rozšíření chráněného ložiskového území, rozhodli se dotčené obce a města přihlásit za účastníky tohoto řízení. Dle informací státního podniku DIAMO již byl dne 24.11.2015 podán na Ministerstvo životního prostředí návrh na rozšíření chráněného ložiskového území Brzkov. Obce a města dotčená plánovanou těžbou uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice se neprodleně žádostí ze dne 30.11.2015 obrátila na Ministerstvo životního prostředí. Dotčené obce a města žádají Ministerstvo životního prostředí o potvrzení zahájení tohoto řízení a dále o sdělení nezbytných informací o podaném návrhu.

Obce a města dotčená plánovanou těžbou uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice i nadále žádají před jakýmkoli rozhodnutím o provedení kompletního geologického průzkumu. Účastníkem řízení o rozšíření chráněného ložiskového území je však dle horního zákona pouze navrhovatel, tedy DIAMO, státní podnik, jehož zájmy v tomto řízení jsou naprosto odlišné od zájmů dotčených měst a obcí. Obce a města jsou v řízení o rozšíření chráněného ložiskového území zcela pominuty a nemají dle horního zákona jakoukoli možnost hájit zájmy nejen svých občanů.

S uvedeným vyloučením dotčených obcí a měst z celého řízení nesouhlasí poslanec MUDr. Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), který se o problematiku těžby uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice dlouhodobě zajímá, a dne 10.12.2015 interpeloval na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ministra životního prostředí.

Dle názoru obcí a měst přímo dotčených těžbou není jejich úplné vyloučení z řízení o rozšíření chráněného ložiskového území dle horního zákona správné a tento postup je v prostředí právního státu zcela neobhajitelný. Z tohoto důvodu se dotčená obce a města přihlásí za účastníky řízení o rozšíření chráněného ložiskového území a všemi dostupnými právními krok budou hájit zájmy nejen svých občanů. Své právo na účast v řízení o rozšíření chráněného ložiskového území opírají zástupci samospráv o ústavní předpisy a mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

Mgr. et Bc. Luboš Kliment
společný právní zástupce
Obce Brzkov, Města Polná,
Města Přibyslav a Obce Věžnice
kontakt: kliment@akkliment.cz,
tel: 776233879

8. prosince 2015 MF DNES:”Těžaři dál pokukují po kraji, kromě plynu chtějí hledat i uran. I kdyby pozměňovací návrh poslanců z Královéhradeckého kraje zakázal metodu hydraulického štěpení při těžbě plynu, v pohraničí vzniká nový problém. Těžaři chtějí hned za polskými hranicemi začít s průzkumem ložisek uranu. Domníváte se, že myšlenka na těžbu břidlicových plynů na Náchodsku, Trutnovsku, Hradecku a Broumovsku, proti které se před několika lety zvedla obrovská vlna odporu, tvrdě usnula? Naopak: těžaři jsou prý v pohotovosti a údajně je jen otázka času, kdy metodu hydraulického štěpení zkusí vrátit zpět do hry…celý článek

6. prosince 2015 deník.cz:”O těžbě uranu v Brzkově se dál rozhoduje bez účasti obcí.” Kvůli plánované těžbě uranu chce státní podnik Diamo rozšířit chráněné ložiskové území od Brzkova až k obci Věžnice na Havlíčkobrodsku. Podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda jsou dotyčné obce odsouzené pouze do role diváků. Do procesu nemohou nijak zasáhnout…celý článek

6. prosince 2015 ČTK:”Kvůli možné těžbě uranu u Brzkova chtějí obce geologický průzkum.V lokalitě zvažované pro těžbu uranu u Brzkova na Jihlavsku požadují okolní obce geologický průzkum. Podle samospráv měl být proveden předtím, než tam státní podnik Diamo požádal o rozšíření chráněného ložiskového území. Novinářům to dnes řekl starosta Přibyslavi Martin Kamarád (ODS)…celý článek

25. listopadu E15:”Utlumení těžby v posledním uranovém dole přijde Diamo na 236 milionů.” Útlum těžby uranu v Rožné u Dolní Rožínky na Žďársku bude státní podnik Diamo v příštích třech letech stát 235,8 milionu korun. Vyplývá to z návrhu ministerstva průmyslu. Dokument uvádí, že tyto peníze bude muset stát podniku přidat z rozpočtu. Podle aktuální výroční zprávy čerpalo Diamo ke konci roku 2014 v rámci útlumu hornictví dotace celkem 3,2 miliardy korun. Návrh uvádí, že s ohledem na stav těžitelných zásob uranu začne likvidace ložiska Rožná v roce 2017…celý článek + anketa ZDE MŮŽETE VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR

6. listopadu 2015 Deník: “Obcím se nelíbí, že se o uranu rozhoduje bez jejich účasti.” Státní podnik Diamo chce nechat kvůli plánované těžbě uranu rozšířit chráněné ložiskové území směrem od Brzkova na Jihlavsku k Věžnici na Havlíčkobrodsku. Obce, kterých se to dotýká, se na celý proces mohou pouze dívat. Nemají totiž možnost do něj nijak zasáhnout. To byl hlavní důvod, proč se ve čtvrtek zástupci čtyřech dotčených obcí sešli na debatě v Brzkově společně se svým právním zástupcem a širokou veřejností. A zájem ze strany veřejnosti byl veliký, přišla necelá stovka občanů nejen z Brzkova, ale i okolních obcí. Kdyby se totiž chráněné ložiskové území rozšířilo, zasáhne to do práv vlastníků dotčených pozemků…celý článek

14. říjen 2015 aktuality.sk: “Austrálska firma Forte Energy odchádza zo Slovenska.” Austrálska firma Forte Energy odchádza zo Slovenska z dôvodu právnych sporov týkajúcich sa jej uránových projektov. Informoval o tom portál proactiveinvestors.co.uk. Po dlhých právnych sporoch sa Forte Energy stiahla z účasti na projektoch ložísk uránu Kurišková a Novoveská Huta. Ceny uránu sa síce výrazne nehýbu, ale dôvodom rozhodnutia bolo, že neprišlo k žiadnemu progresu…celý článek

14. října 2015 ŽĎÁRSKÝ DENÍK: “V Brzkově opět proti uranu. Dotčené obce si vzaly na pomoc advokáta.”Obec Brzkov ve spolupráci se spolkem Naše budoucnost bez uranu a obcemi Věžnice, Přibyslav a Polná pořádají besedu o aktuálním dění kolem připravované těžby uranu v této lokalitě. „Beseda se koná 4. listopadu v 18 hodin. „Na této besedě, které se zúčastní i zástupci Přibyslavi, budou znovu odborníci společně s právníkem dotčených obcí, Lubošem Klimentem, vysvětlovat, jaké vážné dopady bude mít těžba uranu na tuto lokalitu. Nemusím ani opakovat, že například v Přibyslavi si těžbu uranu nepřejeme,” informoval starosta Martin Kamarád…celý článek

30. září 2015 E15.cz: “Češi a loužení uranu v Mongolsku.” Více než čtvrtstoletí po revoluci zůstává Mongolsko pro většinu českých politiků zemí, která není dost sexy, aby stála za aktivní podporu. Pověst v Mongolsku přitom může Česku díky dávným úzkým vazbám závidět celý zbytek světa. Těžařská společnost Uranium Industry tradice českého byznysu v Mongolsku oprášila. Teď tu sedí na tak bohatých zásobách uranu, že ji museli vzít na vědomí i ti největší světoví hráči. „Politici jsou toho názoru, že uran se dá koupit kdekoli a kdykoli na komoditní burze, tak proč se o to zajímat,“ povzdechl si šéf Uranium Industry Milan Klečka…celý článek

28. září 2015 Aktuálně.cz: “Fotoreportáž: Příbramské haldy po těžbě uranu. Budou se opět těžit?” První poválečná mezinárodní dohoda mezi Československem a Sovětským svazem se týkala uranu. Už v listopadu 1945 si Sověti přisvojili zásoby strategicky významné suroviny z českých ložisek. Pro sovětské potřeby výroby jaderného arzenálu bylo v roce 1950 otevřeno nové  ložisko u Příbrami. Dobývací prostor zaujímal celkovou plochu 57,6 km2. Vytěženo bylo celkem 48 432 tun uranu, 6200 tun olova, 2400 tun zinku a 30 tun stříbra. V roce 1990 byla těžba ukončena. Doly zavřeny, podzemí zatopeno. Zbylo více než dvacet hald hlušiny - odvalů. K příbramské Svaté Hoře tak přibylo pohoří hald pekelných. Co s nimi?…celý článek

18. září 2015 (ČTK) ekolist.cz: “Sanaci uranových hald u Příbrami by mohlo provést Diamo.” Na konferenci o ekologických zátěžích na Příbramsku to řekl ředitel Diama Tomáš Rychtařík. Do konce roku by měl být podle něj navržen postup prací. Místní lidé z okolí Příbrami se bouří proti záměru soukromé společnosti Ekototalbau CZ, která chce těžit kamenivo z největší haldy v bývalém uranovém revíru. Firma tvrdí, že těžba kameniva z odvalu šachty číslo 15 by se v okolí zásadně neprojevila….celý článek

17. září 2015 MŽP: “Příbramské haldy se budou řešit komplexně.” Včera odpoledne proběhlo tříhodinové setkání občanů Příbrami a přilehlých obcí za plného zastoupení odborníků z Ministerstva životního prostředí, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Obvodního báňského úřadu, Krajského úřadu Středočeského kraje, Krajské hygienické stanice a Městského úřadu Příbram, zástupců státního podniku DIAMO, Kovohutí Příbram, RWE Gas Storage, Ecoinvestu Příbram, Ekototalbau CZ a za silné účasti zastupitelů města Příbram, dotčených obcí i jejich obyvatel. Na setkání se hovořilo o ekologických zátěžích a rizicích, které pro danou oblast představuje olovo a těžké kovy, kontaminace půd, podzemní zásobník plynu na Hájích, a zejména o situaci kolem odvalů šachet bývalých uranových dolů v Příbrami. Experti SÚJB veřejnost ujistili, že podle jejich nezávislého pravidelného měření a pravidelného monitoringu s. p. DIAMO radioaktivita žádné z hald neohrožuje život místních obyvatel…celý článek

15. září 2015 TECHNICKÝ TÝDENÍK:”Likvidace povrchového areálu Dolu Hamr I – ve finále.” Téměř 90metrový komín kotelny, který byl až dosud dominantou areálu bývalého hlubinného uranového Dolu Hamr I, se (jako poslední z celkem 97 stavebních objektů bývalého důlního areálu v oblasti Stráže po Ralskem a Hamru na Jezeře) svezl za velkého lomozu k zemi. Sesunulo se na 500 t železobetonové suti. Symbolického ukončení Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu ve správě DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu se společně s ministrem průmyslu a obchodu ČR Janem Ředitel Tomáš Rychtařík před odstřelem připomněl 28letou historii Dolu Hamr I. Těžbu zahájil v roce 1965 a od roku 1971, kdy byl z dolu získán první uran, vyprodukoval 10 680 t uranu z 9,6 mil. t rudniny. Podle ministra Jana Mládka v budoucnu tady vznikne památník, který má připomínat dlouholetou poctivou práci horníků a ostatních pracovníků, kteří dolem prošli: “Předání zrekultivovaných ploch obci a jejich následné využití podle územního plánu vytváří jeden z předpokladů pro zastavení úbytku obyvatel a podpoří výrazný rozvoj obce. Tím dojde k naplnění hlavního koncepčního záměru, kterým je obnova původního rekreačního významu obce a rozvoj bydlení v přidružených sídlech.” Zdejší těžbu ukončili v roce 1993. Likvidace Dolu Hamr I byla po dvouletém období konzervace zahájena v roce 1995, a to likvidací technologie a postupným zakládáním vydobytých prostor. V roce 2002 pak došlo k zásypu jam. Provoz centrální dekontaminační stanice skončil v roce 2001. Cílem akce Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě ve správě DIAMO, s. p., o. z. TÚU, financované z Operačního programu Životní prostředí, je realizace nápravných opatření, která eliminují zdravotní a ekologická rizika spojená s výskytem rozsáhlé kontaminace objektů a ploch. Hlavně kontaminace radionuklidy, ropnými látkami a těžkými kovy. Likvidace areálu bývalého Dolu Hamr I a Centrální dekontaminační stanice začala v roce 2009 zpracováním analýzy rizik a následně vypracováním projektové dokumentace akce. V roce 2011 byla podána žádost na SFŽP o kofinancování projektu z prostředků OPŽP, posléze akceptovaná. V areálu byla nejprve provedena odborná demolice a odstranění objektů se zjištěnou kontaminací a vymístění kontaminovaných zemin. Likvidační a sanační práce, zejména odstranění zbývajících částí podzemních konstrukcí, budou dokončeny do konce roku 2015. V následujících třech letech (2016 až 2018) proběhne monitoring lokality ve stanoveném rozsahu. V případě, že v tomto období nebude zaznamenán opakovaný nárůst koncentrace kontaminantů, plochy se uvolní k dalšímu využití a k rekultivaci. Rekultivace uvolněných pozemků bude probíhat v letech 2018–2023. Celkové náklady dosáhnou výše 619 358 892 Kč (včetně DPH). Z toho je 287 635 581 Kč hrazeno z prostředků OPŽP. Plocha areálu, která bude uvolněna po dokončení nápravných opatření, představuje asi 89 600 m2. » Celkem bylo zlikvidováno 97 stavebních objektů. Množství materiálů uložených do odkaliště se odhaduje na 170 000 t. Masa odpadů na 39 000 t. » Budoucí využití sanovaného území je určeno v platném územním plánu obce Hamr na Jezeře. Jižní část bude využita jako smíšeně obytná. Dojde zde k podstatnému rozvoji zařízení občanské vybavenosti, tj. ubytovacích a stravovacích zařízení a dalších služeb. Dále je zde vytvořen prostor pro rezidenční objekty. Součástí plochy bude i záchytné hromadné parkoviště. » Severní část území je určena k zalesnění formou rekultivace ploch dotčených dřívější těžbou uranu, s cílem zahladit negativní důsledky těžby a zvýšit biologický a rekreační potenciál území. » V místě ohlubňového povalu jámy č. 3 vznikne památné místo připomínající těžbu uranu v oblasti. Toto místo může být zahrnuto do systému naučných stezek Libereckého kraje.

12. září 2015 PŘÍBRAM.CZ:”Co dál s uranovými odvaly? Beseda s odborníky se uskuteční 16. září.”Ekologická zátěž po uranové těžbě a po zpracování olova. Zásobník plynu na Hájích. Může vybuchnout? A může nás ohrozit? Jsou vody, čerpané ze zatopených dolů, radioaktivní? A jsou nebezpečné? Budou odvaly z uranových dolů navždy dominantami krajiny na Příbramsku?… celý článek

24. srpna 2015 Calla – Sdružení pro záchranu prostředí:”Dopady těžby a zpracování uranu na lidské zdraví”. Těžba a zpracování uranu může představovat nebezpečí pro zdraví lidí a životní prostředí. Největšímu riziku jsou logicky vystaveni lidé, kteří se bezprostředně na těžbě uranu podílejí. Konečně 78 % nádorových onemocnění uznaných v České republice od roku 1991 jako nemoci z povolání, jde na vrub práci v radioaktivním prostředí, 77 % takto postižených osob pracovalo v uranovém průmyslu. Nicméně rizikům mohou být vystaveni i lidé žijící v okolí uranových zařízení. Podrobnosti přibližuje MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví v informačnín listu vydaném Callou. Vychází jako varování v době, kdy jsou činěny kroky směřující k otevření nového uranového dolu u Brzkova. Pokud máte zájem o tištěné verze k šíření, napište na e-mail: calla@calla.cz, v pdf podobě si infolist můžete stáhnout tady.

18. srpna 2015 PŘÍBRAM.cz:”Povrchový důl na uran na okraji města” V létě nabízí televize divákům ohrané osvědčeniny, třeba seriál Nemocnice na okraji města. Do obýváku k nám vstupují doktoři Sovové, opakují se hlášky doktora Štrossmajera. V Příbrami na okraji města není nemocnice, ale možný povrchový důl na uran. Ač se to zdá v době, kdy jsou známy účinky radiačního záření na lidský organismus jako špatný vtip, je to realita. Na haldě bývalé šachty číslo 15, kolem které jezdí všichni, kdo cestují z Příbrami k Milínu, by mělo dojít k těžbě uranu, tedy k třídění kameniva z této haldy na nekontaminovaný kov a na uranovou rudu. Pokud se tento záměr prosadí, do příbramských obýváků a kuchyní, do zahrádek, dvorků a na hřiště vstoupí příští rok nikoli sestra Ina, ale vzduch obohacený o radon a prach vytuněný pánbůh ví čím…celý článek

19. srpna 2015 ČESKOLIPSKÝ deník.cz:”Po fárání za uranem zůstanou jen vzpomínky.” Sbohem upomínkám na hlubinnou těžbu uranu dá odstřel 82 metrů vysokého komína, bude ho sledovat i ministr Mládek. Fáral váš otec nebo dědeček v uranovém dolu v Hamru na Jezeře na Českolipsku? Jestli ano, nechte si vyprávět jeho zážitky. Vzpomínky těch, kteří fyzicky fárali pod zem a v několika patrech pod zemí v oblasti mezi Stráží pod Ralskem a Hamrem na Jezeře dolovali uranovou rudu, budou na Českolipsku brzy vzácností...celý článek

15. srpna 2015 Českolipský deník:”Odstřel komína ukončí likvidační práce v bývalém dolu.” Hamr na Jezeře - Odstřel 82 metrů vysokého komína v bývalém Dolu Hamr I příští týden zakončí likvidační práce v areálu Státního podniku Diamo. Akce se zúčastní ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Finální likvidace povrchového areálu, který tu zůstal po hlubinné těžbě uranu, začala loni v září. Projekt „spolkne” nebývalou částku, zhruba jednu miliardu a 200 milionů korun včetně DPH, významná část se zaplatí prostřednictvím evropské dotace z operačního programu Životní prostředí.

14. srpna 2015 Příbramský deník:”Příbram se přidala ke kritikům plánované těžby uranové haldy.”Příbram - Příbram podobně jako další obce v okolí odmítla záměr společnosti Ekototalbau CZ, která chce u města těžit kamenivo z největší haldy v bývalém uranovém revíru. Radní v pondělí vyslovili nesouhlas s tímto záměrem, sdělila Zuzana Kučerová z příbramské radnice. Navržený způsob těžby se nelíbí ani státnímu podniku Diamo, který je správcem odvalu. S Ekototalbau CZ nechce uzavřít smlouvu, což pro pro firmu v podstatě znamená, že záměr nemůže uskutečnit…celý článek

31. červenec 2015 Temelin.cz: “Dlouhodobé vystavení nízkým dávkám záření může zvýšit riziko vzniku leukémie.” Dlouhodobý výzkum zjistil u více než 300 000 pracovníků ve Francii, Spojených státech a Velké Británii, kteří byli mnoho let vystaveni nízkým dávkám radiace, zvýšené riziko  úmrtí na leukémii. „Mnoho epidemiologických nebo radiobiologických studií prokázalo, že vystavení ionizujícímu záření může způsobit rakovinu a leukémii,” sdělil vedoucí autor Dr. Klervi Leraud z Oddělení radiobiologie aepidemiologie (SRBE) Institutu pro radiologickou ochranu a jadernou bezpečnost (IRSN) ve Fontenay-aux-Roses ve Francii…celý článek

10. srpna 2015 o.s. Calla - Edvard Sequens: Jak víte, jedním z důležitých faktorů, který bude hrát roli v motivaci DIAMO a některých politiků přenést těžbu uranu do okolí Přibyslavi a Brzkova bude cena uranu.  Tak pokud někde zaslechnete informace o 30% růstu za cen za poslední rok, nedejte se příliš znervóznit. Je potřeba vidět časovou řadu: http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=uranium&months=60 a zrovna v polovině minulého roku vůči němuž je to srovnání a čísla o nárůstu byl mimořádný propad. Analytici, kteří se věnují cenám komodit naopak hovoří o dlouhodobé stabilitě cen někde kolem 35 USD za libru. Tedy ceně, která by znamenala prodělky pro státní Diamo, kdyby se navzdory všemu měla do těžby pustit.

10. srpna 2015 E15.cz:”Češi získali miliardový uranový důl v Mongolsku.” Česká firma Uranium Industry začne příští rok dobývat uran v Mongolsku. Těžební licenci získala od vlády v Ulánbátaru po tříletém snažení jako jediná z tvrdé mezinárodní konkurence. Ta čítala třeba ruský gigant Rosatom, francouzskou Arevu nebo čínskou CNC. Zatímco zvučná jména světového byznysu s uranem mohou zatím pouze brázdit mongolské pláně a pátrat po nalezištích cenné suroviny, Uranium Industry může začít s těžbou ložiska v hodnotě kolem půl miliardy dolarů…celý článek

6. srpna 2015 E15.cz:”Diamo je proti těžbě haldy u Příbrami, s firmou neuzavře smlouvu.” Státní podnik Diamo nesouhlasí se záměrem společnosti Ekototalbau CZ, která chce u Příbrami těžit kamenivo z největší haldy v bývalém uranovém revíru. Navržený způsob není podle Diama dostatečně šetrný a byl by zřejmě nadměrně prašný. Diamo, které je správcem odvalu, s Ekototalbau CZ neuzavře smlouvu, což pro firmu v podstatě znamená, že svůj záměr nemůže uskutečnit…celý článek

31. července 2015 iDNES.cz:”Z nejradioaktivnější haldy u Příbrami chtějí odtěžit miliony tun kamene.” Haldu radioaktivního kameniva, která je v příbramské části Brod pozůstatkem uranové těžby, by už příští rok mohla obklopit těžká technika. Soukromá firma chce v následujících dvaceti letech z odvalu šachty číslo 15 odvézt a zpracovat pět milionů tun materiálu. Místním se plány nelíbí…celý článek

27. července 2015 ČT 1  Události v regionech - Praha:”Obce proti obnovení těžby uranu,” Čtyři obce z Vysočiny se spojily proti obnovení těžby uranu u Brzkova na Jihlavsku. Společně teď vybírají právníka, který je bude zastupovat. Každá z obcí na jeho služby letos přispěje rovným dílem…celá videoreportáž

24. července 2015 iDNES.cz:”Také Polná stojí na uranu, proto se přidá na stranu Brzkova. I když těžba uranu v Brzkově nedaleko Světlé nad Sázavou obyvatele Polné nijak přímo neohrožuje, vedení města se připojilo k obcím, které znovuotevření dolu odmítají. POLNÁ Celou dobu stála tak trochu stranou. A na první pohled zcela logicky. Polné na Jihlavsku se případné obnovení těžby uranu v nedalekém Brzkově přímo nedotkne. Přesto zástupci Brzkova směřovali před časem svoji výzvu i na tamní radnici: “Pojďme postupovat společně proti uranovému dolu.” A polenští zastupitelé kývli. Zároveň svolili poslat do společné kasy uskupení čtyř obcí, jehož členy jsou i Brzkov, Věžnice a Přibyslav, 25 tisíc korun – na právní služby. “Žádné indicie, že by se nás případné obnovení těžby uranu dotklo, nemáme. Nicméně všichni víme, že Polná je také z velké části na uranu. Proto neznamená, že když se nás to netýká dnes, že se nás tento problém nebude týkat třeba za patnáct let,” zdůvodňuje rozhodnutí místostarosta Polné Luboš Kousal (Nezávislí pro Polnou)…celý článek

2. července 2015 Havlíčkobrodský deník:”Starostové uzavřeli dohodu proti těžbě uranu u Brzkova. Dvě obce ji už schválily.” Musíme postupovat a jednat společně proti plánovanému otevření uranového dolu u Brzkova na Jihlavsku. Na tom se dohodli starostové Polné, Věžnice, Brzkova a Přibyslavi. Dokument již dvě obce schválily, další místní samosprávy návrh projednají během prázdnin. „Jsem velmi rád, že jsou naše stanoviska a přístup 
k plánované těžbě uranu 
v Brzkově tak jednotná. Na jednání, které se uskutečnilo v Polné, jsme se shodli na společné vůli zabránit otevření ložiska Brzkov, které je vyhrazeno pro těžbu uranu,” uvedl starosta Přibyslavi Martin Kamarád (ODS). Ten dodal, že státní podnik Diamo zahájil kroky k rozšíření chráněného ložiskového území u Brzkova o sousední lokalitu Horní Věžnice…celý článek

23. červen 2015 TEMELÍN.CZ: “Kvůli nízkým cenám uranu odstupují Australané od plánů na novou těžbu”. Těžařská společnost Rio Tinto stáhla svou podporu pro rozšíření jednoho z největšího uranového dolu na světě, což zapříčinilo to, že akcie její dceřiné společnosti s názvem Energy Resources of Australia (ERA), klesly téměř na polovinu své hodnoty. Rozhodnutí ze strany anglo-australských těžařů zdůrazňuje potíže jaderného průmyslu po havárii elektrárny Fukušima v roce 2011, jenž přiměla Japonsko zakonzervovat pět desítek svých provozuschopných reaktorů. Od roku 2007, kdy tržní ceny uranu prudce stouply na rekordních 137 amerických dolarů za libru, klesly ceny nyní na 35 dolarů za libru. Tedy na úroveň, při které mnozí těžaři ztrácejí peníze a nové investice jim nedávají z ekonomického hlediska smysl…celý článek

5. června 2015 HOSPODÁŘSKÉ NOVINY:” Se zahlazováním následků těžby uranu si umíme poradit.”Těžba uranu bezesporu významně ovlivňuje životní prostředí. Proto je třeba hledat způsoby, jak dopady co nejvíce zmírnit a po vyčerpání zásob místo co nejšetrněji sanovat. Česká republika má v této oblasti dlouhodobé zkušenosti, proto byly informace získané například v oblasti Stráže pod Ralskem použity k sestavení zásad Mezinárodní atomové agentury (IAEA) - takzvaných technik “best practice” - pro použití podzemního loužení uranu ve světě…celý článek

5. června 2015 ČESKÁ TELEVIZE:”NÁŠ VENKOV - BRZKOV.”Po únorové reportáži “Nedej se” a dubnové reportáži o ekologickém zemědělství pana Františka Matouška se o Brzkov tentokrát zajímá natáčecí tým “Náš venkov”. 25-minutová reportáž o dalším směřování Brzkova. Poklidná reportáž ze života lidí, kteří jsou spokojení s tím, jak Brzkov vypadá teď, a v žádném případě nechtějí změnu v podobě uranového dolu. Starosta Aleš Bořil nás provází většinou reportáže (kolem 5. minuty mluví o územním plánu a jeho vleklém připomínkování, které má na svědomí DIAMO), dále Lucie Drahošová Stránská, Marie Vencová a Milan Laštovička ze spolku Naše budoucnost bez uranu www.stoptezbe.cz , podnikatel, velitel hasičů a paní z místní křesťanské komunity. Kolem 19. minuty je tam rozhovor s ekologickým farmářem panem Matouškem….celá reportáž

4. června 2015 HOSPODÁŘSKÉ NOVINY:”Česko, uranová velmoc s následky.” Česko je možné právem pokládat za uranovou mocnost světového formátu. Nejde jen o to, že na našem území leží jeden z posledních činných uranových dolů v Evropě. Dějiny využívání nejtěžšího přírodního kovu, který lidstvo dokázalo zpracovat ke svému užitku i zkáze, zásadním způsobem ovlivnila jeho těžba z našich ložisek…celý článek

25. května 2015 E15.cz:”Jaderné palivo se v Česku vyrábět nebude. Kvůli bezpečnosti”. Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky nepočítá s vybudováním závodu na výrobu jaderného paliva v Česku. Důvodem podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD) byly otázky spojené s národní bezpečností. Strategický materiál navazuje na aktualizovanou energetickou koncepci a vláda by se jím měla zabývat 3. června…celý článek

24. května 2015 Ekonomický deník:”ÚČET ZA KONEC JÁDRA V NĚMECKU: ZATÍM 70 MILIARD EUR”.Odstavení jaderných elektráren vyjde Německo nejméně na 70 miliard eur. Na složenkách už se stopka vystavená jádru začala projevovat.Účet za odstavení německých jaderných elektráren a vybudování bezpečného úložiště radioaktivního odpadu může vzrůst až na 70 miliard euro, napsal respektovaný deník Frankfurter Rundschau…celý článek

23. května 2015 ČT 24:”Ve stínu Věže smrti si muklové připomněli své utrpení”. Oběti komunistického režimu v jáchymovských dolech pomáhaly s těžbou uranu pro Sovětský svaz. Nejnebezpečnější ale byla práce ve Věži smrti, kde muklové holýma rukama zpracovávali radioaktivní smolinec a rudu. “Byla vysoká 27 metrů, nahoru jezdil vrátek s vozíky. Když si na to vzpomenu, tak mi běhá mráz po zádech,” poznamenal Zdeněk Kovařík, který ve věži strávil dva a půl roku…celý článek

16. května 2015 Echo24.cz:”Mládek se snaží vyrubat z nerostů miliardu na poplatcích”. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek chystá zdvojnásobení poplatků, které mají stát a obce z těžby nerostů. Plán má příjem z nerostného bohatství zakulatit na miliardu korun ročně a vláda ho v pondělí posoudí jako novelu horního zákona…celý článek

6. května 2015 ČESKÝ ROZHLAS:”Jáchymov musí území po těžbě uranu revitalizovat sám. Od státu kompenzace nedostane.” Jáchymov na Karlovarsku nedostane peníze od státu na revitalizaci území po skončené těžbě uranu. Tam, kde se dolovalo uhlí, kompenzace přicházejí. Těžba uranu ale do příspěvku zahrnutá nebyla. Jáchymov si tak musí pomoci sám…celý článek

29. dubna 2015 deník.cz: “Ve Věžnici vzplane ve čtvrtek uranová důlní věž. Na protest”. Netypickým pálením čarodějnic obyvatelé vesnice vyjádří nesouhlas s plánovaným otevřením uranového dolu na brodsko-jihlavském pomezí. Pálení čarodějnic bylo v minulosti spojeno nejen s oslavou jara, ale hranice se zapalovaly také na ochranu před čarodějnicemi a zlými duchy. Ve Věžnici se letos chtějí symbolicky zbavit démona, který má podobu těžby uranu v blízkosti obce. V plamenech tak neskončí hadrová čarodějnice, ale uranová věž. Půjde o symbolický akt, kterým obyvatelé vsi vyjádří nesouhlas s plánem otevřít uranový důl mezi Věžnicí na Havlíčkobrodsku a Brzkovem na Jihlavsku…celý článek

20. dubna 2015 ČT 24:”Slovenský uran zůstane pod zemí. Alespoň prozatím” V noci vypršelo povolení na průzkum ložiska uranu u Košic na východě Slovenska. Další licenci úřady firmě Ludovika Energy nevydají. Vyslyšely tak protesty obyvatel. Těžaři za to chtějí hnát Slovensko k soudu. Společnost Ludovika Energy prováděla průzkum v lokalitě Jahodná-Kurišková od roku 2005. Okamžitě se proti němu zvedla vlna odporu místních obyvatel i ekologů. Ložisko uranových a molybdenových rud totiž spadá do příměstské rekreační oblasti Košic. Pod petici za zákaz těžby uranu se podepsalo přes 100 000 lidí a přidalo se k ní 40 okolních měst a obcí…celý článek

16. duben 2015 Lidové noviny:”Surovinový hazard, aneb Balík též o Brzkovu”. Chystá se nová surovinová politika. Změny mohou být na rozdíl třeba od změny daní nevratné. Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá novou surovinovou politiku státu. Na rozdíl od té stávající nová předpokládá, že za určitých okolností by se v naší zemi mohly znovu začít těžit kovy. Tato informace, již dal do oběhu samotný ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek při návštěvě Zlatých Hor začátkem týdne, nevzbudila mnoho ohlasu – kromě regionálních médií, jež zaujala možnost stovek nových pracovních míst v zapadlém koutě těžce zkoušeného Jesenicka. Přitom jde o zásadní posun a proměnu uvažování, která může mít dopad na řadu regionů a konkrétních míst – v dobrém i špatném smyslu. V předchozím čtvrtstoletí se ustálil společenský konsenzus na opatrném, či dokonce předběžně zamítavém přístupu k novým lomům a dolům. Důvod byl jednoduchý – v živé paměti zůstávalo bolševické bezohledné drancování krajiny před devětaosmdesátým rokem, jež končilo otráveným vzduchem, ztrátou podzemních vod a řekami, z nichž se staly stoky. Neodmyslitelnou součástí vizuálních obrazů tehdejší doby byly nekonečné severočeské doly. Přidáme-li k tomu zkušenost padesátých let spojenou s faktickou krádeží českého uranu Sovětským svazem, přičemž tuto radioaktivní rudu museli pro své mučitele a věznitele dobývat mnohdy holýma rukama političtí vězni, byla skepse k novým dolováním pochopitelná. Jedno vágní tvrzení za druhým Avšak tyto prožitky jako kdyby se pomalu rozpouštěly a byly odsouvány do hluboké historie. Po nových těžbách volají z pochopitelných důvodů těžařské firmy a horníci,zméně pochopitelných i někteří představitelé výkonné moci s prezidentem a ministrem průmyslu v čele. Ministr nyní tvrdí, že základním kritériem bude ekonomická výhodnost, což je ale dostiměkká kategorie. Co všechno se započítává a co ne? Vyčíslí se jenom rekultivace po těžbě, nebo i proměny prostředí k životu v dotčených obcíchaměstech, v nichž se mohou dramaticky změnit sociální poměry a kvalita ovzduší? Budou se započítávat náklady na případnou podporu horníků, kteří nyní pracují a po vytěžení starých lomů by byli nezaměstnaní? Člověk nemusí být politikem, stačí být šikovným účtařem, aby věděl, že ekonomická výhodnost může být značně subjektivní kategorií. Druhým rozhodujícímkritériem má být šetrnost vůči životnímu prostředí, resp. Mládek vylučuje těžbu tam, kde by to mělo „významné dopady“ na životní prostředí. To je ještě vágnější tvrzení než v předchozím případě. České země se vyznačují zvláštním typem osídlení, které pokrývá naprostou většinu území. Nemáme lokality (s výjimkou některých národních parků), kde bychom se desítky kilometrů nepotkali s lidskou osadou. Téměř jakýkoli zásah do naší krajiny tak má riskantní dopad na lidskou společnost – vzduchem počínaje, podzemními vodami konče. I kdybychom ministrovým slovům nyní věřili, je nutné mít na paměti, že jsou to jen hezké řeči, kterých jsou většinou plné všechny koncepce. O úmyslech ale mnohem spíš svědčí stávající či nedávno minulé kroky. Jak se tedy vláda v otázce surovinové politiky chová už nyní? Od svého ustavení debatuje o možnosti prolomit těžební limity na hnědé uhlí v severních Čechách. Uvažuje v zásadě pouze v intencích ekonomické výhodnosti, a to ještě pochybné. Ekologické ohledy, pokud by se limity prolomily, půjdou k šípku. Zlikvidování vesnic, nevratné poškození krajiny, ztráta místní identity. Občané obcí ohrožených prolomením limitů jasně v podzimních komunálních volbách vzkázali, že vládní plány, jež jsou prozatímve stadiu úvah, jasně odmítají. Je otázka, zda si z toho vláda něco dělá. Již více než rok se intenzivně řeší zahájení těžby uranu v Brzkově poblíž Polné na Vysočině. Nesouhlasí obec, nesouhlasí okolní města a obce. Kraj Vysočina vedený socialisty a komunisty je však zcela hluchý a bez ohledu na odpor Brzkova, celého okolí i krajské opozice bez připomínek schválil ve své politice územního rozvoje plochu pro těžbu. Stejně tak je Sobotkově a Babišově vládě úplně jedno, jaký je názor místních, takže koncem minulého roku schválila Mládkův materiál o přípravě těžby. Že se tím zlikviduje jeden z kouzelných koutů českého venkova a české přírody? To je české levici jedno – hlavně že budou mít práci horníci z Dolní Rožínky. Že se ohrozí, možná i otráví podzemní vody kvůli riskantní technologii těžby? Hlavně že vydrancujeme ze země, co se dá. Že správný hospodář předává dědicům majetek v lepšímnebo alespoň stejnémstavu, v jakém jej sám od předků přebral? Na to jsme už raději zapomněli. Zahrávání si s přírodou i člověkem Jsou změny vratné a nevratné. Nepromyšlené rozhodnutí v otázce výběru daní, zdravotnictví či školství můžeme po čase napravit. Zahrávání si s přírodou a lidskými společenstvími otevíráním dolů tam, kde k tomu schází podpora místních a kde je velmi pochybný i samotný ekonomický přínos, je ale skutečným hazardem. Proti výherním automatům vláda bojuje, sama ale vykazuje nemalé sklony k hazardu ještě ničivějšímu. Pokud má v sobě takové chování zakódováno už nyní, nezmění na tom nic ani sebelepší koncepce. Člověk nemusí být politikem, stačí být šikovným účtařem, aby věděl, že ekonomická výhodnost může být značně subjektivní kategorií

15. duben 2015 HOSPODÁŘSKÉ NOVINY:”Firma, která chce těžit uran na Liberecku, u soudu narazila. Průzkum se oddálí”. Ministerstvo životního prostředí uspělo s kasační stížností v letitém sporu o povolení k průzkumu ložiska uranu Osečná-Kotel na Liberecku. Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil loňský verdikt Městského soudu v Praze, který byl příznivý pro australskou společnost Urania Mining a nařizoval ministerstvu, aby o povolení k průzkumu znovu rozhodlo. Nyní se spis vrátil městskému soudu. Vyplývá to z rozsudku dostupného na webu NSS…celý článek

15. duben 2015 Temelin.cz:”I nízké dávky radioaktivity mohou vyvolat u dětí leukémii nebo nádor mozku”. Nově publikovaná studie švýcarských vědců ukázala, že i nízké dávky radioaktivity z přírodního pozadí mohou ovlivnit výskyt některých typů rakoviny u dětí, zejména leukémií nebo nádorů mozku. Rozsáhlá studie analyzovala rozdíly ve výskytu různých typů rakoviny u dětí žijících na celém území Švýcarska, a to podle oblastí lišících se hladinou pozaďové přírodní radiace. Výsledky výzkumu zveřejnil na svých webových stránkách specializovaný americký vědecký časopis Environmental Health Perspectives…celý článek

8. duben 2015 Mladá fronta Dnes:”Australané chtěli na Liberecku zkoumat uran. Stát to zakázal” Stát zamítl australské firmě průzkum uranu v Osečné. Napravuje totiž škody po předchozí těžbě. Přetahovaná o průzkumné vrty na uran v oblasti Osečné -Kotle končí. Stát k nim Australany nepustí. Ministr životního prostředí Richard Brabec totiž definitivně zamítl odvolání firmy Urania Mining s.r.o., vlastněné australskou firmou Discovery Minerals. Chtěla ve zmíněné oblasti zkoumat zásoby uranu. Pro ekology to je dobrá zpráva. “Vnímáme to pozitivně, jsou tam nenahraditelné zdroje podzemních vod a rizika dopadu na podzemní vodu, i když by šlo jen o průzkumné vrty, existují. Zároveň se ale obáváme toho, že si stát nechává zdroje uranu pro sebe. Dvojí metr je tu patrný,” uvedl Edvard Sequens ze sdružení Calla, která byla účastníkem řízení. Zmiňuje, že z pohledu ekologů není do budoucna hrozba těžby uranu v Osečné zažehnána. Žádost o průzkumné území ministerstvo zamítlo už před časem a ministr Brabec tak potvrdil předchozí rozhodnutí úřadu. Jedním z hlavních důvodů zamítnutí byl rozpor se státní surovinovou politikou České republiky. Stát se totiž v posledních letech snaží napravovat ekologické škody po předchozí drastické hydrochemické těžbě. “To, že stát průzkumné vrty zamítne, jsem očekával. Těžba uranu se v této oblasti vždycky ‘prala’ se zásobou pitné vody, v posledních letech se to tam ale za využití obrovských prostředků očišťuje a dává dopořádku a začíná to být v krajině vidět. Proto si myslíme, že jakákoli další těžba je nesmyslná, devalvovala by dosavadní práci, kterou tam Diamo dělá,” řekl Josef Jadrný, náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství.

Oblast Kotle byla navzdory silným protestům prohlášena chráněným ložiskovým územím. A těžba se tu v budoucnosti, i když třeba v poměrně vzdálené, může obnovit. Třeba v momentě, až cena uranu na světových trzích stoupne. “Že se na Českolipsku bude znovu těžit, je podle mě zřejmé na sto procent. Otázka je, kdy to bude. Dá se předpokládat, že do dvaceti let,” řekl například v květnu 2008 Jiří Jež, tehdejší generální ředitel Diama.

Ekologové ale v souvislosti s touto možností upozorňují na to, že by došlo ke zničení či ohrožení zdrojů vysoce kvalitní pitné vody Severočeské křídy. Nařízení vlády ji v oblasti stanovilo jako “chráněnou oblast přirozené akumulace vod”. Jde o jeden z nejvýznačnějších středoevropských zdrojů kvalitní pitné vody.

Navzdory surovinové politice státu a aktuálně nerentabilní těžbě rozhodla vláda loni v prosinci o přípravě nového uranového dolu u obce Brzkov na Vysočině. Vláda se usnesla zahájit prostřednictvím státního podniku Diamo schvalovací proces, který umožní přístup státu k využití ložiska uranu Brzkov -Horní Věžnice. “Je to velmi zvláštní. Na jedné straně stát zamítá průzkumy pro uran s odkazem na státní surovinovou politiku a vedle toho bez ohledu na koncepci vláda odsouhlasí plán začít připravovat novou těžbu uranu na Vysočině,” říká Edvard Sequens ze sdružení Calla. V souvislosti se zamítnutím průzkumných vrtů, jež chtěla dělat australská firma v Osečné, se domnívá, že zdroje stát nechává pro sebe.

Případného obnovení těžby v oblasti Osečná-Kotel se stále obávají i lidé z celé oblasti. Těžaři by podle nich přinesli při dobývání ložiska Osečná-Kotel ekologickou zkázu území a devastaci života v oblasti. “Rozhodnutí nepustit sem australskou firmu je myslím hodně důležité. Jsme hlavně rádi, že se teď nic nebude s těžbou uranu dělat. Pokud jednou doba přinese, že se tu bude muset těžit, rozhodnou o tom další generace. Teď by šla těžba proti státní politice i záměrům kraje,” řekl starosta Osečné Jiří Hauser. O autorovi: Adam Pluhař, redaktor MF DNES

8. dubna 2015 TÝDEN.cz:”Stát zakázal firmě průzkum uranu, sám ale těžit chce.” Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) definitivně zamítl žádost australské společnosti Urania Mining na průzkum ložiska uranu na Liberecku. V prosinci přitom vláda souhlasila s tím, aby stát začal připravovat těžbu uranové rudy na Vysočině. Australská těžební společnost marně usiluje o to, aby jí stát povolil prozkoumat uranové ložisko Osečná-Kotel na Liberecku, kde je asi 15 tisíc tun uranu. Poté, co mu žádost zamítlo ministerstvo životního prostředí, neuspěla firma ani s odvoláním u ministra. Vyplývá to z písemného rozhodnutí ministra Richarda Brabce, které má on-line deník TÝDEN.CZ k dispozici. Ministrovo stanovisko je definitivní, už se proti němu nelze odvolat. Jedinou možností je obrátit se na soud. Vzhledem k tomu, že tuto poslední možnost australská společnost v minulosti už využila, je pravděpodobné, že to udělá i nyní…celý článek

7. dubna 2015 Liberecká Drbna:”Ministerstvo zamítlo žádost o těžbu uranu pod Ještědem.” Australská společnost Urania Mining opět neuspěla u ministerstva životního prostředí se žádostí o povolení průzkumné těžby uranu v části Osečné nazvané Kotel. Podle tři týdny starého rozhodnutí je hlavním důvodem odmítnutí žádosti rozpor se státní surovinovou politikou, která s otvíráním nových ložisek nepočítá…celý článek

3. dubna 2015 iDNES.cz:”Uran u Brzkova může na Vysočině spustit vlnu celokrajských referend”. Na Vysočině by se k zásadním otázkám mohli vyjádřit všichni obyvatelé v celokrajském referendu. Nabízejí se témata privatizace nemocnic i vysokorychlostní dráhy. Spouštěčem můžou být uran, Brzkov a elektrárna v Dukovanech. Místním se však nelíbí, že by o nich hlasovali i lidé desítky kilometrů daleko. Brzkov ani sousední Přibyslav si obnovení těžby v uranovém dole nad obcí nepřejí. V případném celokrajském referendu o nich ale mohou rozhnodovat jiní…celý článek

1. dubna 2015 MF Dnes: Podle Kraje Vysočina nejsou u zvažované těžby uranu nedaleko Brzkova zpracovány možné dopady na zdraví lidí, přírodu ani na ekonomickou a sociální situaci regionu. Zástupci kraje chtějí jednat s ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem průmyslu a obchodu také o situaci v Dolní Rožínce na Žďársku, kde by měl být uranový důl brzo uzavřen. Krajští radní včera posuzovali studii proveditelnosti otevření ložiska Brzkov z hlediska zájmů Vysočiny. Studii pro ministerstvo průmyslu a obchodu vypracoval státní podnik Diamo. Ten by měl také letos požádat ministerstvo životního prostředí o rozšíření chráněného ložiskového území u Brzkova o sousední lokalitu Horní Věžnice. Náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD) uvedl, že vedení kraje bere na vědomí záměr státu ložisko chránit. “Tím, že akceptujeme ochranu ložiska rudy, nevyslovujeme podporu těžbě ani přípravě na otevření ložiska,” dodal. Ve studii proveditelnosti podle krajských radních chybí další dopady těžby uranu u Brzkova na region, kupříkladu vliv na dopravu a hospodářství. Podle krajské hygienické stanice, jejíž stanovisko si kraj rovněž vyžádal, je ve studii zcela opomíjena oblast ochrany veřejného zdraví. Materiál o přípravě případné těžby uranu v Brzkově schválila vláda loni v prosinci. Také konečné rozhodnutí o zahájení těžby by měla za několik let učinit vláda. Otevření dolu je zvažováno někdy kolem roku 2023.

31. března 2015 “Průzkumné území Osečná-Kotel definitivně zamítnuto”. Rozhodnutím ministra životního prostředí Brabce, kterým v rámci rozkladu zamítl odvolání firmy Urania Mining proti stanovení průzkumného území Osečná-Kotel pro uranovou rudu, byla finálně ukončena vlna žádostí Australanů původně schovaných za firmou Timex Zdice o průzkumy na řadě lokalit na Vysočině i na Liberecku. Podstatným důvodem rozhodnutí, které ministr podepsal 17. 3. 2015, je dle očekávání rozpor dalších průzkumů pro uran s platnou státní surovinovou politikou (o to paradoxnější je rozhodnutí vlády s tímtéž ministrem, která na konci prosince odsouhlasila přípravu těžby u Brzkova a vzala na vědomí závěry projektu URAN, který uvažuje o návratu chemického loužení).
Edvard Sequens
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

25. března 2015 Aktuálně.cz:”Zeman je pro využití zásob uranu i další jaderné elektrárny”. Prezident prohlásil, že Česká republika preferuje jadernou energii, těžba ale nesmí ohrozit zásoby kvalitní pitné vody. Ve Stráži pod Ralskem se uran těžil v letech 1967 až 1996. Chemickou těžbou bylo kontaminováno přes 370 milionů metrů krychlových podzemních vod na ploše 27 kilometrů čtverečních…celý článek

14. března 2015 JIHLAVSKÉ LISTY:”Děláte si z nás tak akorát švandu…” Diskutovat o možném obnovení těžby uranu přišlo v Brzkově 150 lidí. O emoce nebyla nouze. „Vy nám tady tak akorát lžete,“ rozkřikne se v pondělí večer v brzkovském kulturním domě během úvodního monologu náměstka ředitele pro výrobu Pavla Lazárka ze společnosti Geam, Zdeněk Kuba z Polné. Muž v černé bundě a svítivě žlutém tričku s černým nápisem Stop těžbě, to ještě doprovodí několikrát písknutím na připravenou píšťalku, až ho musí mírnit starosta obce Aleš Bořil, který diskuzi, svolanou kvůli zvažovanému zahájení těžby uranu právě u Brzkova, moderuje…celý článek

12. března 2015 ČT 24:”Bude se v Brzkově na Vysočině znovu těžit uran?” Ve středu večer se o tom v obci diskutovalo. Místní lidé se od státní těžařské firmy DIAMO dozvěděli, že ještě letos by mělo začít posuzování vlivu těžby na životní prostředí. Dnes pak v Dolní Cerekvi proběhla diskuse ekologických nevládních organizací a obyvatel se zástupci Správy úložišť radioaktivních odpadů. Dolní Cerekev je totiž jedním z míst, kde se uvažuje o možném vzniku úložiště vyhořelého jaderného paliva…celý článek

Uranový občasník č. 2 z Brzkova

11. března 2015 Finanční noviny:”Kvůli těžbě u Brzkova Diamo požádá o rozšíření chráněného ložiska” Kvůli zvažovanému zahájení těžby uranu u Brzkova požádá firma Diamo zřejmě v dubnu ministerstvo životního prostředí o rozšíření tamního chráněného ložiskového území. Následně by státní podnik chtěl zahájit také proces EIA, tedy posouzení dopadu těžby na životní prostředí, řekl na dnešním setkání s veřejností v Brzkově Josef Lazárek, náměstek ředitele těžebního závodu Geam. V brzkovském kulturním domě se sešlo kolem 150 lidí. Diskutující většinou mluvili o tom, že přednost dávají zachování čisté přírody…celý článek

9. březen 2015 Temelín.cz:”Severoamerický kmen Dene proti uranu” Každá vláda (snad kromě té bhútánské) sleduje především své finanční zájmy. Nejinak je tomu s provinční vládou v kanadském Saskatchewanu, která chce pod heslem energetické bezpečnosti státu využít domorodá severní území kmene Dene pro novou těžbu přírodního asfaltu a minerálů, skládku vysoce radioaktivních odpadů a výstavbu jaderných reaktorů na podporu „ekologicky šetrné” extrakce ropy z dehtových písků za účelem vývozu energie do sousední Alberty…celý článek

10. března 2015 ŽĎÁRSKÝ deník.cz:”Plány na vytěžení ložiska uranu přijedou představit úředníci z ministerstva i těžaři.” Ve středu večer bude v kulturním domě v Brzkově výbušná atmosféra. Alespoň to předpokládá starosta Brzkova Aleš Bořil. Od šesti hodin večer je v plánu informační schůzka pro širokou veřejnost, která by měla nastínit plány státu na případnou těžbu uranu v obci…celý článek

5. března 2015 JIHALVSKÝ deník.cz:”Referendum o těžbě uranu? Rozhodne rada a zastupitelstvo.” Přejí si občané těžbu uranu u Brzkova? O tom by mělo na Přibyslavsku rozhodnout referendum. Město ho plánuje uspořádat společně s blížícími se krajskými volbami. „Je ale třeba upřesnit, že nejde zatím o konečné rozhodnutí, že referendum opravdu bude. Je to zatím jen náš záměr, který ale musí schválit rada a zastupitelé,” zdůraznil starosta Martin Kamarád…celý článek

19. únor 2015 MF Dnes:BRZKOV, BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM Postoj lidí z Brzkova k uvažovanému obnovení těžby uranu zůstává záporný. Obec na pomezí Jihlavska a Havlíčkobrodska už nechce zažít situaci, že by se horníci vrátili do šachty zasypané před jedenácti lety. “Chtěli bychom zachovat čistou přírodu. Těžbu uranu v Brzkově nepotřebujeme, na konci ledna jsme měli nezaměstnanost jen 3,6 procenta. Argumentovat novými pracovními místy v našem případě nejde,” tvrdí starosta obce Aleš Bořil.
V odmítavém postoji ho prý jen utvrdili starostové z Bystřicka. A to i přesto, že sami chválili přínos dolů kolem Dolní Rožínky pro rozvoj regionu. “Oni řeší teď, co udělají s horníky a využitím lokality, my bychom to stejné řešili za dvacet let. Nic pozitivního nám obnovení těžby nepřináší, spíš mám strach z dopadu na zdraví obyvatel a toho, co by znamenal příchod pěti set lidí do okolí Brzkova,” přemítá Bořil. Lidé v Brzkově už podobnou situaci zažili. Uranový důl v Brzkově fungoval v 80. letech minulého století a byl uzavřen v roce 1991, rekultivace skončila před deseti lety. “Tehdy si všichni mysleli, že už to máme za sebou, a najednou se rozhodne, že je otázka uranu zase aktuální,” doplnil starosta. Petici proti těžbě u Brzkova podepsalo loni 1 700 lidí, zářijového Pochodu proti uranu se zúčastnilo asi 150 lidí. “Občané uran odmítají, od pochodu se nic nezměnilo,” říká starosta. Bořil měl dosud výhrady i ke stylu komunikace, úterní odbornou debatu o těžbě uranu svolanou do Bystřice vedením kraje tak považuje za průlom. “Konečně s námi někdo začal jednat. Pro mě samotného jsou informace to nejdůležitější. Dosud jsme měli nejvíc informací z médií a od senátorů a poslanců,” těší posun starostu.

18. únor 2015 i-vysočina.cz: V úterý odpoledne se v Bystřici nad Pernštejnem setkali zástupci Kraje Vysočina, Ministerstva průmyslu a obchodu a státního podniku Diamo, který zajišťuje produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku, s představiteli obcí Bystřicka, kde se uran nyní v lokalitě Dolní Rožínka těží, a obcí v okolí uranového ložiska Brzkov. Zda i tam vznikne do budoucna uranový důl, to bylo jedním z předmětů jednání…celá reportáž

20. února 2015 Jihlavský deník.cz:”Nová obří cedule v Brzkově bude křičet: Ne těžbě uranu!” S nápadem přišli na konci roku členové spolku Naše budoucnost bez uranu. Během několika příštích dnů se na kulturním domě v Brzkově objeví velký protestní billboard s nápisy Přírodu ano, těžbu ne! Stop těžbě! Obří cedule bude řidiče přijíždějící od Přibyslavi upozorňovat na jasný nesouhlas místních, kterým vadí plánované obnovení těžby uranu v této lokalitě…celý článek

17. února 2015 ČESKÁ TELEVIZE:”Palivo do jaderných elektráren se na Vysočině vyrábět nebude”. Světlá nad Sázavou - Po odchodu firmy z Bystřice nad Perštejnem se dnes investor, firma UJP Praha, rozhodl opustit také město Světlá nad Sázavou. Nechce prosazovat svůj záměr tam, kde jsou lidé od začátku proti. Alena Šimková je dětská lékařka ze Světlé nad Sázavou. Tvrdí, že by se továrna vyrábějící jaderné palivo podepsala na zdraví místních lidí. “Domníváme se, že výroba s uranem nemá místo v obydlené oblasti,” řekla Alena Šimková. Proti továrně bojoval i realitní makléř Pavel Wagner. Myslí si, že závod na výrobu jaderného paliva by znamenal radikální pokles cen zdejších nemovitostí. “Mým cílem bylo vyvolat referendum, kde by každý Světelák si mohl říct, ano já za tím stojím, já to chci,” uvedl Pavel Wagner…celý článek

10. února 2015 TÝDEN.CZ:”Fabrika na jaderné palivo u Sázavy. Firma odkrývá plán” Poté, co lidé z Bystřice nad Pernštejnem odmítli na podzim v referendu plán na stavbu závodu na výrobu jaderného paliva, nabízí společnost UJP Praha svůj projekt Světlé nad Sázavou. Tamní obyvatelé se mohou se záměrem seznámit po celé úterý. Česko má poslední uranový důl ve střední Evropě, dvě jaderné elektrárny a teď by k tomu ještě mohla vyrůst továrna na montáž jaderného paliva. Společnost UJP Praha si vybrala průmyslovou zónu ve Světlé nad Sázavou…celý článek

6. února 2015 deník.cz: “Světlá stojí před zásadní volbou” Společnost UJP Praha, která je nástupcem někdejšího Ústavu jaderných paliv, projevila zájem o osm hektarů pozemků v areálu průmyslové zóny ve Světlé nad Sázavou. Do roku 2020 tam chce postavit závod, který by z ryze přírodních zdrojů vyráběl palivové soubory pro jaderné elektrárny. Deníku to potvrdil ředitel společnosti Jaromír Shejbal. „Zdaleka nejde o první lokalitu, kterou v České republice pro výstavbu našeho dalšího závodu hledáme…celý článek

5. února 2015 deník.cz: “Jsme v roli ekoteroristů, stěžuje si starosta Přibyslavi” Není to ideální stav. „Jsme stavěni do pozice jakýchsi ekoteroristů či kverulantů. Jen proto, že se snažíme donutit ministerské úředníky a Kraj Vysočina, aby nás v otázce možné těžby uranu u Brzkova brali jako rovnocenné partnery,” říká starosta Přibyslavi Martin Kamarád. Vláda už koncem loňského roku schválila materiál ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD) o přípravě případné těžby v Brzkově. Těžbu má provádět firma Diamo…celý článek

5. února 2015 iDNES.cz:”Studie těžby uranu slibuje hojnost. Starostovi v ní chybí zápory” Mezi Přibyslaví a Polnou vzniknou čtyři stovky pracovních míst. Jen na mzdách sem stát pošle desítky milionů korun. To jsou hlavní klady, které ve prospěch obnovení těžby uranu u Brzkova na pomezí Havlíčkobrodska a Jihlavska uvádí takzvaná studie proveditelnosti otvírky ložiska Brzkov. A negativa? Ta neexistují. Nebo žádná alespoň studie nezmiňuje. Tvrdí to přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS), který si studii podrobně pročetl. „Třeba v kapitole Sociální vztahy se vůbec nepočítá s dopady těžby na obyvatelstvo a obce. Není tam zmínka o razantním poklesu cen nemovitostí, o dopadu na drobnější podnikání, o přetahování pracovníků do dolu od zavedených zaměstnavatelů,” vyjmenoval Kamarád. V dokumentu mu chybí i zmínka o tom, jak to bude v lokalitě v budoucnu, až těžba skončí. „Zbudou tu stovky nezaměstnatelných horníků…celý článek

19. leden 2015 Temelín.cz:”Krok po kroku k atomovému státu” Ministerstva průmyslu a financí připravily „Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR”. Přestože dokument, jak i z jeho obsahu vyplývá, by měl navazovat na zatím neschválenou Aktualizaci státní energetické koncepce, je tato strategie chystána do vlády způsobem, který by neměl uniknout pozornosti. Ačkoliv se s ním ministerstva ani odborná veřejnost nemohly podrobně seznámit, dostaly na připomínky pouhých pět dnů. Obsah dokumentu prozrazuje důvod - má být zahájena příprava výstavby až 4 nových reaktorů v Temelíně a v Dukovanech, ale rozhodnutí o formě a výši nezbytných garancí pro investora, které uhradí spotřebitelé elektřiny nebo daňoví poplatníci, bude odsunuto až k horizontu roku 2025. Do té doby však bude utraceno až 32 miliard korun za přípravu a získání povolení obou projektů. Další rozhodování tak bude výrazně předurčeno již utracenými prostředky…celý článek

21. ledna 2015 JIHLAVSKÉ LISTY: “Hukot v Brzkově: DFM zahraje divadlo plné uranu”. O uranu se bude hrát divadlo v Brzkově na Polensku. Jihlavské divadelní studio De Facto Mimo se výjezdním představením zapojí do diskuze o uvažovaném otevření uranového dolu právě v okolí Brzkova. Inscenaci hry Martina Koláře Hukot 4 (a půl) uvedou herci DFM Jihlava 25. ledna od 19 hodin v brzkovském kulturním domě, na pozvání tamních odpůrců těžby uranu. Radioaktivní groteska se odehrává ve fiktivní jaderné elektrárně Bludovice, kam na inspekční návštěvu zavítá ministr vlády Baďura. Tím vzniká prostor pro sérii absurdních situací karikujících současnou společnost a politickou „kulturu”…celý článek

9. ledna 2015 ekolist.cz: “Uranový důl - hrozba nejen pro naše zdraví a zdraví našich dětí, ale i odliv obyvatelstva” Že je těžba uranu zdraví nebezpečná, ví i malé dítě. Mechanismy těžby se od let minulých nezměnily. Vysoce radioaktivní uran se získává z uranové rudy, ruda se těží a spolu s hlušinou ukládá na povrchu. Mezi obyvatelstvo se tak šíří radioaktivní látky, které zvyšují vznik rakoviny. Lidem, kteří nechtějí v takovém prostředí žít, nezbývá nic jiného, než se odstěhovat. S těžbou tedy souvisí i odliv obyvatelstva a prudké snížení cen nemovitostí. Laicky řečeno - lidé ustoupí těžbě. Ti, kteří nebudou mít možnost se odstěhovat, budou žít s rizikem, že smrtelně onemocní. Prudce jim klesne kvalita jejich života…celý článek

9. ledna 2015 ekolist.cz:”Na likvidaci následků těžby uranu na Českolipsku půjde 4,5 miliardy korun”. Na likvidaci následků nešetrné těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na Českolipsku uvolní vláda v letech 2015 až 2017 kolem 4,5 miliardy korun. Novinářům to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Stačit to ale nebude, sanace území podle odhadů potrvá až do roku 2037. Odhaduje se, že na vyčištění území bude potřeba asi 50 miliard korun…celý článek

6. ledna 2015 TÝDEN.cz:”Obce chtějí zabránit otevření uranového dolu, šance je malá” Plán ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD) připravit k otevření nový uranový důl na Vysočině podpořila na konci roku vláda. Obce v okolí Brzkova, kde by se za několik let mohla uranová ruda těžit, se však chtějí bránit, ačkoli jsou jejich možnosti poměrně omezené. Ministr průmyslu Mládek vede nad obcemi z Vysočiny 1:0. Vláda mu dala volnou ruku k tomu, aby začal chystat otevření nového uranového dolu…celý článek

HODNĚ POHODY A SIL V NOVÉM ROCE 2015 VÁM PŘEJE VÝBOR O.S. NAŠE PODJEŠTĚDÍ

29. prosince 2014 Havlíčkobrodský deník: “Vánoční “dárek” od vlády: Chystejte těžbu u Brzkova”. U Brzkova se bude těžit uran. Vláda již schválila materiál ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka o přípravě případné těžby uranu v Brzkově na Jihlavsku. Krok kabinetu ostře kritizují spolek obyvatel Brzkova Naše budoucnost bez uranu a ekologická organizace Calla. Dokument řeší i dotěžení současného ložiska Rožná na Žďársku. Téměř šok zažil starosta Přibyslavi Martin Kamarád. “Tu informaci samozřejmě již mám. Dokazuje to, co říkám už delší dobu. Vláda chce zneužít existence těžby z minulosti a začít zde těžbu v daleko větším rozsahu novou. Na náš pohled na věc se nikdo ptát nechce! Kraj nás nechává na holičkách a chová se alibisticky! Nerovný boj právě vypukl,” konstatoval starosta…celý článek

22. prosince 2014 Společná tisková zpráva Naše budoucnost bez uranu, z.s. a Calla - Sdružení pro záchranu prostředí: “Vládní uranový dárek: chystejte těžbu u Brzkova. Účet zaplatí český daňový poplatník”. Vláda se poprvé od roku 1989 rozhodla zcela zásadně změnit kurz v oblasti těžby a zpracování uranu. Přijala plán ministra průmyslu Mládka na zahájení schvalovacího procesu, na jehož konci má být nový uranový důl mezi Brzkovem a Věžnicí na Českomoravské vrchovině. Bez toho, aby byla přijata nová surovinová politika státu - platná počítá s postupným útlumem těžby uranové rudy a sanací nemalých následků té minulé. Spolky Naše budoucnost bez uranu založený místními občany v Brzkově a Calla s rozhodnutím vlády nesouhlasí…celá tisková zpráva

23. prosince 2014 ČT 24: “Vláda dala zelenou případné těžbě uranu na Vysočině”. U Brzkova na Jihlavsku by mohl být otevřen nový uranový důl. Vláda totiž včera schválila návrh ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD) o přípravě případné těžby uranu právě u tohoto města na Vysočině. Místní obyvatelé i starostové z okolních obcí proti těžbě už několikrát protestovali. Obavy mají o vlastní zdraví, ale i životní prostředí. V Brzkově nesbírá současná vláda příliš kladných bodů, až do schválení Mládkova návrhu totiž neměla obec o plánované těžbě žádné oficiální informace. “Nepřišlo nic do datové schránky, nepřišlo absolutně nic,” potvrzuje starosta Brzkova Aleš Bořil…celá reportáž

14. prosince 2014 ČESKÝ ROZHLAS PLUS:”Názory a argumenty” Tradiční debatou, tentokrát o bilanci resortu životního prostředí, vás provede Lída Rakušanová. Hosty ve studiu jsou experti na ekologii Čestmír Klos, Bedřich Moldan a Jan Piňos…celá reportáž

16. prosince 2014 EKONOM:”Proč těžit uran, když se to nevyplatí” Ministerstvo průmyslu a obchodu si našlo nové třaskavé téma, které bude rozdělovat českou společnost. Snaží se prosadit vznik nového uranového dolu u Brzkova na Vysočině. Odůvodňuje to tím, že jediný funkční uranový důl v Dolní Rožínce je téměř vyčerpaný a jeho produkci je třeba nahradit odjinud. Lze najít nejméně dva vážné důvody, proč je takový nápad pochybný…celý článek

15. prosince 2014 EKOLIST.CZ: “Starostové okolních obcí a měst: Odmítáme těžbu uranu u Brzkova”Podle plánu ministerstva průmyslu by se areál dolu měl začít stavět už v roce 2019. První tisíce tun uranové rudy by měly putovat do Rožné v roce 2022. Automobilová přeprava celkem několika milionů tun zářícího nákladu tak zatíží i město Přibyslav. Naše města a obce se záměrem otevřít důl v blízkosti domovů našich občanů zásadně nesouhlasí a využijí všech zákonných možností, jak projektu zabránit…celé prohlášení

18. listopadu 2014 deník.cz: “Postoj veřejnosti se nemění. Těžbě uranu říká jasné ne!” Uranová ruda, dobrý sluha, nebo zlý pán. Besedu o těžbě uranu v lokalitě Brzkov na jihlavsko – havlíčkobrodském pomezí připravila na páteční veče v Přibyslavi Nadace Via a sdružení Naše budoucnost bez uranu. „Chceme žít v neporušené přírodě a zdravém životním prostředí. Těžba uranové rudy doslova za humny našich obydlí negativně ovlivní život této i následujících generací v širokém okolí,” shrnula názory odpůrců těžby uranové rudy v Brzkově Marie Vencová za spolek Naše budoucnost bez uranu…celý článek

12. října 2014 TÝDEN.cz:”Ministr chystá nový uranový důl. Lidé se bouří” Ministerstvo průmyslu chystá otevření dalšího uranového dolu na Vysočině. Po Dolní Rožínce, kde je poslední uranový důl ve střední Evropě, by se tato surovina mohla těžit u Brzkova mezi Polnou a Přibyslaví. Plánem by se měla brzy zabývat vláda. Plán ministra průmyslu Jana Mládka otevřít na Vysočině další uranový důl vyvolal velký odpor tamních obyvatel. Čtyři radnice a spolek Naše budoucnost bez uranu podepsaly společné memorandum, v němž se postavily proti snahám obnovit průzkumné práce nebo přímo těžbu uranové rudy v okolí Brzkova. A zhruba 1700 lidí podepsalo petici “Ne těžba uranu na Vysočině”…celý článek

10. listopadu 2014 iDNES.cz:”Ministerstvo odmítá tvrzení, že chce těžit uran u Brzkova do pěti let”Ministerstvo průmyslu podle ekologů navrhne vládě, aby státní podnik Diamo mohl začít připravovat těžbu na ložisku Brzkov a Horní Věžnice, a to i přes odpor tamních obyvatel. Tvrdí to sdružení Calla s odkazem na interní zdroje z ministerstva. Resort však toto tvrzení odmítá…celý článek

5. listopad 2014 vasevec.parlamentnilisty.cz: “JÁDRO A PRACHY” Výstavba jaderných elektráren je stále horší investice. Za posledních deset let vzrostla cena jednotky instalovaného výkonu osmkrát a stále roste, zatímco cena elektřiny klesá. To se promítá i do tržního ocenění elektráren. Kapitalizace 20 největších světových utilit od začátku roku 2008 klesla o polovinu, takže investoři ztratili půl bilionu euro. Klesá i podíl elektřiny z jaderných zdrojů, blíží se polovině toho, kolik činil v době svého vrcholu v roce 1996…celý článek

24. října 2014 MŽP opětovně zamítlo stanovení průzkumného území pro uran Osečná-Kotel, kdy žadatelem byl Urania Mining. Pro všechny, kterým hrozí těžba u Brzkova musí znít dobře věty, že žádost je v rozporu se surovinovou politikou. Edvard Sequens

19. října 2014 “Petice proti dolu míří do vlády” Na sedmnáct set lidí podepsalo petici proti zahájení těžby uranové rudy u Brzkova na Jihlavsku. Brzkovský spolek Naše budoucnost bez uranu odeslal v tomto týdnu archy s podpisy na Úřad vlády. „Plánujeme ale i další akce,” řekla Marie Vencová ze spolku…celý článek

11. října 2014 iDNES.cz:”Bystřičtí v referendu řekli uranu ne, jaderné palivo do města nepůjde” Firma UJP v Bystřici nad Pernštejnem závod na výrobu jaderného paliva nepostaví. Bystřičtí o tom v sobotu rozhodli v referendu, ke kterému přišlo 52 procent oprávněných voličů. Proti výstavbě jich hlasovalo 2903, což je 80 procent. Naopak pro vybudování závodu bylo pouze 683 hlasujících…celý článek

10. října 2014 Edvard Sequens: Během dneška a zítřka padne jedno ze zásadních rozhodnutí a to v referendum v Bystřici nad Pernštejnem. Obyvatelé si řeknou, zda chtějí nebo nechtějí závod na výrobu jaderného paliva a slévárnu ochuzeného uranu ve svém sousedství. Závod, který by nás přimknul k euroasijskému svazu, protože za ním jsou zájmy ruské firmy TVEL. Opět od investora slyšíme chlácholení typu: “jedna z nejčistších výrob, která existuje” a od redaktorky veřejnoprávního rozhlasu jak bude závod obložen panely světlé barvy a okolo budou stromy a okrasné keře. Jenže, že v bilanci ročních toků je přiznáno, že i při vysoké účinnosti fitrů prostě zmizí 95 kilo obohaceného uranu, který ulétne do okolí a u ochuzeného uranu jsou uváděny roční ztráty 200 kila ochuzeného uranu a to už se zcela vytratilo. Díky Miroslavu Šutovi, který ukázal, že s uranem jsou spojená také zdravotní rizika…více

8. října 2014 DENÍK.CZ: “O jaderném závodu rozhodne referendum” V Bystřici nad Pernštejnem - Na otázku místního referenda ve znění: Chcete v Bystřici nad Pernštejnem závod na výrobu jaderného paliva, likvidaci radioaktivních odpadů a slévárnu uranových slitin? budou v rámci komunálních voleb odpovídat bystřičtí obyvatelé.Odpovědi na otázku, která v posledních měsících rozdělila veřejné mínění ve městě na dva tábory, předcházela jak beseda pořádaná odpůrci výstavby, tak i výstava společnosti UJP Invest. Právě ta má zájem ve městě závod na výrobu jaderného paliva postavit…celý článek

7. října 2014 DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU:”Vznikne u Dolní Rožínky úložiště jaderného odpadu?” Ptal se Jan Pokorný. Co pro obyvatele Dolní Rožínky znamená práce v uranovém dole? 627 obyvatel bude volit 15 členů zastupitelstva - taková je situace v Dolní Rožínce. A právě do této obce zavítal moderátor Jan Pokorný, aby se v sále místní radnice ptal kandidátů do komunálních voleb…celá reportáž

23. září 2014 ČESKOLIPSKÝ DENÍK:”V Hamru začala finální likvidace areálu po hlubinné těžbě uranu.Státní úřad pro jadernou bezpečnost už vydal povolení k odstranění zařízení kontaminovaných radioaktivitou. Části krajiny u Hamru na Jezeře se vrátí její původní tvář, kterou měla ještě na začátku druhé poloviny minulého století. Před několika dny odstartovala finální likvidace povrchového areálu, který tu zůstal po hlubinné těžbě uranu (tedy po té, při které museli horníci fyzicky fárat do podzemí). U Hamru zmizí povrchové zázemí uranového dolu Hamr I, včetně centrální dekontaminační stanice, a u Stráže pod Ralskem vypukne už na přelomu září a října likvidace bývalé chemické úpravny, ve které se zpracovávala horníky vytěžená uranová ruda…celý článek

7. záři 2014 ČESKÉ NOVINY.cz: Brzkov (Jihlavsko) - Na nedělním pochodu proti uranu se v Brzkově sešlo kolem 150 lidí. Společně se vydali k uzavřené důlní jámě, která je v lese asi kilometr za vsí. Na transparentech měli hesla jako “Stop těžbě”, “Přírodu ano, uran ne” či “Uranový důl chtěl by tu jen vůl”. Velká bílá plátna s hesly měly na lopatkách i dva bagry jedoucí v průvodu. Protest pořádal brzkovský spolek Naše budoucnost bez uranu…celý článek

6. září 2014 se konala akce “SETKÁNÍ POD TISÍCILETOU LÍPOU” v obci Kotel. Za krásného slunečného počasí se pod tisíciletou lípou v Kotli sešla stovka diváků, aby si zde připomněli 5. výročí vítězství lípy v soutěži Strom roku. Dopolední program zahájit již tradičně folklorní soubor Horačky. Potěšili nás nejen zpěvem, ale také tancem a hereckými scénkami. Divadelní soubor Vojan z Českého Dubu zahrál výsek ze hry Lesní panna. Pěvecký sbor Canzonetta z Osečné program uzavíral…celý článek

3. září 2014 EKOLIST.CZ:”Odpůrci těžby uranu u Brzkova pořádají v neděli protestní pochod” Petici proti zvažované těžbě uranu u Brzkova na Jihlavsku podepsalo od konce června do současnosti asi 1200 lidí. Podpisové archy budou v Přibyslavi, Polné a v Brzkově přístupné do konce tohoto měsíce, pak budou odeslány premiérovi a na úřad vlády. ČTK to dnes řekla Marie Vencová z brzkovského spolku Naše budoucnost bez uranu. Odpůrci těžby chystají další akce. V neděli pořádají protestní pochod k uzavřené důlní jámě…celý článek

19. srpna 2014 JIHLAVSKÉ LISTY:”Zastavme těžbu uranu v Brzkově” Brzkov, Polná, Horní Věžnice se ocitly v ohrožení, že zde bude otevřen nový uranový důl. Ministr průmyslu Mládek sice při své nedávné návštěvě v Dolní Rožínce prohlásil, že rozhodovat bude až příští vláda, ale současně jsme se dozvěděli, že bude zapotřebí začít dělat kroky směřující k těžbě. V říjnu o nich bude vláda jednat, protože bude mít na stole studii proveditelnosti těžby ložisek Brzkov a Horní Věžnice. Je příznačné, že o materiálu zatím nikdo nejednal se starosty a veřejností, na které by otevření nového uranového dolu dopadlo nejvíce…celý článek

15.srpna 2014 ČESKÉ NOVINY:”Pozůstatky těžby uranu v Mydlovarech zmizí do deseti let” Mydlovary - Laguny s radioaktivními odpady, které u Mydlovar na jihu Čech zbyly po zpracování uranové rudy, zmizí do deseti let. Novinářům to řekl ředitel s.p. Diamo Tomáš Rychtařík. (POZNÁMKA: Nutno upozornit, že zmizí pouze volná hladina radioaktivních odkališť, jinak všechno zůstane na místě a bude jen zasypáno pneumatikami, popílkem z tepláren a spaloven, sutí a zeminou. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí)….celý článek

7. srpna 2014 deník.cz:”Petici proti těžbě uranu již podepsalo na pět set lidí” Do konce prázdnin mají obyvatelé Přibyslavi možnost podepsat petici proti zvažované těžbě uranu na Vysočině, kterou chce organizovat stát prostřednictvím těžařské firmy Diamo…celý článek

6. srpna 2014 deník.cz:”Uran se bude těžit ještě tři roky” Dolní Rožínka - Rok 2017. To je aktuálně nejpravděpodobnější letopočet, dokdy se bude těžit uranová ruda v dole Rožná 1 v Dolní Rožínce. Při včerejší návštěvě odštěpného závodu GEAM, pobočky státního podniku DIAMO, to konstatoval ministr obchodu a průmyslu České republiky Jan Mládek…celý článek

5. srpna 2014 ČTK, ekolist.cz:”Odpůrci těžby uranu u Brzkova chtějí, aby se ozval kraj a obce” Odpůrci těžby uranové rudy v Brzkově na Jihlavsku nechtějí, aby byla tato plocha zanesena do územní dokumentace kraje. Počítá s tím připravená aktualizace Politiky územního rozvoje ČR. Podle odpůrců by to byl další krok, jímž by se tento region přiblížil zahájení těžby. Kraj a obce by podle nich neměli promeškat lhůtu, v níž se k němu mohou vyjádřit…celý článek

5. srpna 2014 iDNES.cz:”Rozhodnutí o obnovení těžby uranu v Brzkově počká až na příští vládu” Podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka se momentálně těžba uranu v Brzkově u Přibyslavi nevyplatí. Po roce 2020 by se však měla zvýšit poptávka po rudě, proto je potřeba připravovat znovuotevření dolu. Prohlásil to při úterní návštěvě uranového dolu v Dolní Rožínce na Vysočině…celý článek

4. srpen 2014 Temelín.cz:”Ministerští úředníci chtějí nový uranový důl do územního plánu Vysočiny”.Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky.  Objevuje se v ní zcela nový záměr – plocha pro těžbu uranu jižně od Přibyslavi. Pokud by v této podobě byla Politika územního rozvoje přijata, Kraj Vysočina by musel ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ve svém územním plánu (Zásadách územního rozvoje) počítat s otevřením nového uranového dolu u Brzkova. Záměr by poté do svých územních plánů musely promítnout i dotčené obce. Naše budoucnost bez uranu, z.s.  a Calla – Sdružení pro záchranu prostředí s takovým návrhem ministerských úředníků nesouhlasí. Je předčasný - vláda má o ekonomické analýze těžby u Brzkova a Horní Věžnice jednat až na podzim.  Ochrana ložiska uranu je navíc již dnes zajištěna pomocí vyhlášeného Chráněného ložiskového území. Občané, starostové, ale i kraj mohou nyní až do 8. září k předloženému návrhu Politiky územního rozvoje posílat své připomínky  a vyjádření..celý článek

23. července 2014 ČTK - Finanční noviny: “BBC: Evropa může doplatit na svou energetickou závislost na Rusku.” Významnou roli v evropském energetickém sektoru hrají ruské dodávky jaderného materiálu. Jaderná energie patří v zemích EU k významným zdrojům energie a EU by tu potenciálně mohla utrpět výrazné ztráty. Některé země, jako například Německo, sice hodlají postupem času jadernou energie nevyužívat. Odhady EU ovšem hovoří o tom, že více než jedna pětina elektřiny v Evropě v současnosti pochází z jaderných elektráren. Přibližně polovina zemí EU energii z jádra využívá…celý článek

22. července 2014 iDNES: “Český uranový Klondike navždy zmizí, krajinu kolem Hamru stát vyčistí” Ještě před 20 lety to byl Český Klondike. V uranových dolech v Hamru na Jezeře čety horníků fáraly stovky metrů pod zem. Pracovalo tam v součtu téměř sedm tisíc lidí. Uranová horečka ale skončila a poslední pozůstatky po těžbě, které jsou ještě patrné, zmizí letos nadobro…celý článek

17. července 2014 Českolipský deník: “U Hamru padne symbol těžby uranu. Jediná těžební věž půjde k zemi” Jediná těžební věž na Českolipsku a v celém Libereckém kraji, stará důlní věž u někdejšího hlubinného dolu Hamr I, půjde k zemi. Její demontáž a odstřel je součástí rozsáhlé rekultivace po těžbě uranu, která v nejbližších týdnech vypukne v oblasti pod Ralskem a potrvá do konce roku 2015…celý článek

4. července 2014 JIHLAVSKÉ LISTY:”Proti uranu zbrojí Brzkovští už i peticí” Více než stovka znepokojených obyvatel Brzkova na Polensku dala v pátek při besedě jasně najevo, že o obnovu těžby uranu v nedalekém dole nestojí. Lidé už kvůli tomu podepisují dokonce i petici. Tu,  stejně jako celé páteční rokování, zaštituje místní občanské sdružení Naše budoucnost bez uranu….celý článek

30. června 2014 Právo: “BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM – O stavbě závodu na zpracování uranu v Bystřici nad Pernštejnem rozhodnou občané v referendu.” Rozhodli o tom tamní zastupitelé. Ti též dali přednost přímočaré otázce aktivistů před podmiňujícím zněním dotazu, který navrhovali radní.O stavbu zpracovatelského závodu projevila zájem firma UJP Invest vloni v prosinci. Tažení proti projektu vyvrcholilo ustavením spolku občanů Bystřičáci a sběrem podpisů za vyhlášení referenda poté, co aktivisté zjistili, že zájem firmy stále trvá v kontrastu s tvrzením starosty Karla Pačisky, který odkazoval na zamítavé stanovisko zastupitelů z letošního března. Otázka navržená radou města ve znění: „Souhlasíte s přípravou stavby továrny na výrobu paliva pro jaderné elektrárny v Bystřici nad Pernštejnem v případě, že se neprokáže negativní vliv na životní prostředí a zdraví člověka?“ byla zastupiteli odmítnuta a v referendu, které se uskuteční spolu s termínem podzimních komunálních voleb, budou lidé v Bystřici odpovídat na dotaz: „Chcete v Bystřici nad Pernštejnem závod na výrobu jaderného paliva, likvidaci radioaktivních odpadů a slévárnu uranových slitin?“ Zastupitelé též souhlasili s tím, že se občanská iniciativa bude na přípravě a kontrole referenda podílet.

28. června 2014 ECHO24.CZ: “Řekněte uranu NE! píše vesnička Sobotkovi” Proti záměru vlády otevřít znovu uranový důl v Brzkově na Jihlavsku se rodí silný protest místních obyvatel. Na setkání v místním kulturním domě podepisovali místní občané v pátek večer petici premiérovi Bohuslavu Sobotkovi…celý článek

13. června 2014 Jihlavský deník:”Brzkovští mobilizují. Založili spolek proti těžbě uranu” Brzkov je v pohotovosti. Obyvatele vyděsily plány na možné otevření uranového dolu u Brzkova, které na březnové návštěvě Vysočiny naznačil premiér Bohuslav Sobotka, a proto začali urychleně jednat. Ve vsi, kde mají už z dřívějších let negativní zkušenosti s těžbou uranu, nyní vznikl spolek Naše budoucnost bez uranu…celý článek

13. června 2014 E15.cz: “Uran stojí pětkrát méně než v roce 2007″ Předkrizové sázky na boom jaderné energie se investorům těžce nevyplácejí. Ceny uranu jakožto základní suroviny pro palivo v elektrárnách se během několika uplynulých let zhroutily jako domeček z karet. Zatímco v roce 2007 atakovaly ceny radioaktivního prvku 150 dolarů za libru (0,45 kg), letos je k mání šestkrát levněji. Uranu je po světě víc než dost a poptávka stále klesá. Těžaři zavírají doly a čekají na okamžik, až svět přijde jádru znovu na chuť.Více

11. červen 2014,”Gašparovič podpísal zákon. O ťažbe uránu rozhodne referendum” Dosluhujúci prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu geologického zákona.Ťažba uránu bude od 15. júna na Slovensku možná iba v prípade, ak ju v referende odobria obyvatelia dotknutých obcí. Novelu geologického zákona, ktorú 3. júna schválili 122 hlasmi poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, podpísal dnes 11. júna prezident Ivan Gašparovič. TASR o tom dnes informovali z kancelárie prezidenta SR.

30. května 2014 temelín.cz: V Antikvariátu Jihlava proběhla beseda “TĚŽBA URANU NA VYSOČINĚ”.Ministerstvo průmyslu uvažuje o otevření nového uranového dolu na Českomoravské vrchovině u Brzkova a Polné. O problematice přijeli besedovat Josef Jadrný z Našeho Podještědí a Hana Gabrielová za Callu…prezentace

27. května 2014 od 18 hodin v Antikvariátu Jihlava, Brněnská 8 se uskuteční beseda k aktuálnímu tématu “Těžba uranu na Vysočině?” Souhlasíte s názorem, že jaderná energie je čistá a levná? A zajímali jste se někdy o to, za jakých okolností se vlastně získává uran – základní surovina na výrobu paliva pro jaderné elektrárny? Tak zvou pořadatelé na přednášku k připravovanému otevření nového uranového dolu v Brzkově u Polné. Přednášející Josef Jadrný odpoví na otázku, co znamená těžba uranu pro krajinu nebo kolik tun nebezpečných odpadů vznikne z jednoho kilogramu vytěžené rudy. Pozvánka

21. května 2014 ČTK: “Slovensko podmíní těžbu uranu souhlasem obyvatel”. Slovensko umožní těžbu radioaktivních nerostů na svém území pouze v případě souhlasu obyvatel. Vyplývá to z návrhu zákona, který schválil kabinet premiéra Roberta Fica. Jednobarevná vláda sociálních demokratů tím reagovala na protesty občanů proti zvažované těžbě uranové rudy na východě země…celý článek

12. května 2014 “Stát možná vsadí na skomírající uranový byznys. Jaká jsou pro a proti těžbě uranu?” T. Pavlíček se ptá ředitele odboru surovinové a energetické bezpečnosti na MPO P. Kaviny a energetického konzultanta v občanském sdružení Calla E. Sequense…celý rozhovor 15. května 2014 “Bystřice bez radiace”Do Bystřice nad Pernštejnem včera zavítala Dana Drábová diskutovat na téama Uran - příležitost nebo ohrožení? Obecná problematika ale lidi moc nezajímala, většina jich přišla kvůli dřívějšímu záměru na provoz firmy UJP v průmyslové zóně…více informací

15. května 2014 Český rozhlas:”Uranový důl v Brzkově na Vysočině má zapomenuté dvojče,” najdete ho v Pucově na Třebíčsku. Oba doly jsou stejně velké a na obou místech se podle kvalifikovaných odhadů ukrývá pod zemí minimálně 3 tisíce tun uranu. Pozemek nad dolem v Pucově koupil soukromník Jaroslav Bednář. Vtipkuje i nad variantou, že stát těžbu jednou obnoví…celá reportáž

27. května 2014 od 18 hodin v Antikvariátu Jihlava, Brněnská 8 se uskuteční beseda k aktuálnímu tématu “Těžba uranu na Vysočině?”, na které vystoupí Josef Jadrný a Hana Gabrielová. Besedu pořádají: Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, Strana zelených Vysočina a Antikvariát Jihlava. Pozvánka

3. dubna 2014 “Nápad těžit u Brzkova uran obce zaskočil.” Podpora obnovení těžby uranu u Brzkova na Vysočině premiérem Bohuslavem Sobotkou zaskočila starosty z okolí. Obce v sousedství včetně samotného Brzkova totiž podobný záměr nedávno odmítly…více 31. března  2014 “U Brzkova na Jihlavsku by se mohl opět těžit uran, premiér obnovení těžby podporuje” Po ukončení těžby v uranovém dole Rožná chce státní podnik Diamo otevřít těžební ložisko uranu u Brzkova na Jihlavsku …více POZVÁNKA na mezinárodní konferenci NEC 2014 „Ekonomické limity jaderné energetiky“, která se uskuteční v úterý 29. dubna, 10.00 až 16.15 hod. ve Smetanově sále v Autoklubu ČR v Praze …více informací

17.ledna 2014 deník.cz:”Uran a jaderné úložiště v Jáchymově? Šok pro starosty” Údiv, kritické poznámky, ale také zamyšlení. To vyvolal záměr obnovit těžbu uranu v Jáchymově a prověřit, zda by zde mohlo být úložiště jaderného odpadu. Podle prezidenta Miloše Zemana by obnova těžby mohla být jednou z možností, jak oživit ekonomiku v této části Karlovarského kraje…celý článek

15. ledna 2014 Temelín.cz:”Zemanův nápad těžit uran by nás vyšel draho.” Miloš Zeman by měl vyměnit poradce, který mu připravil podklady pro dnešní mediální vystoupení k těžbě uranu v Jáchymově. Nejde jen o nesmyslné tvrzení o desetinásobné ceně uranu oproti roku 2000, ale i o ignorování miliardových investic, které by do těžby musel vložit stát, ačkoliv musí hradit ještě desítky miliard korun na sanace škod za těžbu uranu v minulosti. Nepřekvapí „opomenutí“ vážných dopadů na životní prostředí, které s sebou uranový průmysl nese…celý článek

15. ledna 2014 aktuálně.cz:”Zeman má recept na krizi. Chce obnovit těžbu uranu”. Podle prezidenta Miloše Zemana by stálo za to prověřit možnost obnovy těžby uranu v Jáchymově. Jeho cena za poslední léta vzrostla desetinásobně a Česko je jedinou zemí v Evropské unii, kde jsou ložiska. Zeman to uvedl při své návštěvě Karlovarského kraje…celý článek

10. ledna 2014 E15: “Košičany děsí těžba uranu za jejich humny” Společnost Ludovika Energy včera získala od státu povolení k průzkumu uranových ložisek u Košic. Netají se tím, že by v budoucnu surovinu v rekreační oblasti Jahodná ráda těžila. „Hodně napoví již samotné dokončení zbývajícího průzkumu v následujících dvou letech…celý článek

30. září 2013″O těžbě uranu v Grónsku se bude hlasovat v referendu”I Grónsko se ocitlo v hledáčku uranových prospektorů, což se ovšem nelíbí místním lidem. Devastace krajiny, toxické kaly a jedovaté látky by mohly mít výrazný dopad do tamních křehkých ekosystémů i na způsob obživy místních. Proto bude vypsáno referendum…více informací

16.srpen 2013 ČESKOLIPSKÝ DENÍK: “Z Hamru zmizí symbol těžby uranu” S likvidací areálu, kde se „ručně” doloval uran, nesouhlasí Hornicko-historický spolek pod Ralskem. Zůstanou jen vzpomínky a fotografie. Jinak se počátky těžby uranu na Českolipsku stanou minulostí. Do konce letošního roku totiž z okolí Hamru na Jezeře úplně zmizí povrchové zázemí areálu hlubinného uranového dolu Hamr I včetně typické těžební věže. Likvidovat se má také dekontaminační stanice CDS z roku 1987 a objekt chemické úpravny, ležící směrem na Noviny pod Ralskem… celý článek

2. května 2013 “Košický kraj zakázal ťažiť rádioaktívne suroviny” Poslanci Košického kraja jednomyseľne zakázali ťažbu uránu, o geologickom prieskume však nerokovali. Stalo sa tak na návrh poslanca Jána Süliho (SDKÚ), ktorý tým reagoval na deklarované vyhlásenia predsedu KSK Zdenka Trebuľu, zastupiteľstva KSK, primátora Košíc Richarda Rašiho a mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorí zhodne ťažbu uránu v oblasti Jahodná Kurišková odmietli…celý článek

18.března 2013″ Košice nadále nesouhlasí s těžbou uranu za svými humny” Obyvatele Košic a okolí nepříjemně překvapila zpráva o podpisu memoranda o porozumění mezi kanadskou firmou European Uranium Resources (dříve Tournigan) a ministerstvem hospodářství, které podporuje těžbu uranového ložiska na Jahodné. Kanadská firma zde provádí geologický průzkum od roku 2005, záměr ovšem narazil na silný odpor obyvatel Košic a okolí.Jahodná je totiž oblíbeným rekreačním místem, průzkumný vrt se nachází sedm kilometrů o centra Košic a necelý kilometr od lyžařského areálu (Jahodná znamená pro Košice totéž, co Bedřichov pro Jablonec a Liberec)…celý článek

20. únor 2013 konala se, poprvé v tomto volebním období,  Komise Asociace krajů pro životní prostředí, tentokrát v Moravskoslezském kraji. Této Komise se zúčastnil náměstek hejtmana pro resort životního prostředí a zemědělství Josef Jadrný.Na programu jednání bylo mimo jiné i připomínkování návrhu věcného záměru Horního zákona, výzva Asociace krajů ČR na ministra životního prostředí týkající se spolupráce s kraji při přípravě programu Nová zelená úsporám a návrh Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se změní zákon o ochraně ovzduší.Proběhla i diskuse ke stávající situaci v oblasti přípravy nového zákona o odpadech, tvorby nového Plánu odpadového hospodářství ČR a na něj navazujících krajských plánů. Náměstek Jadrný byl na tomto úvodním setkání kolegů ze všech 14 krajů zvolen jedním ze dvou zástupců Komise Asociace krajů do Pracovní skupiny, která se bude podílet na tvorbě nového Horního zákona. Zároveň byl zvolen členem Monitorovacího výboru.Zástupci krajů se dohodli na nezbytnosti intenzivní spolupráce při přípravě nového operačního programu pro životní prostředí pro plánovací období 2014+.

18.ledna 2013 Aktuálne.sk “Čo nám tu ostane po ťažbe uránu, nevieme.”Ťažbe uránu už raz Slováci povedali nie. V roku 2009 sa podpísali pod najväčšiu enviropetíciu v histórii. Aj na jej základe sa schválil zákon, ktorý hovorí, že bez súhlasu mesta či obce sa urán dolovať nebude. Po rokoch to Kanaďania skúšajú znovu…celý článek

13. prosince 2012 idnes.cz:”Uhlí, uran, zlato, wolfram. Zákon má určit strategické suroviny Česka” Ministerstvo průmyslu a obchodu chce v roce 2014 novelou horního zákona určit strategické suroviny, kvůli kterým bude moci stát vyvlastňovat. Zároveň se zvýší poplatky od těžařských firem za nerosty 2,5násobně na více než 1,6 miliardy korun. Věcný záměr návrhu podle ministra Martina Kuby projedná vláda…celý článek

30. listopadu 2012 SEVERSKÉ LISTY “Na východě Finska došlo k úniku odpadních vod v dole na niklovou rudu.” Organizace Greenpeace se domnívá, že událost je největší ekologickou katastrofou v historii země. Úřady nyní hodnotí rozsah havárie a přislíbily, že zpřesněné informace poskytnou v nejbližších dnech. Finská pobočka Greenpeace oznámila, že v dole Talvivaara, který patří stejnojmenné společnosti, došlo k úniku znečištěných vod obsahujících vysoké koncentrace niklu a uranu. Rychlost proudu dosahovala 5000 až 6000 krychlových metrů za hodinu. K havárii s největší pravděpodobností, došlo 4. listopadu 2012 kvůli protržení hráze kalové nádrže, kam byly odváděny všechny tekuté odpady z šachty. Trhlina byla odstraněna teprve v neděli. „Znečištěná voda se rozšířila do vzdálenosti mnoha kilometrů. Všechny potoky a jezera, která se nacházejí poblíž, jsou znečištěna niklem, což je jedovatý těžký kov“…celý článek

26. listopadu 2012 ČT “Události v regionech” Těžba uranu na Liberecku? Bez záruk. Taková prý může být pozice Libereckého kraje, pokud se stát v budoucnu pokusí v Podještědí obnovit těžbu uranu…celá reportáž

15. listopadu 2012 Ministerstvo životního prostředí zamítlo žádost firmy Urania Mining o stanovení průzkumného území na vyhledávání uranu v oblasti Ploužnice na Liberecku.Průzkum měl být realizován v prostoru o rozloze 11,9 km2 na k.ú. Ploužnice pod Ralskem a Hradčany nad Ploučnicí. Průzkumné území zahrnuje oblast prognózního zdroje Hvězdov se stanoveným chráněným ložiskovým územím Ploužnice pod Ralskem pro vyhrazený nerost - radioaktivní nerosty. Ministerstvo životního prostředí v řízení přihlédlo zejména ke Státní surovinové politice. Podle tohoto dokumentu do doby vyhodnocení průběhu útlumového programu uranového hornictví a stanovení další strategie pro oblast uranových rud není vyhledávání a průzkum ložiskové suroviny v souladu se státní surovinovou politikou. Státní surovinová politika konstatuje, že dobývání uranu v ČR bude ukončeno a s jeho obnovením se v současné době nepočítá. Občanské sdružení Naše Podještědí, které se dlouhodobě zabývá možností obnovení těžby uranu v Libereckém kraji a aktivně proti němu vystupuje vítá zamítnutí žádosti o průzkum firmy Urania Mining. Věříme, že MŽP se takto postaví ke každé podobné žádosti či k jiné aktivitě, která by posléze umožňovala obnovení těžby uranové rudy.

Josef Jadrný předseda o.s. Naše Podještědí

4. listopadu 2012″Atomoví vědci nechtějí jadernou energii” Odborný časopis věnovaný jadernému výzkumu Bulletin of the Atomic Scientists vyvrací mýty atomové lobby jeden po druhém. Klíčový článek ukazuje, jak je pro Německo výhodné odstoupení od jádra - jednak pro nízké náklady a jednak proto, že nástup nových technologií generuje pracovní příležitosti a v konečném důsledku snižuje ceny elektřiny…celý článek

28.říjen 2012 “Areva zmrazila projekt uranového dolu v Namibii” Společnost Areva v polovině října oznámila, že plánované otevření uranového dolu  Trekkopje v Namibii odkládá na dobu, kdy budou příznivější podmínky na trhu s uranem.  Na konci roku přejdou práce do režimu údržby, který umožňuje dokončit přípravy otevření dolu v pozdějším termínu. Ve vyjádření společnosti je uvedeno, že: “vzhledem k pokračujícímu poklesu ceny uranu a částce, kterou je ještě třeba do nového dolu investovat, nemá Areva jinou možnost než otevření dolu Trekkopje odložit.“…celý článek

22. srpna 2012 se konala v prostorách Liberecké radnice tisková konference o.s.Naše Podještědí (tisková zpráva) k návrhu Surovinové politiky ČR (celý dokument), konkrétně k připravované obnově těžby uranu.

23.srpna 2012 iDnes:”Podještědí chce zabránit těžbě uranu. Bojí se o přírodu i návratu Rusů” Obyvatele Podještědí pobouřil plán vlády na obnovení těžby uranu v okolí Stráže pod Ralskem. Obávají se, že by zničila krajinu a ohrozila spodní vody. Tamní starostové chtějí návratu chemické těžby zabránit.”Plány na obnovení těžby jsou velmi nebezpečné. Jen průzkum, který se připravuje, může zásadně změnit charakter této lokality,” řekl místostarosta Českého Dubu Martin Bobek. Připomněl, že když se v 70. letech dělaly v Podještědí kvůli uranu průzkumné vrty, klesla v některých místech hladina spodní vody až o 25 metrů.Obnovení těžby zvažuje několik týdnů starý vládní dokument s názvem Surovinová politika České republiky. Má za to, že je uran velmi perspektivní surovinou. “Je zřejmé, že největší množství zásob se nachází na ložiskách Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem, Osečná Kotel a Břevniště pod Ralskem,” píše se v dokumentu vlády…celý článek

23.srpna 2012 MF Dnes:”Lidé se děsí těžby uranu. Zničí krajinu Podještědí?” Za velmi nebezpečné považují lidé z Podještědí plány vlády na obnovení těžby uranu v této oblasti. Obávají se, že by došlo ke zničení krajiny a spodních vod. Místní starostové proto chtějí, aby vznikl speciální zákon, který by těžbu znemožnil. Fatálním znečištěním spodních vod, dalšími devastacemi krajiny i hrozbou návratu Rusů do okolí Stráže pod Ralskem hrozili včera starostové obcí v Podještědí, na jejichž území se chystá vláda obnovit těžbu uranu. „Plány na obnovení těžby jsou velmi nebezpečné. Jen průzkum, který se připravuje, může zásadně změnit charakter této lokality,“ upozornil včera místostarosta Českého Dubu Martin Bobek, který připomněl, že když se v 70. letech dělaly v Podještědí kvůli uranu průzkumné vrty, klesla v některých místech hladina spodní vody až o 25 metrů…celý článek

22.srpna 2012 ČT24:”Odpůrci uranu z Liberecka chtějí zákaz chemické těžby” Zákon, který by zakázal chemickou těžbu nejen uranu, ale i zlata nebo břidlicového plynu, chtějí v Poslanecké sněmovně prosadit odpůrci těžby uranu v Libereckém kraji. Chtějí tak zabránit plánům na obnovení těžby v okolí Stráže pod Ralskem na Českolipsku, drancování přírody a ohrožení zdrojů pitné vody. Novinářům to řekl Josef Jadrný z občanského sdružení Naše Podještědí, které proti obnovení těžby uranu pod Ještědem léta bojuje. Právě na Liberecku jsou největší ložiska této rudy v republice…celá reportáž

22. srpna 2012 ČTK: “Odpůrci uranu v Libereckém kraji chtějí zakázat chemickou těžbu.”Zákon, který by zakázal chemickou těžbu nejen uranu, ale i zlata nebo břidlicového plynu, hodlají iniciovat odpůrci těžby uranu v Libereckém kraji. Chtějí tak zabránit plánům na obnovení těžby v okolí Stráže pod Ralskem na Českolipsku, drancování přírody a ohrožení zdrojů pitné vody. Novinářům to dnes řekl Josef Jadrný z občanského sdružení Naše Podještědí, které proti obnovení těžby uranu pod Ještědem léta bojuje…celý článek

22. srpna 2012 Týden v LK: “Starostové a ekologové se obávají těžby uranu v Libereckém kraji” Česká vláda potichu připravuje chemickou těžbu uranu na lokalitách v Libereckém kraji. Tvrdí to starostové dotčených obcí a také ekologové, především z občanského sdružení Naše Podještědí. První krok k znovuotevření těžby již byl podle ekologů realizován, když byly zahájeny přípravné práce v podobě technologického průzkumu. Případná chemická těžba uranu (takzvané loužení) by se přitom mohlo dotknout oblasti mezi Českou Lípou a Libercem, nepřímo by se ale dotkla oblasti ještě širší.V současné době probíhá na Vládě České republice připomínkové řízení k nové surovinové politice, rozhodovat se o ní bude na konci srpna. Podle sdružení Naše Podještědí přitom tato koncepce předpokládá nové otevření uranových ložisek v oblasti Stráže. „Poprvé se otevřeně hovoří o chemickém loužení na Liberecku, v tomto ohledu je to průlom. V současné době již probíhají reálné přípravy na možnosti takové těžby,“ říká Josef Jadrný, představitel o.s. Naše Podještědí, které se těžbě uranu v regionu dlouhodobě věnuje…celý článek

22. srpna 2012 Rádio Česko: Starostové obcí v Libereckém kraji jsou proti plánu státu obnovit těžbu uranu. U telefonů jsou Josef Jadrný z občanského sdružení Naše Podještědí a náměstek ministera průmyslu a obchodu Pavel Šolc…rozhovor

14.srpna 2012 ČT24:”Těžba uranu posílí energetickou nezávislost, ale za jakou cenu?” Starostové obcí, které stojí na zatím neprozkoumaných ložiscích nerostných surovin, se ostře postavili proti ministerstvu průmyslu a obchodu. To v novém návrhu surovinové politiky počítá s tím, že by přibližně za 20 let mohly padnout současné těžební limity. Ministerstvo se brání a tvrdí, že chce jen zmapovat, kolik nerostných surovin země má. Starostové “uhelných a uranových” obcí tvrdí, že surovinová politika posílá Česko do sedmdesátých let. Těžba uranu má přitom své energetickostrategické výhody, avšak i velké nevýhody co do dopadu na přírodu.Těžba uranové rudy má sice v České republice více než padesátiletou tradici, v posledních letech však uran produkuje již pouze jediný důl a jeho zásoby se rychle tenčí. I po uzavření posledního dolu v Rožné na Žďársku se navíc budou muset lidé potýkat s následky těžby, zejména té chemické. Tato metoda, používaná v masivním měřítku v okolí Stráže pod Ralskem, zanechala asi nejhorší následky…celý článek

9. srpna 2012 Temelín.cz “Obnovitelné zdroje jsou celosvětově na vzestupu, jádro zaostává” Letošní vydání publikace World Nuclear Industry Status Report přináší vedle obvyklých statistik z oblasti jaderné energetiky také zajímavé srovnání s rozvojem obnovitelných zdrojů. Objem celosvětových investic do obnovitelných zdrojů se v roce 2011 vyšplhal na 260 miliard dolarů, což znamená 5% nárůst oproti předchozímu roku a pětinásobek ve srovnání s rokem 2004. Celkové investice v odvětví za období 2004 až 2011 odhaduje agentura Bloomberg na více než bilion dolarů. Globální investice do výstavby jaderných elektráren za stejné období činily přibližně 120 miliard dolarů. Zatímco vzestup či pokles investic do jaderných zdrojů výrazně závisí na vývoji čínského jaderného programu (v Číně se nachází 40 % rozestavěných reaktorů), investice do obnovitelných zdrojů jsou po světě rozloženy rovnoměrněji – podíl největšího investora, kterým jsou Spojené státy, nepřesahuje 20 %…celý článek

9. srpna 2012 ATOM INFO”Zásoby uranu dostačují na dlouho dopředu” Podle nového vydání Red Book budou v dohledné době světové zásoby uranu schopny uspokojit spotřebu, ale bude nutné zavčas investovat do technologií, aby produkce udržela krok s rostoucí poptávkou. Publikace se oficiálně jmenuje Uranium 2011: Resources, production and demand, ale je známa spíše pod názvem Red Book. Jedná se o 24. vydání publikované OECD Nuclear Energy Agency (NEA) a International Atomic Energy Agency (IAEA). Je vydávána každé dva roky a spojuje informace z těžby, zdrojů, produkce a spotřeby uranu s ohledem na použití v jaderných reaktorech. Toto nové vydání obsahuje informace do konce roku 2010…celý článek

9. srpna 2012 E15.cz “Obce: Ministr Kuba pošle Česko na úroveň banánových republik” Česká republika se v surovinové politice vrací do 70. let, myslí si to starostové obcí, které jsou ohroženy těžbou uhlí a uranu. Nová surovinová koncepce ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby podle nich počítá do šesti let i s prolomením těžebních limitů. Ministerstvu vyčítají, že materiál v tichosti posouvá do vlády, a obce ani veřejnost nemají šanci se k němu vyjádřit. „Těžba uranu je nerentabilní, my ho vytěžíme, prodáme a pak si v zahraničí koupíme obohacený uran. Posunuje nás to na úroveň banánových republik,“ upozornil předseda občanského sdružení Naše Podještědí Josef Jadrný. Uran lze podle něj z podzemí získat zejména chemickým loužením, které znamená pro krajinu obrovskou ekologickou zátěž. „Jde o prakticky nevyčíslitelné škody,“ dodal…celý článek

9. srpna 2012 ČESKÝ ROZHLAS: “Ministerstvo plní zadání těžebních společností, tvrdí obce dotčené těžbou” Obce ohrožené těžbou kritizují návrh surovinové politiky státu. Dokument připravilo spolu s energetickou koncepcí státu ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle kritiků umožní obnovení těžby uranu v Podještědí, prolomení dosud platných limitů těžby uhlí na severu Čech a průzkumnou těžbu v dole Frenštát v Beskydech…celý článek

8. srpna 2012 ČESKÉ noviny.cz: “Obce ohrožené těžbou kritizují návrh surovinové politiky státu”Do sedmdesátých let posílá podle starostů obcí ohrožených těžbou Českou republiku surovinová politika, kterou připravil a do meziresortního připomínkování poslal ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS). Dokument připojený k nedávno zveřejněné energetické koncepci státu podle kritiků umožní prolomení dosud platných limitů těžby uhlí na severu Čech, průzkumnou těžbu v dole Frenštát v Beskydech a obnovení těžby uranu v Podještědí. …celý příspěvek

8. srpna 2012 ČT24:”Nová koncepce: Uhlí za limity a nové doly na uran a zlato” Starostové “uhelných a uranových” obcí a neziskové organizace nesouhlasí s rozvojem těžby uhlí a uranu a chtějí jí zabránit. Shodli se na tom na společném jednání. Podle nich posílá surovinová politika, kterou připravil a do meziresortního připomínkování poslal ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, Česko do sedmdesátých let…celý příspěvek

3. srpna 2012 ČESKÁ POZICE: “Pohled do české budoucnosti: Více uranových dolů” Návrh české surovinové politiky počítá ve vztahu k uranu s otevřením řady nových těžebních lokalit… Uran na pár let, nebo pitná voda na staletí? Riziko tkví v otázce, zda voda navždy, nebo uran na pár let. Surovinová vzhlíží k „solidnímu potenciálu“ českých zásob uranu, který je však z větší části uložen v pískovcích pod mořem pitné vody České křídové pánve. Největší těžitelné zásoby uranu – až 26 tisíc tun - jsou v Hamru (nedaleko Stráže pod Ralskem), kde však musela být těžba v hlubinném dole pro velké problémy v roce 1995 zastavena. Uran se tu nalézá v cenomanském souvrství svrchní křídy, v němž byla těžba velmi obtížná kvůli složité tektonické stavbě a nadměrnému množství důlní vody, kterou bylo třeba odvádět důmyslným systémem a čistit a čistit. Navzdory relativně vysoké kovnatosti zdejší rudy se v Hamru nedosáhlo rentability…celý článek

30. července 2012 Přinášíme otevřený dopis švédských starostů k záměrům těžby uranu na území jejich obcí publikovaný pod názvem “Ve švédských obcích se uran těžit nebude!” Kanadská společnost Continental Precious Minerals, australská Aura Energy a několik dalších těžebních firem usiluje o zahájení těžby uranu ve Švédsku. Zástupcům těchto firem vzkazujeme, že naše obce využijí své právo veta k zastavení jejich projektů. Těžební společnosti financováním geologického průzkumu plýtvají svými penězi, ale zároveň odrazují firmy i jednotlivce, kteří chtějí investovat do udržitelného rozvoje regionů. Žádáme proto těžební společnosti, aby ukončily své aktivity na území našich obcí…celý dopis

20.července 2012 iHNED”Vláda rozhodla, že uran se bude v Česku těžit dál”. Podle ní se to totiž vyplatí. Jediný funkční důl na uran státního podniku Diamo zůstane v provozu i po roce 2014. Firma navíc prozkoumá další vhodné lokality. Její postup posvětila vláda, podle níž je těžba konečně rentabilní. Ekologové ale o výhodnosti pochybují…celý článek

19. červenec 2012 “Ministr Kuba: další uranové doly a chemické loužení uranu” Vláda se bude věnovat problematice těžby uranu v České republice. Ministr průmyslu Kuba s odvoláním na chystanou státní energetickou koncepci předkládá návrh na posouzení možnosti zahájení nové těžby na ložiscích Brzkov a Horní Věžnice v blízkosti Polné na Jihlavsku. Uvažováno je také nové chemické loužení uranu na Liberecku. Technologická agentura ČR již vyhlásila veřejnou zakázku za 6,7 milionu korun, která má zhodnotit možnosti takové těžby…celý článek

19.července 2012 Finanční noviny:”V Rožné na Žďársku se má dál těžit uran, rozhodla vláda”Materiál, jenž pokračování těžby doporučuje, dnes schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl premiér Petr Nečas. Zároveň se zvažuje i průzkum těžby v dalších lokalitách. Sdružení Calla ale varovalo, že těžba uranu způsobí ekologické problémy a bude finančně velmi nákladná…celý článek

19. červenec 2012 ČESKÝ ROZHLAS “Těžba uranu u Polné? Podle ministerstva brzy a levně”.Podle předkládací zprávy, kterou dnes dostala na stůl vláda, lze zahájit těžbu v relativně krátké době a s přijatelnými investičními náklady. Ekologické sdružení Calla protestuje. Mluví o tom, že zásoby jsou malé - jen 3100 tun - a ekologické škody budou proto nepřiměřeně vysoké. Jako méně významné vidí ložisko i sám Jiří Jež, generální ředitel státního podniku Diamo, který uran těží….celý článek

16. července 2012 E15.cz “Maďaři se bouří proti obnově těžby uranu” Do vosího hnízda píchla vláda, když oznámila, že uvažuje o obnovení těžby uranu na jihu země u města Pécs. Poté, co se zvedla vlna protestů a kritiky, byl kabinet nucen vydat prohlášení, že jen zkoumá možnosti obnovy dolování prostřednictvím maďarsko-australského podniku…celý článek

11. června 2012 “Australská Koongarra uchráněna před těžbou uranu” Rada australské provincie Severní teritorium na konci května rozhodla o rozšíření slavného národního parku Kakadu o území, na kterém se nachází významné ložisko uranu. Rozhodnutí znamená završení dlouhodobého úsilí vlastníka pozemku, původního obyvatele Austrálie Jeffreyho Lee, o záchranu oblasti před devastací těžbou...celý článek

28.května 2012 ČT 24: “Česko má nerostné suroviny za více jak 300 miliard korun” Praha – Zhruba tři sta miliard korun by Česká republika utržila, kdyby najednou prodala uran ze všech svých českých ložisek. Podle vedoucího odboru nerostných surovin z České geologické služby Jaromíra Starého je ale většina těchto ložisek v současnosti z ekologických a ekonomických důvodů netěžitelná … celý článek

27. květen 2012 “Finská veřejnost protestuje proti riskantnímu záměru těžby uranu v provincii Kainuu” Formálním odvoláním i veřejnými protesty odpověděla finská veřejnost na rozhodnutí vlády udělit těžební firmě Talvivaara licenci na získávání uranu jako vedlejšího produktu z těžby niklu v dolech na území provincie Kainuu na severu Finska…celý článek

27. dubna 2012 iDNES.cz “Nejdříve protestovali proti těžbě plynu, nyní se bojí těžby uranu”Australská firma požádala v polském Radkówě o průzkum ložisek uranu. Zatímco polská strana uklidňuje, že jde pouze o zjišťovací sondy, aktivisté i starostové z českého příhraničí neskrývají obavy o podzemní vody…celý článek

25. dubna 2012 Aktuálně.cz “Stát má novou miliardovou zakázku.Vítěz je předem znám” Při snaze rychle utratit evropské dotace opakují úředníci staré chyby.Státní podnik Diamo zadal tři zakázky na odstranění starých ekologických zátěží způsobem, který sice umožňuje utratit 1,9 miliardy korun, předem však vylučuje, že Evropská komise sanační práce proplatí…celý článek

24. dubna 2012 Právo “Sílí obavy z těžby uranu za polskou hranicí”Náchodsko ještě nevstřebalo protestní vlnu vzedmutou hrozbou těžby břidlicového plynu a místní Sbor dobrovolných občanů chystá další protest. Považuje za rizikovou oblast sousední polské obce Radków, kde
údajně hrozí těžba ložisek uranu…clanek

14. dubna 2012 Náchodský deník “Bude se na Broumovsku těžit uran?” Ve vzduchu visí strach… Občané Broumovska a Náchodska mají zřejmě další důvod k obavám. Poté, co projevili zásadní nesouhlas s plánovaným průzkumem a těžbou břidlicových plynů na území o rozloze 777 kilometrů čtverečních, se objevila další znepokojující informace – v Polsku, nedaleko broumovského regionu, se má těžit uran…celý článek

19. březen 2012 TEMELÍN.cz ” Jen ekonomické ukazatele naštěstí nestačí” Kanadská těžařská společnost Tournigan se na konci ledna pochlubila svým akcionářům, že v lokalitě Kurišková na východním Slovensku, kde firma provádí geologický průzkum, se pravděpodobně nachází jedno z ekonomicky nejvýhodnějších uranových ložisek na světě. Hospodářské ukazatele vypadají opravdu impozantně: čistá současná hodnota investice na úrovni čtvrt miliardy dolarů, návratnost necelé dva roky. Odhadem je zde 1 256 000 tun rudy s koncentrací uranu v ní 0,56 %. Ročně by se jí mělo vytěžit přes sto tisíc tun. Přes silnou motivaci těžařů mají ovšem obyvatelé východního Slovenska velkou šanci, že uran se u nich těžit nebude…celý článek

6. března  2012 ČESKÝ ROZHLAS: “Těžba uranu se podle ekologů už nevyplácí, doly oponují” Těžba uranu v Rožné se podle ekologů už skoro nevyplatí a za rizika nestojí. Kvalita těžené horniny od roku 2004 klesla téměř na polovinu. Draze se musí těžit více materiálu a zároveň vzniká více radioaktivního odpadu. Doly oponují, že těžba je rentabilní, větší ekologickou zátěž už nezpůsobí a především dává lidem práci…celý článek

6. března  2012 ČESKÝ ROZHLAS: “Náchod protestuje proti těžbě břidlicového plynu” Na pět set lidí z Náchodska a Trutnovska protestuje v Náchodě od osmé hodiny ranní proti plánovanému průzkumu břidlicových plynů v oblasti a proti jejich případné těžbě. Území, které určilo ministerstvo životního prostředí, má prozkoumat australsko-americká firma BASGAS. Část dotčených obcí se ale proti rozhodnutí odvolala…celý článek

3. března 2012 Lidovky.cz “Česko začíná od dostavby Temelína pomalu couvat” Dostavba Jaderné elektrárny Temelín je stamiliardovou zakázkou, za niž neváhali v Česku lobbovat nejmocnější politici světa Barack Obama či Dmitrij Medveděv. Jenomže se možná vůbec neuskuteční….celý článek

INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE “Fear darkens nuclear hopes by James Kanter” článek významného světového deníku o problematice těžby uranu v ČR, především ve Stráži pod Ralskem, si můžete přečíst na našich webových stránkách v záložce “Zprávy z médií - Tisk” nebo přímo zde: part1 part2 part3

29. února 2012 Britské listy “Thorum namísto uranu?” Zajímavým tématem se zabýval v úterý ekologický pořad rozhlasu BBC, Costing the Earth, který informoval, že je možno budovat jaderné elektrárny, které by spalovaly thorium, nikoliv uran. Použivaly by tekuté, nikoliv pevné palivo, reaktor by bylo možno vypnout a nemohl by se přehřát, to znamená, že by nikdy nemohlo dojít ke katastrofě jako ve Fukušimě a odpadl by problém se skladováním vyhořelého paliva….celý článek

12. února 2012 RESPEKT.CZ “V.Cílek: MOCNÝ BŮH Z NITRA HOR” Uranu je v Česku víc, než se dosud vytěžilo. Důlní firmy ale přicházejí a odcházejí - a poškozená příroda zůstává. O nové těžbě se nejvíc uvažovalo na lokalitě Osečná-Kotel na Liberecku, ale pravděpodobně k ní nikdy nebo alespoň dlouhou dobu nedojde. Světové zásoby uranu v USA, Kanadě či Austrálii jsou zatím obrovské a nové jaderné elektrárny vznikají jen váhavě. Hlavní důvody proti těžbě jsou však nejen obchodní a ekologické (zejména v severních Čechách hrozí znehodnocení vodních zdrojů), ale zejména lidské. Během posledních dvaceti let došlo k rozpadu hornické infrastruktury, která začíná hornickými učilišti a pokračuje přes opravny a vývojové dílny důlních strojů až k úpravnám rudy. Buď tedy trpělivě a za cenu velkých dotací vzkřísíme domácí tradici rudního hornictví a pak ještě svedeme vítěznou bitvu s místními iniciativami, což je nereálné, anebo ložisko prodáme zahraniční firmě, která vytěží uran, odejde a zanechá po sobě problémy…celý článek

7.února 2012 Hospodářské noviny “Uranová bonanza v Rožné aneb iluze o soběstačnosti” Na konci ledna česká média zaujala zpráva o nálezu nových uranových zásob v našem posledním uranovém dole v Dolní Rožínce. Veřejnoprávní televize dokonce zprávu okořenila titulkem „Česko jako uranová velmoc“. Jde o objev takového významu, který zajistí naši energetickou soběstačnost, alespoň co se provozu jaderných reaktorů v Dukovanech a Temelíně týká? Rozhodně ne, dostupná fakta potvrzují opak. Časy, kdy se Česko mohlo považovat za uranovou velmoc, naštěstí již dávno minuly. Zbyly tu po nich škody ve výši pěti desítek miliard korun, které budeme platit z daní ještě desítky let – za snížení zamoření podzemních vod po chemickém loužení v okolí Stráže pod Ralskem (do vrtů zde bylo vtlačeno více než 4 miliony tun kyseliny sírové a dalších chemických látek), za sanaci dvou desítek hlušinových odvalů se zbytky uranu (jejich objem dosáhl 43 milionů m3 na ploše 2,5 milionu m2) nebo za zakrývání odkališť se 47 miliony tun radioaktivních kalů. Ve světě se v roce 2010 podle statistik World Nuclear Association vytěžilo na 53 tisíce tun uranu, nejvíce v Kazachstánu, Kanadě a Austrálii. Česko je se svými 254 tunami na pátém místě tabulky. Od konce. V polovině minulého roku seznámil ministr Kocourek vládu s informací, že zásoby uranu na ložisku Rožná, ověřené k 1. lednu 2011, jsou ve výši již jen 374 tun. A co hůře, kvalita rudy již řadu let klesá, k získání uranu se tedy musí vytěžit tisíce tun hlušiny navíc. Což zhoršuje nejenom ekonomiku Diama, ale vede k rychlejšímu naplňování volné kapacity odkališť rmutem se zářícími zbytky uranu a radia a vyššímu zatížení okolí radonem z vrstvící se hlušiny. Ohlášený nález nových zásob v hloubce více než jednoho kilometru ve výši až 1000 tun jako výsledek stamilionové investice do prací na zpřístupnění je sice překvapivý, ale konec těžby uranu u nás může odsunout nanejvýš o pět let. Navíc pokud Diamo udává cenu nalezené žíly 3 miliardami korun, tutéž částku vydá během pěti let za těžbu a úpravu uranu. Vzhledem k úbytku poptávky díky stávajícímu i očekávanému uzavírání reaktorů se nedá čekat růst ceny na uranovém trhu, který by nepříznivou ekonomickou bilanci změnil. Na české energetické soběstačnosti nález dalšího uranu v Rožné nic nezmění. Naše jaderné elektrárny jsou zcela závislé na dováženém jaderném palivu, které zvyšuje dovozní energetickou závislost o více než 50 procent. Tuzemská produkce uranového koncentrátu je od spuštění Temelína výrazně nižší než spotřeba reaktorů (ta činí ekvivalent 610 tun uranu ročně). A k podzemním zásobám uranu na Liberecku se bez obnovení chemické těžby, která by znamenala závažné ohrožení životního prostředí, nelze dostat.  Autor: Edvard Sequens, Calla

THE GUARDIAN - Tanzanie “Poslanci žádají zastavení průzkumu uranových ložisek v přírodní rezervaci” Na konci října 2011 požádali poslanci parlamentu Tanzanie vládu, aby zastavila průzkum uranových ložisek ve známé přírodní rezervaci Selous Game Reserve. Po prohlídce zkušebních vrtů poslanci usoudili, že těžební projekt by měl vážné dopady na zvířata volně žijící v rezervaci a ohrozil by stabilní příjem z turistiky. Podle názoru poslanců nelze ani prokázat, že by zmíněný těžební projekt byl přínosný pro ekonomiku Tanzanie a obyvatele regionu. Po zkušenostech s těžbou zlata, která vedla ke krvavým nepokojům v provincii Nyamongo, nepovažují poslanci projekt těžby uranu za dostatečně připravený. Především obyvatelé dotčeného regionu podle nich nemají dostatek objektivních informací. Předseda parlamentního výboru pro životní prostředí a přírodní zdroje James Lembeli řekl: „Považuji za problém, že procedura schvalování projektu probíhala v utajení. Nevíme, z jakého důvodu.“

Ministerstvo přírodních zdrojů a turistiky reagovalo na výzvu poslanců ujištěním, že připraví soubor podmínek pro regulaci těžby, který zajistí dostatečnou ochranu životního prostředí. Z pohledu obyvatel Tanzanie bude důležité, aby se vláda neřídila doporučením ředitele těžební společnosti Matra Resource Tanzania Limited, která průzkum uranových ložisek provádí. Ten považuje těžbu uranu pro export za jeden z pilířů rozvojového programu země.

Komunikační strategie uranových prospektorů v Africe a ve střední Evropě má podobný princip. Slibují, že těžba přinese ekonomickou prosperitu a bude probíhat s využitím čistých technologií. Tyto technologie ovšem nejsou schopni ani teoreticky popsat, natož předvést v praxi. Přeložil: Karel Polanecký Podrobnější informace najdete na http://www.ippmedia.com/frontend/index.php?l=34664

24. říjen 2011 RIA Novosti “Rosatom je připraven podílet se na realizaci projektů v oblasti těžby uranu v České republice”, prohlásil šéf korporace Sergej Kirijenko na setkání s novináři v Praze. Dnes máme v Rusku velké zásoby uranu, pro nás je ale důležité, že všem našim partnerům můžeme nabídnout komplexní služby. Když bude pro naše české partnery zajímavá naše účast v realizaci projektů v oblasti těžby uranu v České republice, jsme ochotni podobné návrhy posoudit…celý článek

19. října 2011 Zamítnutí žádosti společnosti Urania Mining, s.r.o. o stanovení průzkumného území Osečná - Kotel pro vyhledávání  a průzkum vyhrazeného nerostu - radioaktivní nerosty…celé rozhodnutí

19. října 2011  Tisková konference vlády ČR - Vláda včera garanci za zaplacení škod 32 miliard po chemické těžbě uranu nedala…záznam z tiskové konference (11 minuta)

18. října 2011 aktuálně.cz “Těžba uranu otrávila vodu, stát teď shání 31 miliard” Třicet let se v okolí Stráže pod Ralskem těžil uran. Dalších více než čtyřicet let potrvá, než stát vyčistí zamořené spodní vody. Vláda ve středu jednala o tom, jestli na sanaci rozsáhlého území poskytne do roku 2042 více než 31 miliard korun. Stát přitom od roku 1996, kdy chemické loužení uranu zastavil, už na odstranění této staré ekologické zátěže vydal 16 miliard…celý článek

10. října 2011″Kocourek předává své ministerstvo ČEZ” Média dnes oznámila, že novým náměstkem ministra průmyslu a obchodu, který bude mít na starost energetiku, se stane František Pazdera, vysoce postavený pracovník ČEZ. František Pazdera je spoluautorem návrhu státní energetické koncepce, která má být brutálně exportní díky deseti až patnácti novým atomovým reaktorům. ČEZ evidentně nadále otevřeně proniká do řízení české energetiky, píše si vlastní energetickou koncepci a na dohled nad jejím prosazením si dosadí svého člověka.  Na hájení zájmů českých občanů už ministerstvu mnoho nástrojů nezbude…celý článek

5. října 2011 Parlamentní listy.cz “Kabinet odložil jednání o sanaci škod po těžbě uranu” Ministři dnes na dva týdny odložili jednání o odstraňování škod po těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem. Sanace by měly trvat do roku 2042 a stát budou 31,3 miliardy korun. Náklady ale nezatíží státní rozpočet, protože sanace ekologických škod bude financovány z prodeje privatizovaného majetku a dalších zdrojů…celý článek

5. října 2011 Tisková zpráva sdružení Calla, Naše Podještědí, Hnutí DUHA a Asociace ekologických organizací Zelený kruh: DRAHÉ URANOVÉ DĚDICTVÍ - PROČ CHCE KOCOUREK REPETE? Ministr průmyslu dnes předkládá ke schválení vládě požadavek na uhrazení škod po těžbě uranu v Podještědí. Likvidace následků chemického loužení  uranu, které v okolí Stráže pod Ralskem zanechalo množství zamořených vod o velikosti jedenapůlnásobku Slapské přehrady, si z veřejných zdrojů vyžádají až 32 miliard korun. Sanace krajiny bude trvat více než třicet let. Další desítky miliard pak bude nutné investovat do vyčištění ostatních lokalit. Ekologické organizace pod tíhou nákladů na minulou těžbu kritizují plán ministra Kocourka, který v návrhu nové energetické koncepce počítá s obnovením těžby uranu na dalších ložiscích. Opětovně tak hrozí použití devastující metody chemického loužení na Liberecku, protože zde hlubinnou těžbu kvůli geologickým podmínkám využít nejde. Samo ministerstvo průmyslu ve zprávě pro vládu píše: „Za současného stavu koncentrací složek zbytkových technologických roztoků v cenomanském kolektoru je reálné, extrémně vysoké a nepřijatelné riziko expozice jak vodních zdrojů v okolí měst Mimoň a Doksy, tak i vodních a na vodu vázaných ekosystémů horní Ploučnice. Lze konstatovat, že bez provedení sanace dojde ke zcela nepřijatelnému negativnímu ovlivnění vodohospodářsky velmi významného střednoturonského kolektoru podzemní vody, přičemž celková plocha území s akutním rizikem přímého zasažení zbytkovými technologickými roztoky dosahuje 160 km2.“...celé prohlášení

5. října 2011 Český rozhlas Radiožurnál:”Podzemní vody u Stráže pod Ralskem jsou znečištěny těžbou uranu”Představte si, že vám pod nohama syčí miliony tun kyseliny sírové. To je realita Stráže pod Ralskem. Hlavně za normalizace se v tomto severočeském městě dobýval uran. Těžaři k tomu používali speciální metodu - loužení rudy pomocí kyseliny sírové. Dnes je touto látkou kontaminováno 370 milionů kubíků podzemních vod. Odstranění kyselinového jezera začalo v roce 1996 a celkem vyjde daňové poplatníky na padesát miliard korun…celá reportáž

5. října 2011 Český rozhlas Radiožurnál:”Vláda projedná plán sanace ekologických škod ve Stráži pod Ralskem.” Vláda bude jednat o pokračovaní sanace ekologické havárie ve Stráži pod Ralskem. Kvůli těžbě uranu jsou podzemní vody pod touto severočeskou obcí zamořeny miliony tun kyseliny sírové a dalších nebezpečných látek. Odstraňování škod má od roku 1996 na starosti státní podnik Diamo…celý rozhovor

29. září 2011 aktuáně.cz Liberec - Krása a lesk podzemních vrtů aneb Propíchané Podještědí. Seznamte s tím, jak vypadají na povrchu země hlubinné vrty v největším nalezišti uranu v Evropě - Stráži pod Ralskem. Jsou jich totiž tisíce a honí se jimi různé roztoky za různými účely.Krása a lesk podzemních vrtů aneb Propíchané Podještědí…celá reportáž

5.8.2011 Český rozhlas “L’uranium tchèque trop précieux pour ne pas être exploité?” L’Allemagne a annoncé sa décision de ne plus produire d’énergie nucléaire dans quelques années. Pour plusieurs de ses voisins, une telle décision est pour l’heure inconcevable, même après le traumatisme de Fukushima. Pour la République tchèque, la tendance est même inverse. Prague veut augmenter la capacité d’une de ses deux centrales et songe désormais à rouvrir ses anciennes mines d’uranium pour subvenir à ses besoins en combustible nucléaire…celý článek

19. července 2011 Český rozhlas:”V Indii objevili jedno z největších nalezišť uranu na světě”. V Indii objevili obří naleziště uranu. Jde pravděpodobně o jedno z největších ložisek na světě. Podle nejnovějších odhadů by se v dolech Tumalapalli ve státě Andra Pradéš mělo nacházet asi 150 tisíc tun uranu. Nejde ale o žádné nové naleziště. V této lokalitě už uranový důl existuje, jen se po posledním výzkumu ztrojnásobila jeho kapacita…celý článek

31. května 2011 ČESKÝ ROZHLAS 6 pořad Zeměžluč “Hrozí Podještědí nová vlna těžby uranu?” záznam z pořadu Českého rozhlasu - rozhovor s předsedou o.s. Naše Podještědí Josefem Jadrným a s ředitelem s.p. Diamo panem Rychtaříkem…celý rozhovor

18.května 2011 Česká pozice.cz: “Mýtus o uranu? Vydírání občanů!” Vlastnictví jakéhokoli množství surového uranu totiž nezaručuje České republice nezávislost na dodavatelích jaderného paliva…celý článek

16. května 2011 Lidové noviny: “Těžit ano. Až lidem zhasne televize…” rozhovor: „Zásoby za 500 miliard by žádný stát nenechal ležet ladem,“ obhajuje obnovení těžby uranu šéf státního podniku Diamo Jiří Jež.  * Nakolik jsou úvahy o obnovení těžby uranu v Česku reálné? Pokud uvažujeme o další těžbě, tak by nejvíc přicházela v úvahu právě strážská oblast. Ruda je tam v dobré kvalitě – takových ložisek na světě moc není. Dokud nebude změněna státní energetická koncepce, nemůžeme dělat nic. Požádali jsme o ochranu ložiska, jak nám ukládá zákon, impulz k těžbě však musí dát vláda…celý rozhovor

lidovky.cz:”Kvůli Temelínu se převáží český uran z jednoho konce Evropy na druhý” Když se společnost ČEZ loni rozhodla, že vymění dodavatele paliva pro jadernou elektrárnu Temelín a firmu Westinghouse nahradí ruský TVEL, vypadalo to na jednoduchou obchodní transakci.Jenže už před uzavřením kontraktu se ukázalo, že tak jednoduché to zase nebude. Kvůli předpisům EU totiž Rusové nemohou sami obohacovat uran pro výrobu palivových tyčí pro Temelín a musejí si tuto důležitou surovinu z větší části nechat obohatit na území EU. Uran putuje z Česka do Francie a Nizozemí, odtud obohacený “jede” přes celou Evropu do Ruska, aby se vrátil do České republiky jako součást palivových tyčí. Jedná se přitom o materiál zneužitelný například pro výrobu jaderných zbraní, a každý jeho převoz tedy představuje určité bezpečnostní riziko…celý článek

7.dubna 2011 Novinky.cz: “Výbuch uranu v Japonsku před lety: Viděl modrý záblesk a za tři měsíce zemřel” To, jak dokáže extrémně vysoká radiace po nehodě zabíjet a způsobit paniku, ukázal i případ z 30. září 1999 v japonském městě Tokaimura, asi 125 kilometrů severně od Tokia, kdy po nehodě v továrně na výrobu paliva pro jaderné elektrárny bylo 21 lidí vystaveno radiaci…celý článek zde

5.dubna 2011 Radiožurnál, Ozvěny dne: rozhovor předsedy OS Naše Podještědí Josefa Jadrného a ministra průmyslu Martina Kocourka si můžete poslechnoutzde (od 28. minuty záznamu)

3.dubna 2011 aktuálně.cz: “Česko jako uranová velmoc? Kocourek už plánuje těžbu.” Praha - Ministr průmyslu Martin Kocourek by chtěl v budoucnu v zemi významně rozšířit těžbu uranu. Jeho plán zapadá do celkové koncepce využít co nejvíc domácích surovin včetně hnědého uhlí za ekologickými limity v severozápadních Čechách. Už dnes je Česko jediným státem v Evropské unii, kde se uran dobývá, a to v Rožné na Vysočině. Kocourkův plán na rozšíření těžby uranové rudy se objevil v jeho Zprávě o aktualizaci Státní energetické koncepce, což je jakýsi předstupeň nové energetické koncepce státu. O uranu se v dokumentu, který už Kocourek poslal ostatním ministerstvům a dalším úřadům k připomínkování, na třech místech, například když se hovoří o využití všech českých energetických zdrojů - hnědého, černého uhlí a v reálné míře také obnovitelné zdroje…celý článek

25.únor 2011 ČR Rádio ČESKO “Jihoafrický Johannesburg ohrožuje kyselá voda z bývalých zlatých dolů” (zdroj BBC)  Jihoafrické metropoli Johannesburgu hrozí vážná ekologická katastrofa. Ve více než století starých důlních šachtách, které se táhnou do délky mnoha kilometrů pod celým městem, totiž rapidně přibývá kyselé vody. Oznámila to britská stanice BBC. Johannesburg je stejně jako celá jižní Afrika suchou oblastí a mnoho obyvatel je závislých na vlastních studnách. Teď jim hrozí, že jejich voda nebude pitná. „Lidé před tím varovali už před několika lety, jenomže je nikdo nechtěl poslouchat.” Podle tamního ministerstva pro vodní zdroje by mohlo dojít k prosáknutí kyselé vody do ložisek podzemních vod už na počátku příštího roku. …. Tyto informace jsou varující i pro obyvatele České republiky. Po ukončené těžbě uranu v Stráži pod Ralskem se nachází pod zemí 4 353 mil. tun chemikálií a objem kontaminovaných podzemních vod je 260 milionů kubíků, na ploše zhruba 28 čtverečních kilometrů. V rozhlasové reportáži na rádiu Česko byl o reakci požádán předseda o.s. Naše Podještědí Josef Jadrný….celý článek a rozhlasová reportáž

4.ledna 2011 Novinky.cz “Slovensko má velké zásoby uranu, těžbu ale odmítlo” Podle průzkumu kanadské společnosti Tournigan Energy patří uranové ložisko Kurišková v košickém okrese mezi největší na světě. Jak ale uvedl v pondělí slovenský ministr hospodářství Juraj Miškov pro agenturu SITA, v nejbližší době se těžba uranu na Slovensku neplánuje…celý článek

19. prosinec 2010 ATOM INFO “Grónsko vydalo první po třiceti letech licenci na geologický průzkum kvanefieldského ložiska.” Restrikce proti těžbě uranu grónská vláda stáhla již v září, nyní se povolení dočkala první komerční firma…celý článek

4. listopad 2010 The New York Times “Fear Darkens Czech Uranium Mining Town” by James Kanter. Celý článek renomovaných světových novin včetně komentáře Josefa Jadrného z OS Naše Podještědí  naleznete…zde

11. října 2010 HN.IHNED.CZ “Temná stránka optimismu”. Jak se to mohlo stát, ptáme se pokaždé, když se děje něco takového, jako nyní v Maďarsku. Odpověď je prostá. Protože jsme optimisté. Přeceňujeme šance a podceňujeme rizika. Kdekdo věří, že může vyhrát ve Sportce, málokdo si připouští, že se může zabít v autě. A to přesto, že téměř nikdo osobně nezná šťastného výherce loterie. Zato skoro každý zná někoho, kdo měl havárii s vážnými následky. Většina z nás v autě dál riskuje, kdekdo si sedne za volant zmazaný pod obraz. K povaze člověka prostě patří přesvědčení, že jemu se nemůže nic stát. V technologické oblasti tato temná stránka optimismu produkuje opakované katastrofy, neštěstí a zmar. Jako nyní v Maďarsku, jako před pár měsíci v Mexickém zálivu nebo jako kdysi v Černobylu…celý článek

11. října 2010 iHNed.cz “V Česku tikají stejné “bomby” jako v Maďarsku: uranové doly a staré chemičky”
I v Česku jsou dvě velká odkaliště s jedovatým bahnem, které před týdnem zaplavilo dvě maďarské obce a zabilo sedm lidí. Za tři roky se má uzavřít poslední uranový důl ve střední Evropě, který dokáže celoročně zásobovat Jadernou elektrárnu Dukovany. Jde o důl Rožná v Dolní Rožínce na Žďársku a ekologové už teď upozorňují, že může jít o ekologickou tikající bombu. A nechybí ani podobnost s Maďarskem. Na rizika upozoňuje Česká inspekce životního prostředí i ekologové...celý článek

16. srpna 2010 Lidové noviny “Zelení v této zemi napáchali spoustu škod”, říká ministr Drobil. Dokážu si představit, že ministerstvo pod mým vedením schválí otevření nového uranového dolu nebo stavbu nového jezu na Labi, říká v rozhovoru pro Lidové noviny ministr životního prostředí Pavel Drobil. Nejsem proti dalším národním parkům, ale jejich vznik znamená vyšší náklady pro státní rozpočet, dodává….celý článek

19.července 2010 ČRo 6-Názory a argumenty”Chceme obnovit těžbu uranu za cenu ekologických rizik?” Petr HARTMAN, moderátor: Jak už jste slyšeli ve zprávách, premiér Petr Nečas se dnes setkal v Bratislavě se slovenskou kolegyní Ivetou Radičovou. Oba politici se dotkli také problematiky energetické bezpečnosti, to, když hovořili na straně jedné o nynější závislosti středoevropských zemí na dodávkách energetických surovin z Ruské federace a na straně druhé o rozvoji jaderné energetiky. V této souvislosti je zajímavá změna týkající se jaderné elektrárny v Temelíně. Ta v těchto dnech přechází z amerického na ruské jaderné palivo. Temelín se začal stavět v roce 1987 a prakticky od vzniku tohoto projektu se objevovaly nejrůznější polemiky o jeho bezpečnosti. A ty neutichly ani poté, co elektrárna byla 11.října 2004 uvedena do plného provozu. Rakouští odpůrci elektrárny blokovali několikrát hranice a otázka Temelína je stále živá jen rakouské politické scéně. Přitom tato jaderná elektrárna už vyrobila od svého uvedení do provozu sto milionů megawatthodin energie. Takové množství elektřiny by pokrylo spotřebu České republiky na osmnáct měsíců… celá reportáž

21.června 2010 PRO-ENERGY “Otazníky nad a pod Ralskem”  Plány na obnovení těžby uranu: drahá a riskantní věc. Návrh Státní energetické koncepce obsahuje i záměr pokračovat v domácí těžbě uranu. Prošel téměř nepovšimnut, ačkoliv z hlediska škod na životním prostředí je zejména chemická těžba uranu velmi riziková. V koncepci se doslova píše, že pokračování domácí těžby uranu by bylo významným příspěvkem posílení energetické bezpečnosti a udržení dovozní energetické závislosti na přijatelné úrovni…celý článek

21.června 2010 MEDIAFAX -”Na likvidaci škod po chemické těžbě ve Stráži pod Ralskem loni padly téměř čtyři miliardy” Na likvidaci škod, které byly způsobeny chemickou těžbou uranu ve Stráži pod Ralskem podniky DIAMO a Palivový kombinát Ústí, loni padlo 3,9 miliardy korun. Zprávu o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v pondělí projedná vláda. Z celkové sumy šlo 1,4 miliardy na výplaty sociálních a zdravotních dávek. Pro letošní rok byl však objem schválených prostředků ve srovnání s loňským rokem o více než třetinu snížen…celý článek

1.června 2010 Liberecký deník “Je po volbách. Doplatí na ně Podještědí těžbou uranu?”
…„Obávám se, že kromě dostavby Temelína a dobudování dálniční sítě přijde na pořad dne i obnova těžby uranu v Podještědí,“ zdůraznila Martina Pokorná.  Právě kvůli možnosti začít s těžbou uranu v Podještědí vzniklo v Osečné v lednu roku 2008 občanské sdružení Naše Podještědí. Základním důvodem jeho založení byly právě informace o tom, že státní podnik Diamo plánuje začít s těžbou uranu v novém místě Kotel – Osečná. To by podle lidí ze sdružení přineslo dalekosáhlou devastaci krajiny…celý článek

27.května 2010  ČRo Region, Vysočina “Rozhovor s generálním ředitelem Diama J. Ježem”
…moderátor: “Kdy vy osobně očekáváte, že nastane ta doba, že by se opět mohlo začít třeba ve Stráži těžit, a nejenom proto, že nebude třeba odpor obyvatelstva, také že by to bylo rentabilnější?”
J. Jež:“Tak absolutně rozhodující je ten odpor obyvatelstva. Víme, jak se všichni politici chovají, jak se k tomu všichni staví. A pokud je tam ten odpor obyvatelstva, tak s těžba nebude…”celý rozhovor

23. května 2010 ČESKÝ ROZHLAS “V Podještědí slavili výhru v anketě Strom roku”
Každý rok se lidé z Podještědí scházejí v Kotli u Osečné u ticíleté lípy,aby protestovali proti hrozící těžbě uranu v kraji Karolíny Světlé . Teď se sešli proto,aby oslavili vítězství. Jejich lípa, která pamatuje husity, totiž vyhrála v celostátní anketě Strom roku…více

21. května 2010 deník “Kotel: Tisícileté lípě zahrají herci kus Lucerny”
Velkou slávu zažije v sobotu 22. května tisíciletá lípa v Osečné – Kotli, která vloni získala v soutěži Nadace Partnerství nejvyšší ocenění – Strom roku. Lidé z občanského sdružení Naše Podještědí, kteří Kotelskou lípu do soutěže přihlásili, připravili pod názvem Lípa děkuje kulturní program, během něhož se lidé také dozvědí, jak byla za peníze, získané prvním místem v soutěži, lípa odborně ošetřena….více

11.dubna 2010 RESPEKT.CZ “NA MOŘI KYSELINY SÍROVÉ”
Staré a tiché haly na okraji Stráže pod Ralskem na první pohled nevypadají, že by se měly ještě někdy probudit k životu. Spleť cest a otlučených budov patří minulosti – zbytkům z těžby uranu. To se ale může ještě změnit. Pod Stráží a jejím okolím stále leží hodně kvalitního uranu, a ten může být důvodem, proč oprýskané budovy a opuštěné doly znovu ožijí…celý článek

8. dubna 2010 Český rozhlas Radiožurnal “Úložiště jaderného odpadu by mohlo být v zaniklém uranovém dole”
V Dolní Rožínce na Českomoravské vrchovině se uran těží nepřetržitě rekordních 52 let. Podnik Diamo tu zaměstnává tisíc lidí. Práci mají zajištěnou ještě na čtyři roky. Pak těžba uranu skončí. Další pracovní příležitosti by mohla nabídnout výstavba plynového zásobníku, ale také vybudování úložiště jaderného odpadu, které by jinde v republice těžko vznikalo. Lidé jsou zvyklí na uran, úložiště jim vadit nebude...celý příspěvek

24. března 2010 Liberecký deník “Hledá se strom, který má nejsilnější příběh”
Strom, který vypovídá o životě lidí v obci, a který pro obyvatele něco znamená. Takový má šanci vyhrát v anketě Strom roku 2010, kterou vyhlásila i letos Nadace Partnerství.Loni vyhrála anketu lípa velkolistá z osady Kotel u Osečné. O první příčku se zasloužila především svým příběhem. Kotelská lípa je totiž pro obyvatele obce symbolem odporu proti těžbě uranu v této oblasti. „Příběh naší lípy byl silný. Lípa je pro nás symbolem sepětí místních proti těžbě. Boj probíhá pořád, ale díky loňské výhře jsme problém ukázali světu. Na lípu se přijíždějí podívat lidé z širokého okolí,“ vyjádřil s potěšením Josef Jadrný z občanského sdružení Naše Podještědí, které lípu z Kotle do soutěže minulý rok přihlásilo…celý článek

3. března 2010 MF Dnes “Uran se bude už jen uklízet”
Těžba radioaktivního materiálu se nevyplatí. Stát slibuje, že škody po těžbě vyčistí do roku 2035
Stráž pod Ralskem - Likvidace následků chemické těžby uranu na severu Čech potrvá o šedesát let kratší dobu, než stát původně plánoval. Pomoci tomu mají nové technologie a zařízení, do kterých už státní podnik Diamo investoval přes půl druhé miliardy korun – a podobnou sumu prostaví do roku 2012. „Nové technologie sanaci území ložiska Stráž podstatně zrychlí, do roku 2035 by mohlo být vyčištěné,“ řekl generální ředitel Diama Jiří Jež…celý článek

3. března 2010 MF Dnes “Do míst, kde byly uranové doly, začnou lákat turisty”
Českolipsko - Státní podnik Diamo začal vracet očištěné a upravené pozemky obcím, na nichž několik desítek let těžil uran. Obce na nich nyní plánují především rozvoj turistických aktivit. Parcely by měly opět sloužit původním účelům. Oblasti Stráže pod Ralskem a Hamru na Jezeře byly totiž od 19. století vyhlášené rekreační lokality. Těžba uranu - chemická i hlubinná - pak téměř zničila rekreační oblasti právě kolem Hamerského a Horeckého rybníku na Českolipsku. Teď má dojít k nápravě…celý článek

11.únor 2010 ČR Radiožurnál “Energetika předmětem politického boje” Lukáš Jelínek
O energetiku se pře levice s pravicí, enviromentalisté se zastánci rozmařilého růstu a do sebe už se také pustily sněmovna a vláda….Ocitáme se ve smršti argumentů, zpravidla více či méně cinknutých. Ještě v 90. letech jsme slýchávali, že jádro sníží naši závislost na uhlí i na ruském plynu. O tom, že pro chod jaderných elektráren a jejich zásobování palivem je Rusko stejně strategický partner, bylo taktně mlčeno…Působilo by estetičtěji, kdyby politici uvažovali spíše o snižování energetické náročnosti zdejšího průmyslu a o obnově zničené krajiny. Jenže je před volbami a jejich priority jsou přízemnější. Kde však máme jistotu, že po volbách se budou poslanci chovat uvážlivěji a energetickou koncepci si nebudou brát za rukojmí ve svých partajních válkách?…celý příspěvek

20. ledna 2010 MF DNES “V Rožné vyrobili méně uranu, vytěžená ruda má horší kvalitu”
Dolní Rožínka - V uranovém dole Rožná na Žďársku se loni vyrobilo 242 tun uranu, což je množství odpovídající ročnímu plánu. Oproti roku 2008 klesla produkce o šest tun. Podle ředitele těžebního závodu Geam Pavla Koscielniaka to je způsobeno tím, že horníci dobývají rudu ve stále obtížnějších geologických podmínkách. V Rožné je poslední otevřený uranový důl ve střední Evropě…celý článek

11.ledna 2010 deník.cz “Důl má naději na prodloužení těžby”
Dolní Rožínka – Dvě stě čtyřicet dva tun uranu se vyrobí z rudy v letošním roce vytěžené v dole Rožná 1 v Dolní Rožínce. Podle náměstka ředitele závodu Geam Dolní Rožínka Břetislava Sedláčka je to množství, jež bylo plánováno, ačkoliv důlní práce byly náročnější než v předchozím roce...celý článek

6.Ledna 2010 SME.sk”Odpor k ťažbe uránu rastie”
Ministerstvo životného prostredia predložilo na pripomienkovanie analýzu energetických surovín dva dni pred Vianocami. Škandál, hovoria ochranári. O využívaní strategických surovín nemajú rozhodovať ministerskí úradníci, tvrdí Únia miest Slovenska…celý článek

30.prosince2009 „Ako si MŽP SR predstavuje verejnú diskusiu? Počká, kým všetci odídu na dovolenky a zverejní materiál na pripomienkovanie!“
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo 22. decembra 2009 na Portáli právnych predpisov MS SR materiál s názvom „Analýza palivovo-energetických surovín a možnosti využívania zásob a prognóznych zdrojov z pohľadu ich ekonomickej efektívnosti“. Ide o dokument určený na rokovanie Vlády SR, ktorý analyzuje slovenské zásoby kľúčových energetických surovín, ako sú ropa, zemný plyn, uhlie, či urán a možnosti ich využitia. Medzirezortné pripomienkové konanie, počas ktorého sa k materiálu môže vyjadriť aj široká verejnosť bolo stanovené od 22.12. 2009 do 5. 1. 2010…celý článek

29. prosince 2009 “Na zahlazení škod po uranové činnosti v roce 2010 chybí celkově 400 miliónů korun”
I pokud se ministru financí podaří chybějících 400 milionů v roce 2010 nalézt, není jasné, z čeho bude možné škody odstraňovat v roce 2011 a v dalších letech. Hrozí také, že odsun sanací tyto nezbytné náklady zdraží. Podle aktuálních rozpočtů DIAMO budou muset daňoví poplatníci na odstranění následků po těžbě a zpracování uranu vydat ještě nejméně 60 miliard Kč. O to absurdněji zní návrh ministerstva průmyslu, které v nové státní energetické koncepci žádá nejen otevření těžby uranu na nových ložiscích, ale rovněž: „nezbytné investice do rekultivací a odstraňování následků bývalé těžby doplnit investicemi pro rozvoj uranového průmyslu.“…celý článek

22.prosince 2009 EURO “Zásobníky na plyn v uranových dolech”
Společnost Česká plynárenská, která dováží do České republiky norský plyn, chce vybudovat zásobníky zemního plynu kavernového typu s kapacitou 400 až 500 milionů metrů krychlových, v nichž půjde plyn stlačit na 12 kilopascalů. Dvě velké jámy budou v uranových dolech Rožná v Dolní Rožínce a třetí by měla být v katastru obce Okrouhlá Radouň na Jindřichohradecku…celý článek

27.listopad 2009 Euro.cz “Zásoby uranu ohrožují budoucnost pouště Kalahari”
Windhoek - Skrytým nákladem budování jaderných elektráren, jimiž si řada zemí snaží zajistit energetickou bezpečnost, může být zničení pouště Kalahari v Namibii a produkce milionů tun emisí skleníkových plynů ročně…celý článek

24.listopad 2009 “Úspěšná petiční akce na Slovensku - dopis od slovenských Greenpeace”
Vazeni priatelia, dovolte, aby som sa s vami podelil o dalsi uspech peticnej akcie proti planovanej tazbe uranu v SR. Peticiu dnes na verejnom zasadani  prerokoval Vybor NR SR pre podohospodarstvo, životne prostredie a ochranu  prirody. Aj napriek silnym tlakom lobbystov z druhej strany (banske urady, banska komora, taziari a nimi zaplatene profesionalne lobbyisticke firmy a PR agentury), ktori ziadali, aby vybor peticiu len zobral na vedomie - sme dnes pred poslancami uspesne obhajili ciele a poziadavky peticie…celý dopis

23.listopadu 2009 iDNES “Vláda stáhla ze Sněmovny novelu, která měla zkomplikovat situaci těžařům” Vláda stáhla ze Sněmovny novelu horního zákona, kterou schválila v září 2008. Novela komplikuje situaci těžebním firmám při otvírání nových ložisek, naopak usnadňuje úřadům odepisování zásob uhlí. Jde tak částečně proti Státní energetické koncepci ministerstva průmyslu a obchodu, která počítá s prolomením těžebních limitů…celý článek

23. listopadu 2009 “Petícia proti ťažbe uránu svieti poslancom pred parlamentom”
BRATISLAVA: Svetelným nápisom 100.000 dnes aktivisti z organizácie Greenpeace pred budovou Národnej rady SR vyjadrili svoje nie plánovanej ťažbe uránu pred utorkovým (24.11.) zasadnutím parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Poslanci sa tu totiž majú zaoberať petíciou proti ťažbe, ktorú podporilo vyše 113.000 občanov SR, ako aj 41 dotknutých samospráv obcí a miest či širokého spektra občianskych organizácií…celý článek

18.listopadu 2009 LIBERECKÝ DENÍK “Kotelská lípa, stará tisíc let, zvítězila. Možná i nad uranem” Pomůže vítězství Kotelské lípy v celorepublikové anketě Strom roku, pořádané Nadací Partnerství, místním lidem v jejich odporu proti plánované obnově těžby uranu? Co se bude dít v Podještědí dál?celý článek

18.listopadu 2009 LIBERECKÝ DENÍK “Lidé se postavili za jeden strom. A boj se vyplatil”
Kotelská lípa přežila desítky válečných konfliktů i nespočitatelné množství bouřek a ničivých uragánů. Vše ve zdraví ustála a stojí dál. Zatím…celý článek

10. listopadu 2009 Ekolist “MŽP nesouhlasí s návrhem energetické koncepce z dílny MPO”
Pro Ministerstvo životního prostředí je nepřijatelné bourat města a obce, vysídlit jejich obyvatele, dále degradovat krajinu a životní prostředí občanů těžbou uhlí a uranu nebo vytvářet vysoce radioaktivní odpad pouze proto, abychom několik desetiletí prodloužili silný proexportní charakter české elektroenergetiky,” stojí v úvodu třináctistránkového dokumentu. Ten dále obsahuje výčet z pohledu MŽP vážných připomíne…celý článek

22.10.2009 “TISKOVÁ ZPRÁVA O.S. NAŠE PODJEŠTĚDÍ” Liberec, Babylon
Občanské sdružení Naše Podještědí odmítá těžbu uranu plánovanou státní energetickou koncepcí. Protože dlouhodobě sledujeme problém obnovení těžby uranu, považujeme za nutné zúčastnit se veřejné rozpravy, jak k ní vyzval ministr průmyslu a obchodu pan Tošovský při předkládání SEK na vládu…celá tisková zpráva

26.října 2009 MF DNES “Lípa v Kotli je stromem roku 2009″
Osečná - Tisíciletá lípa u osady Kotel zažila husitské nájezdy v patnáctém století i vysídlování Němců po druhé světové válce. Nově také protesty proti těžbě uranu, pro které představuje symbol vzdoru. Do svého „životopisu“ si nyní může napsat, že se stala Stromem roku 2009. Na první místo ankety, pořádané Nadací partnerství, katapultoval památnou lípu heroický boj především libereckých škol…celý článek

23. října 2009 ČESKÝ ROZHLAS “V regionech protestují proti obnovení těžby uranu a uhlí”
Členové sdružení Naše Podještědí obnovili kampaň proti těžbě uranu v osadě Kotel a v Ralsku. Návrh nové energetické koncepce státu tam totiž počítá s obnovením těžby uranu . “To jsou zkušenosti ze světa, kde se těží uran. Neexistuje ložisko, které by se dalo vyčistit do původního stavu, to nejde. Poločasy rozpadu uranu, chemické látky, které ho doprovázejí a jsou téměř nevyčistitelné. Všichni zahraniční odborníci nám potvrzují , že je to celosvětový problém a proto se uran těží jen v neobydlených oblastech Afriky, Kanady či Austrálie,” tvrdí Jadrný…celý článek

Tisková zpráva MŽP ČR ze dne 22.10.2009 “Skleníkové emise můžeme snížit o 40% již do roku 2020″ „Je nepřijatelné nyní hovořit o prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Stejně tak není rozumné snižovat vysokou závislost na ruském plynu zvýšením závislosti na ruském jaderném palivu. Kromě toho, u nás se zemní plyn využívá téměř výhradně pro vytápění, jaderná technologie ale pro výrobu elektřiny…celý článek

24. října 2009 Novinky.cz “Drtivá většina Čechů chce další jaderné reaktory”
Dostavbu jaderných elektráren v Česku podporují více než čtyři pětiny obyvatel, kteří si zároveň myslí, že Česká republika by měla být energeticky nezávislou a zcela soběstačnou zemí. Odmítavě se však většina lidí staví k obnovení těžby uranu v Podještědí…celý článek

23. října 2009 MF Dnes “V boji proti uranu nepřestaneme”
„Těžba uranu u Osečné bude probíhat opět pomocí kyseliny sírové. Proto se Liberečané probuďte! Případné dolování uranu vám zaneřádí vodu!“ Takto varují představitelé občanského sdružení Naše Podještědí. Vyděsil je záměr ministerstva obchodu a průmyslu obnovit těžbu uranové rudy v České republice, tedy i v okolí Osečné. „Na návrh jsme zareagovali otevřeným dopisem premiéru Fischerovi, ve kterém ho žádáme, aby tak závažná témata jako jsou prolomení těžby hnědého uhlí a obnovení těžby uranu neřešila jeho nepolitická vláda,“ vysvětluje mluvčí sdružení Josef Jadrný…celý článek

23. října 2009 ČTK “Obnovení těžby uranu v ČR energetickou krizi nevyřeší”
Liberec - Obnovení těžby uranu, s nímž počítá návrh nové energetické koncepce státu, energetickou krizi v zemi podle ekologů nevyřeší. Podle nich je to záminka, kterou využívá těžařská lobby. Těžba bude znamenat další škody na přírodě, jejichž sanace odčerpá ze státního rozpočtu miliardy korun, řekl dnes novinářům Josef Jadrný z občanského sdružení Naše Podještědí, které bojuje proti snahám těžit uranovou rudu v Ralsku a v lokalitě Osečná-Kotel. Ekologové s návrhem koncepce nesouhlasí, jsou připraveni udělat vše proto, aby těžbě zabránili….celý článek

23. října 2009 Liberecký deník”Bude ze současné malebné krajiny v Podještědí území zamořené chemikáliemi a pro život riziková oblast?
Občanské sdružení Naše Podještědí, které už několik let bojuje proti obnovení těžby uranu v regionu, znovu mobilizuje své síly. Návrh ministerstva průmyslu (Státní energetická koncepce) z poloviny října, podaný české vládě, totiž dává šanci proměnit zlý sen ve skutečnost…celý článek

22. října 2009 ČT24 “Těžba uranu straší obyvatele Podještědí”
Liberec - Obyvatele Podještědí z Libereckého kraje opět straší těžba uranu, s nímž počítá návrh nové energetické koncepce státu. Energetická krize je podle ekologických aktivistů pouze záminka, kterou využívá těžařská lobby. Těžba bude znamenat další škody na přírodě, jejichž sanace odčerpá ze státního rozpočtu miliardy korun, říká Josef Jadrný z občanského sdružení Naše Podještědí, které bojuje proti snahám těžit uranovou rudu v Ralsku a v lokalitě Osečná-Kotel. Ekologové s návrhem koncepce nesouhlasí, jsou připraveni udělat vše proto, aby těžbě zabránili…celá reportáž

22. října 2009 REGIONY24.CZ “Lidé z Podještědí odmítli uvažovanou těžbu uranu”
Občanské sdružení Naše Podještědí v Liberci odmítlo uvažovanou těžbu uranové rudy v chráněném ložiskovém území Kotel – Osečná na Liberecku. Ohradili se i proti plánované státní energetické koncepci.
„Návrh státní energetické koncepce ministerstva průmyslu a obchodu přiblížil možnost obnovení těžby uranu v Podještědí a v Podolsku. Kromě devastace krajiny by tím vzrostlo riziko kontaminace spodních vod v chráněné oblasti přírodní akumulace spodních vod Česká křída. Vodou z Podještědí je kromě vody z Jizerských hor zásobováno především krajské město Liberec,“ sdělil mluvčí sdružení Josef Jadrný. Podle jeho slov předchozí těžba uranu v oblasti Stráže pod Ralskem kontaminovala 370 milionů kubíků pitné vody…celý článek

22. října 2009 NADACE PARTNERSTVÍ “Koncert pro stromy 2009″celý článek
22. října 2009 ČESKÉ noviny “Stromem roku 2009 se stala lípa z osady Kotel na Liberecku”celý článek
22. října 2009 aktuálně.cz “Stromem roku 2009 je lípa z Kotle”celý článek
22. října 2009 ECONET “Titul Strom roku 2009 opět získala lípa”...celý článek
22. října 2009 iDNES.cz “Kubišová v Redutě zpívala stromu roku”...celý článek
22. října 2009 lidovky.cz “Jak se vám líbí? Stromem roku 2009 je lípa z Liberecka”celý článek

16. října 2009 iHNed.cz “Miliardovou státní zakázku na sanaci těžby uranu získalo konsorcium firem” Zakázku státního podniku Diamo na výstavbu chemického provozu dekontaminační stanice ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku získalo sdružení stavebních firem Syner, OHL ŽS, Metrostav a Geosan Group. Hodnota zakázky je bez daně z přidané hodnoty 1,37 miliardy korun. Stavba je součástí likvidace následků chemické těžby uranu. ČTK to dnes zjistila z přehledu veřejných zakázek na serveru www.centralniadresa.cz…celý článek

15. října 2009 ČT24 “Bratronický uran se zatím těžit nebude”
Strakonice - Uran na Strakonicku zůstane i v následujících letech pod zemí. Ministerstvo průmyslu a obchodu naznačilo, že těžbu v oblasti Bratronic nepovažuje za prioritu.  Průzkum státního podniku Diamo totiž potvrdil, že ložisko je příliš malé. Toto rozhodnutí potěšilo především starosty z okolních obcí. Ekologové to ale za vítězství nepovažují. Podle nich se situace v příštích desetiletích může změnit…celý článek

14. října 2009 aktuálně.cz “Na střeše vlády šlo o bezpečnost”
…Hned za Horním Jiřetínem půjde ke zdi krajina, příroda, spodní vody, tedy „věci“, na které jsme, na rozdíl od hnědého uhlí a uranu, skutečně životně závislí. Citace z materiálu ministra Tošovského: „Vzhledem k prognóze vývoje světových cen uranového koncentrátu…je stále otevřena možnost modifikovat sanační procesy tak, aby za maximální kontroly mohl být proces loužení ve vybraných částech ložiska obnoven.“ Hovoří se zde o oblasti Stráže, kde se dnes nachází podzemní jezero chemického koktejlu o rozloze cca 25km2, které ještě v dobách bývalého režimu vzniklo v důsledku loužení uranové rudy kyselinou sírovou…celý článek

13. října 2009 MF Dnes “Uran: těžba už je na dosah”
Zahájení těžby uranu v Podještědí je nejblíže v historii. Souvisí s nově připravovanou energetickou koncepcí státu, kterou dnes představí ministerstvo průmyslu a uran je pro ni důležitý. Start jeho těžby by se kromě jiných lokalit týkal i okolí Osečné. Proti protestují obyvatelé okolních obcí a ekologičtí aktivisté. Upozorňují na to, že zahájení těžby přinese celému okolí jen zkázu.„Bojíme se toho, že se zahájením těžby dojde nejen ke zničení krajiny, ale i k vykořenění lidí. Protože se budou zabírat nové vesnice a nastanou obrovské demografické změny také díky novým přistěhovalcům. Nejhorší nebezpečí ale vidíme ve zničení zásobníků spodní pitné vody. Jsou tu páté největší v Evropě,“ uvedl Josef Jadrný ze sdružení Naše Podještědí…celý článek

13.října 2009 ČT24 “Na český energetický trh chce vstoupit další ruská firma”
Snaha Ruské federace stát se významným hráčem tuzemského trhu s energií nepolevuje, spíše naopak. Při jednání Česko-ruské mezivládní komise pro hospodářský rozvoj totiž ruská strana informovala o svém zájmu investovat do nové továrny. Konkrétně se jedná o energetickou společnost Tvel, která chce v Česku postavit závod na výrobu palivových článků. Tvel je přitom součástí státního holdingu Rosatom, který je považován za hlavního favorita v boji o kontrakt na stavbu nových jaderných bloků v Temelíně…celý článek

ČT24 Související článek: “Ruská rozvědka se zaměřuje na českou energetiku”
Ruská tajná služba se významně zajímá o firmy a projekty, které ovlivňují energetickou bezpečnost České republiky. Agenti se zabývají především jadernou energetikou a dodávkami ropy a zemního plynu. Moskva má prý zájem na podílu v českých rafinériích a rovněž se zaměřuje na dostavbu Temelína. Na zvýšený zájem ruské rozvědky již informovala BIS, která zjistila snahu agentů proniknout do české politiky…celý článek

9.října 2009 AKTUÁLNĚ.CZ  “Stát chce nový důl na uran, ukrývá se za plynovou krizi”
Praha - Ministerstvo průmyslu by chtělo v Česku výrazně rozšířit těžbu uranu. A se svým návhrem se schovává za lednovou plynovou krizi, kdy zhruba dva týdny netekla tato strategická surovina z Ruska do Evropy. Ministerský plán je součástí dokumentu, který v pondělí projedná Fischerova vláda a kde jsou náměty na to, jak se připravit na případné další uzavření kohoutků na plynovodech…celý článek

9.října 2009 ČT24 “Na Českolipsku se budou likvidovat následky těžby uranu”
Stráž pod Ralskem - Státní podnik Diamo spustil na Českolipsku likvidaci následků těžby uranu, především zamoření kyselinou sírovou. Jedná se o novou technologii za jeden a půl miliardy korun. Rovněž se zde začíná stavět i další čistička. Dobu sanace by to mělo zkrátit na třetinu. Uran se v tomto místě těžil třicet let do roku 1996, od té doby se po těžbě uklízí…celá reportáž

6. října 2009 MF Dnes “ČEZ vyhlásil soutěž na pojištění jaderných elektráren za čtvrt miliardy”
Energetická skupina ČEZ vyhlásila výběrové řízení na pojištění rizik z provozu jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Vítězi zaplatí za zakázku odhadem čtvrt miliardy. Za dalších 130 milionů korun hledá firma pojistitele přepravy jaderného paliva…celý článek

1.října 2009 iHNed.cz “Diamo varuje před ekologickou katastrofou”
Jen co se ministru financí Eduardu Janotovi podařilo vybojovat křehkou dohodu o podobě státního rozpočtu na příští rok, už se objevují požadavky na dodatečné výdaje. Ministerstvo průmyslu žádá 1,4 miliardy korun na dotace pro státní podniky Diamo a Palivový kombinát Ústí (PKÚ). „Je nutné ty peníze najít, neobejdeme se bez nich,“ říká šéf dozorčí rady Diama Zbyšek Sochor. „Není kde brát,“ tvrdí však Janota. „Při nedostatku financí by muselo sanaci ve Stráži zastavit. Kontaminace kyselými roztoky by se pak mohla šířit do okolí, kde už nelze při případné havárii aktivně zasáhnout. Hrozilo by znečištění spodních vod, životního prostředí, případně obyvatelstva nebezpečnými látkami, zejména radionuklidy,“ popisuje Jakub Kašpar z ministerstva životního prostředí. „Znamenalo by ekologickou katastrofu,“ shrnuje šéf Diama Jiří Jež…celý článek

30.září 2009 MF DNES “Šok.Propouští i státní firma”
Státní podnik Diamo propustí ve Stráži pod Ralskem desítky lidí, to je další rána pro nezaměsnanost
Stráž pod Ralskem, Česká Lípa -Další problém má už tak kritická nezaměstnanost na Českolipsku. Hromadné propouštění ohlásil státní podnik Diamo. Jeho odštěpný závod Těžba a úprava uranu propustí ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku šedesát lidí…celý článek

23.září 2009 MF DNES “Místo uranu sklad plynu. Za 12 miliard”
Praha - Těžba uranu v Česku zřejmě brzy už definitivně skončí.Státní podnik Diamo, který uran těží, se totiž chystá uzavřít smlouvu s firmou Česká plynárenská na využití posledního funkčního uranového dolu v Rožné pro stavbu zásobníku plynu…celý článek

23.září 2009 Slovensko 113 000 proti uránu!
Predstavitelia štyroch slovenských environmentálnych mimovládnych organizácií dnes do Národnej rady Slovenskej republiky doručili hárky s 113 488 podpismi občanov, ktorí podporili petičnú akciu proti plánovanej ťažbe uránu v SR…celý článek

14. září 2009 MF Dnes “Urychlení těžby uranu kvůli Temelínu? Těžko”
Nemyslím si, že by zvažované rozšíření Temelína mohlo vést k obnovení těžby uranu ve zdejším kraji (autor reaguje na článek Těžba uranu? Urychlit ji může Temelín, MF DNES, Liberecký kraj, 10. září - pozn. red.). Především to rozšíření JETE zdaleka není jisté. Nyní se zpracovává komplexní hodnocení vlivu výstavby a provozu nových bloků na životní prostředí (tzv. EIA). Potrvá několik let, a jak dopadne, nemůžeme předvídat. I kdyby však kladně, trvala by pak dostavba nějaké dvě desítky let. Tedy, pokud se vůbec najde investor…celý článek

10.09.2009 Zdroj: Generální konzulát České republiky “Čína prolomila ledy, vstupuje do australské těžby uranu”
Čína kupuje podíl vlastníka naleziště uranu v Severním Teritoriu. Vývoz australského uranu do Číny umožňují v minulosti uzavřené dohody. Po uhlí a železné rudě se jedná o další čínské investice přímo do surovinových zdrojů.
Čínská státní společnost China Guangdong Nuclear Power Holding Co. se chystá převzít 70 % akcií australské těžební společnosti Energy Metals, majoritního vlastníka naleziště uranu Bigrily v australském Severním Teritoriu…celý článek

10. září 2009 MLADÁ FRONTA DNES “Těžba uranu? Urychlit ji může Temelín”
Liberecký kraj - Pod zemí na Českolipsku a v Podještědí leží tisíce tun uranu. Oblasti, kde se ruda ukrývá, jsou vyhlášeny jako chráněná uranová ložiska. V Česku stále ale platí vládní surovinová politika, která s těžbou uranu nepočítá. Tohle embargo ale může jednou padnout…celý článek

10. září 2009 Právo “V Dolní Rožínce je méně uranu, než se čekalo”
Méně uranové rudy proti očekávání je ve dvanáctisetmetrové hloubce v uranovém dole Rožná 1 v Dolní Rožínce. Ukázal to průzkum ložiska pod 24. patrem. Zda se i přes to bude uran z této hloubky dobývat, rozhodnou úředníci ministerstva průmyslu a obchodu a posléze vláda. Pod 24. patrem je množství uranové rudy proměnlivé. Další zásoby mohou být ještě níže, ale být tam také nemusí…celý článek

31. srpna 2009 MF Dnes Liberecký kraj “Vzácná lípa bojuje, je zatím druhá v soutěži Strom roku”
Kotel - Na druhém místě s počtem 644 hlasů se zatím drží v soutěži Strom roku 2009 lípa v obci Kotel u Osečné v Podještědí. Soutěž ale končí až v 10. října a památný strom, který by vítězstvím dostal peníze na svoji záchranu, bude potřebovat podporu tisíců lidí. Loňského vítěze, římovskou lípu, podpořilo přes 33 tisíc lidí…celý článek

29. srpna 2009 Liberecký deník “Památná lípa z Kotle drží zatím druhé místo”
Osečná - Ačkoliv stojí v malé obci Kotel – Osečná, přesto dostala prozatím v celostátní anketě Strom roku 2009 kotelská tisíciletá lípa tolik hlasů, že ji to vyneslo v soutěži na druhé místo…celý článek

31. července 2009 Liberecký deník “V sobotu začíná hlasování v soutěži Strom roku”
Osečná - Od soboty 1. srpna mohou lidé posílat svůj hlas do ankety Strom roku 2009. Ve finále letošního ročníku soutěže, kterou vyhlašuje každoročně Nadace Partnerství a Ministerstvo životního prostředí, se mezi 12 nejzajímavějších stromů probojovala také tisíciletá lípa v Kotli u Osečné. Osud lípy, kterou nominovalo do soutěže občanské sdružení Naše Podještědí, přitom může ohrozit těžba uranu v regionu, pokud by se společnostem podařilo těžbu obnovit…celý článek

28.července 2009 Liberecký deník -”Tváře uranu doputovaly tam, kde hrozí těžba”
Janův Důl - Záběry míst z celé České republiky, kde těžba uranu nezvratitelně proměnila tvář krajiny, nyní zdobí prostory Obecního úřadu v Janově Dole. Výstavu černobílých i barevných velkoformátových fotografií Václava Vašků zde připravili lidé ze sdružení Calla společně s občanským sdružením Naše Podještědí, které už několik let razantně protestuje proti hrozící obnově těžby uranu…celý článek

10.července 2009 Liberecký deník “Do finále ankety Strom roku se dostala Kotelská lípa”
Takřka tisíc let starou lípu z Kotle u Osečné na Liberecku vybrala porota mezi finalisty letošního ročníku soutěže Strom roku. Kotelská lípa se ve dvanáctce nejzajímavějších stromů ocitla už podruhé. O jejím konečném umístění budou rozhodovat lidé svým hlasováním v anketě či DMS zprávách v době od 1. srpna do 10. října.
Strom navrhlo do soutěže sdružení Naše Podještědí, které je známé svým odporem proti záměru podniku Diamo obnovit v regionu těžbu uranu. „Naše lípa už není jenom cílem turistů. Stala se pro nás místem, kde se scházíme a předáváme si nové informace. Každý v obci nemá internet,“ řekla Dana Jadrná ze sdružení Naše Podještědí. „Pod hrozbou těžby uranu získala lípa jiný náboj než dřív. Pro nás je symbolem našeho odporu proti těžbě. Taky proto jsme ji do soutěže přihlásili“ doplnila….celý článek

1.června 2009 SME.sk “Samosprávy spojil urán na Jahodnej”
Mesto Košice i župa chcú zabrániť ťažbe uránu na Jahodnej pri Košiciach. Obvodný banský úrad v Košiciach zastavil konanie o určení dobývacieho priestoru na Jahodnej, spoločnosť Ludovika Energy pokračuje v geologickom prieskume…celý článek

1.června 2009 Slovensko “Mesto chce definitívne zabrániť ťažbe uránu na Jahodnej”
V malej zasadačke Magistrátu mesta Košice (MMK) sa včera uskutočnila konferencia súvisiaca so zámerom ťažby uránu v lokalite Jahodná-Kurišková…(celý článek)

25.května 2009 Regionální televize Genus Minuty regionu
“Odpůrci těžby uranu se sešli pod tisíciletou lípou v Kotli”

25. května 2009 MF Dnes Kraj Liberecký “Boj proti těžbě uranu se stupňuje”
Lidé v Podještědí požadují úplné zastavení příprav těžby

Podještědí - Kdo chce těžit uran? Leda hloupý buran! To bylo jedno z hesel pátého setkání odpůrců těžby uranu v Podještědí, kteří se v sobotu sešli pod tisíciletou lípou v Kotli nedaleko Osečné na Liberecku. Jejich cílem je dosáhnout úplného zrušení plánované těžby uranu, která by podle odpůrců proměnila Podještědí v malé Mostecko…(celý článek)

23.května 2009 Liberecký deník “Odpůrci těžby uranu se opět ozvali
Osečná - Proti zvažované těžbě uranu se opět protestovalo v obci Kotel na Liberecku. Každoročního setkání pod tisíciletou lípou, které v sobotu  uspořádalo občanské sdružení Naše Podještědí, se zúčastnilo několik desítek odpůrců…(celý článek)

23. května (ČTK) Kotel-Osečná (Liberecko) - “Odpůrci těžby uranu chtějí odepsat zásoby a zabránit těžbě v Podještědí.”
Odpůrci těžby uranu, jichž se dnes sešlo několik desítek pod tisíciletou lípou v obci Kotel na Liberecku, chtějí odepsat veškeré zásoby uranu v ložisku Osečná-Kotel a zabránit těžbě uranu v celém Podještědí. Uranu je na trhu dostatek, těží se ve světě v neobydlených oblastech, tak proč si ničit krajinu, řekl ČTK jeden z organizátorů protestů Josef Jadrný z občanského sdružení Naše Podještědí. …(celý článek)

4.5.2009  Literární noviny “Rusové odešli, uran zůstal”
„Osečná, na rozdíl od většiny menších sídel, se zvětšuje a mládne. V roce 2000 jsme měli 960 obyvatel, starých v průměru čtyřicet pět let. Nyní jich máme 1070 s věkovým průměrem asi třicet pět let…(celý článek)

27. dubna 2009 MLADÁ FRONTA “Uran? Lepší je slunce, vítr a voda”
Studenti liberecké univerzity komentují chystanou obnovu těžby uranu v Podještědí, proti které protestují zdejší lidé
Každý týden komentují studenti liberecké technické univerzity v MF DNES aktuální regionální problémy. Dnes se zamýšlejí nad plánovanou obnovou těžby uranu v Podještědí….(celý článek)

17. dubna 2009 TRENČÍN (TASR) - “Petíciu proti ťažbe uránu podpísalo už 92 000 obyvateľov Slovenska”.
Snahy otvoriť na Slovensku ťažbu uránu a odpor voči nej dominovali tlačovej konferencii…(celý článek)

16.dubna 2009 Reflex “URAN JE KRÁSNÁ VĚC”
…Případnou těžbu by komplikovala skutečnost, že ložiska uranu leží pod největší zásobárnou pitné vody ve střední Evropě a jen čtyři kilometry od chráněného ložiska se čerpá voda pro celý Liberec. Hydrogeologické podmínky jsou zde navíc extrémně složité a nepřehledné, takže i protřelým těžařům z Diama by se mohlo snadno stát, že by se jim louhy rozlily, kam nemají. Prospěch z těžby by pak těžko nahradil zničené zdroje pitné vody pro polovinu republiky…(celý článek)

2.dubna 2009 deník.cz Liberec “Uran vytěžíme jako uhlí”, říká Dana Drábová.
Zavítala mezi studenty Technické univerzity v Liberci a zamotala jim hlavu svými energetickými hlavolamy…(celý článek)

27.březen 2009 LIDOVKY “Poslední uranový důl v Evropě těží dál a hloub.”
V uranovém dole v Rožné na Žďársku se letos podle plánu vyrobí 242 tun uranu. To je zhruba třetina roční spotřeby českých jaderných elektráren. Podle předloňského rozhodnutí vlády může v Rožné těžba pokračovat, dokud se bude ekonomicky vyplácet…(celý článek)

6.03.2009 ČESKÁ TELEVIZE Události v regionech
Obyvatele Kotle v Podještědí vyděsila těžká technika, která najela na louku nad osadou.
(celý příspěvek)

16.02.2009 týdeník Euro “Konec právní nevymahatelnosti”
Současná horní legislativa obsahuje několik problematických míst a také v praxi nevymahatelných principů. To dostává do značné právní nejistoty nejen obce v okolí dobývacích prostorů a lidi, kteří tam žijí, ale i podnikatele. Vládní novela horní legislativy, kterou nyní dostali poslanci, znamená nápravu tohoto stavu.(celý článek)

13.02.2009 MF Dnes “Bursík zakázal Australanům těžit uran”
Průzkumné vrty na ložiscích uranu na Liberecku a Českolipsku Australané dělat nebudou. Definitivně o tom rozhodnul ministr životního prostředí Martin Bursík.(celý článek)

11.2.2009  WISE cz  “V kanadské provincii New Brunswick byl zastaven uranový průzkum. Díky aktivitě občanů.”
V současné době neprobíhá v kanadské provincii New Brunwick žádný uranový průzkum, což je pro velkou část tamních obyvatel dobrá zpráva. Lze tak soudit alespoň podle hlasitého veřejného odporu, který aktivita těžebních společností vyvolala v minulých měsících.(celý článek)

4. února 2009  MF Dnes “Otevřený dopis ministrovi průmyslu a obchodu Martinu Římanovi”
(reakce na uveřejněný záměr nové energetické koncepce časopis Ekonom č.2/09)
(celé znění)

2. února 2009  HOSPODÁŘSKÉ NOVINY “Diamo vrací do hry uran ze Stráže”
Šéf státního podniku chce využít současného zájmu o jádro …(celý článek)

2. února 2009  HOSPODÁŘSKÉ NOVINY Rozhovor: Jiří Jež, ředitel státního podniku Diamo
Těžaři si v poslední době začali dělat zálusk na opětovné rozšíření těžby uranu, která od počátku 90. let prochází útlumem….(celý rozhovor)

28. ledna 2009 Česká Televize pořad “Nedej se”
Tento díl se zabývá novelizací horního zákona, o které se jedná v Poslanecké sněmovně.
Platná verze horního zákona byla schválena ještě v dobách komunistického Československa a neumožňuje zapojení obcí, majitelů dotčených pozemků a veřejnosti do procesů, týkajících se schvalování těžby.(pořad “Nedej se”)

16.prosince 2008   WISE.CZ “Uranové nebezpečí” (přeloženo z textu The Guardian)
…Ani těžba uranu ovšem v žádném případě není bezproblémová. Výroba 25 tun uranového paliva - množství, které potřebuje průměrný reaktor k ročnímu provozu – za sebou zanechá půl miliónu tun hlušiny a více než 100 000 tun odpadu ze zpracování rudy. Odpady zůstanou dlouhodobě nebezpečné. Dalších 144 tun pevného a 1343 kubických metrů kapalného odpadu vznikne při konverzi uranu, která je jedním nutných z kroků při výrobě paliva. Kontaminace vodních zdrojů v okolí uranových dolů…celý článek
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/dec/05/nuclear-greenpolitics

14.prosince 2008 AKTUALNE.CZ “Kyrgyzstán: uranové dědictví SSSR ohrožuje miliony lidí”.
V údolích řek řeky Naryn, která se již mimo území Kyrgyzstánu vlévá do světového veletoku Syrdarji a jejích přítoků, se “válí” na 475 milionů tun uranových hornin a uranového kalu…celý článek

11.prosince 2008 MLADÁ FRONTA DNES “Do Mydlovar nateče 600 milionů”
Začalo čištění lokality u Mydlovar. Odkaliště v areálu bývalého závodu na chemickou úpravu uranové rudy jsou zamořená tunami uranu a kilogramy radia. Obyvatelé obcí se ale bojí…celý článek

24. Listopadu 2008 MLADÁ FRONTA DNES “Australané chtějí severočeský uran”
Podještědí, Českolipsko - Může to rozhodnout, jestli se v Podještědí a na Českolipsku bude, nebo nebude znovu těžit uran. Ministr životního prostředí Martin Bursík by měl v nejbližších dnech vydat rozhodnutí, které může boj za těžbu uranu i proti ní výrazně ovlivnit…celý článek

21. listopadu 2008 “Těžba uranu v Podještědí se nevyplatí”
Shodli se na tom experti a ekologové na odborném semináři v Liberci

Na nevýhodnost těžby uranu v ČR a zdravotní rizika s ní spojená se snažil upozornit seminář nazvaný Těžba uranu v souvislostech, který proběhl včera v Liberci…celý článek

21.listopadu 2008 MLADÁ FRONTA DNES
“Lidé dál bojují proti těžbě uranu v Podještědí ”

Liberec - Boj o obnovení či zahájení těžby uranu na Českolipsku a v Podještědí pokračuje. Novou bitvu teď rozehráli ekologičtí aktivisté - napadli platnost vyhlášení chráněného ložiskového území Osečná-Kotel…celý článek

21.listopadu 2008 | Autor: Zdroj ČTK
“Bez ohledu na domácí těžbu musí ČEZ uran kupovat v zahraničí “

České jaderné elektrárny budou vždy muset palivo nakupovat ze zahraničí, a to bez ohledu na to, zda se v Česku vytěží 200 kilogramů uranu ročně nebo desetinásobek. Není proto důvod zvyšovat či obnovovat těžbu uranu nebo dokonce otevírat nová ložiska. České firmy totiž neumí zpracovat rudu až do podoby jaderného paliva…celý článek

20. listopadu 2008 - Tisková zpráva
Liberec - Těžba uranu v souvislostech -  odborný seminář pro veřejnost

V Liberci se dnes konal odborný seminář o problematice případné obnovy těžby uranu v České republice. Důvodem je zájem investorů o otevření bohatých uranových ložisek na našem územícelý článek

20.listopadu 2008 Liberecký deník
“Sdružení Naše Podještědí pořádá seminář o případné těžbě uranu”

Odborný seminář, který se bude zabývat případným obnovením těžby uranu v České republice, připravilo na dnešek občanské sdružení Naše Podještědí…více

10. listopadu 2008 Ekolist
“O nás bez nás - obce se domáhají účasti v řízeních, které se týkají jejich katastru”

PRAHA (Ekolist) - Každá obec v ČR má právo spolurozhodovat o tom, co se děje na jejím území - například podle zákona o územním plánování a stavebním řádu se automaticky stává účastníkem územního řízení, pokud se má nějaký záměr uskutečnit v jejím katastru. Z této běžné demokratické zvyklosti jsou ovšem v ČR učiněny dvě výjimky…celý článek

9.11.2008       Aktuálně.cz  “Ceny uranu padají. Těžba na Vysočině ale pojede dál”

V České republice se bude uran těžit déle, než se předpokládalo. A to přes rychle klesající ceny této suroviny…více

6.10.2008     Liberecký deník “Lídři stran: Ne těžbě uranu v Podještědí”

KRAJSKÉ VOLBY 2008 - Jasně proti obnovení těžby uranu v Podještědí se vyslovili téměř všichni oslovení kandidáti, prosazují ohleduplnost k lidem i přírodě…celý článek

21.9.2008      ČT 24 Osečná žije s hrozbou těžby uranu za zády

Liberec - Vize těžby uranu v Podještědí nabývá na jasnějších konturách. Otevřít ložiska tam chce státní podnik Diamo. Lidé to odmítají a hledají všechny prostředky, jak tomu zabránit. Podle nich by to byl nevratný zásah do krajiny podobně jako v nedalekém Ralsku… celý příspěvek

22.9.2008    MF Dnes - Liberecká příloha “Proti uranu protestovalo 200 lidí”

K tisícileté lípě v osadě Kotel jich navzdory chladnému, deštivému počasí dorazily zhruba dvě stovky. „Od loňského prosince se jich na pěti protestních akcích vystřídalo více než tisíc,“ řekl pořadatel mítinků Josef Jadrný z občanského sdružení Naše Podještědí…celý článek

13.9.2008  MF Dnes - Liberecká příloha “Těžbu uranu politici odmítli”

Ať už se novým hejtmanem stane kdokoliv ze šesti nejsilnějších politických stran a koalic, těžbu uranu v Libereckém kraji prosazovat nebude. Obnovení těžby cenné rudy ve čtvrtek lídři kandidující na post hejtmana jednomyslně odmítli. „Ať už zvolíte kohokoliv, zvolíte dobře,“ komentoval nebývalý jednomyslný soulad napříč stranami lídr Strany zelených Jan Korytář. Potenciální hejtmani se sešli na Fóru kandidátů v liberecké krajské vědecké knihovně…celý článek

11.9.08 EKOLIST “Politici dnes v Liberci shodně odmítli obnovení těžby uranu”

http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2117550

11.9.08 ČT 24  “Kandidáti do zastupitelstva Libereckého kraje shodně odmítli těžbu uranu”

http://www.ct24.cz/domaci/28364-kandidati-do-zastupitelstva-libereckeho-kraje-shodne-odmitli-tezbu-uranu/

11.09.2008 Mladá fronta DNES - liberecký kraj “Političtí lídři se budou přít o uran”

Liberec - Pro obyvatele Liberecka je to tak zásadní otázka, že už kvůli ní několikrát vyšli demonstrovat. Připravovaná těžba uranu v Podještědí teď začíná zajímat také krajské politiky. Šest lídrů stran do krajských voleb se dnes v 17 hodin sejde v Krajské vědecké knihovně v Liberci, aby s lidmi diskutovali o připravované těžbě v lokalitě Osečná - Kotel. „Kandidáti budou mít možnost vyjádřit se k otázkám, které se týkají připravované těžby. A to v neutrálním prostředí. Lidé se tak dozví, jak se k těžbě staví,“ uvedl Josef Jadrný z občanského sdružení Naše Podještědí.

4.8. 08 TÝDEN  “Státní Diamo loni poprvé vydělalo na uranu”

http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/statni-diamo-loni-poprve-vydelalo-na-uranu_73545.html

Červen 2008 Přidělení grantu 50.000,- Kč ze Základního grantového programu Nadace Partnerství pro o.s. Naše Podještědí

Nadace Partnerství je významná česká nadace podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Grantová komise Základního grantového programu rozhodla o podpoře projektu „Za čisté Podještědí bez uranových dolů“ částkou 50 000 Kč.Tato částka bude použita na připravované akce věnované šíření informací o problematice těžby uranu v Podještědí.

24. 6. 08 MLADÁ FRONTA DNES „Těžaři nemají šanci uspět”
http://nasepodjestedi.cz/clanky/… - [DOC]
24. 6. 08 LIBERECKÝ DENÍK - Bursík dal Podještědí dočasnou garanci
http://liberecky.denik.cz/uranove_doly/bursik…
23.6.08 Genus - Ministr Bursík v Českém Dubu o uranu
http://www.igenus.cz/images/UK-Videos/… [video WMV]

23.6.08 Česká televize - Návštěva ministra Bursíka v Českém Dubu a jeho stanovisko případné těžbě uranu
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/23.06.2008/…
7.6.08 ct24.cz - Proti těžbě uranu v Podještědí demonstrovalo 300 lidí
http://www.ct24.cz/regionalni/17876-proti-tezbe-uranu…
7.6.08 EKOLIST.CZ - Proti těžbě uranu v Podještědí demonstrovalo 300 lidí
http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2098317
6.6.08 ČTK - MŽP zamítlo žádost Urania Mining o těžbu uranu na Liberecku
http://www.ctk.cz/zpravy/vseobecne_view.php?id=316865
10.6.08 URAN: Vše nasvědčuje tomu, co každý popírá
http://liberecky.denik.cz/uranove_doly/…
9.6.08 TV GENUS - Protestní pochod v Podještědí
http://www.igenus.cz/images/UK-Videos/… [video WMV]
8.6.08 Phdr. Miroslav Hudec - VODA nad URAN
http://nasepodjestedi.cz/clanky/76dopis.doc - [DOC]

7.6.08 MF Dnes - Další protestní pochod v Podještědí
http://nasepodjestedi.cz/clanky/mfdnes7608.doc - [DOC]
7.6.08 aktualne.centrum.cz”
http://aktualne.centrum.cz/foto.phtml?gid=7023
7.6.08 ct24.cz - Proti těžbě uranu v Podještědí demonstrovalo 300 lidí
http://www.ct24.cz/regionalni/17876-proti-tezbe-uranu…
7.6.08 EKOLIST.CZ - Proti těžbě uranu v Podještědí demonstrovalo 300 lidí
http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2098317
6.6.08 ČTK - MŽP zamítlo žádost Urania Mining o těžbu uranu na Liberecku
http://www.ctk.cz/zpravy/vseobecne_view.php?id=316865
28.5.08 Vysílání ČT1 Události v regionech - “Lidé z Podještědí budou pokračovat v boji proti těžbě uranu”
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/28.05.2008…
15.5.08 MF Dnes - Otevřené dopisy ministru Bursíkovi
http://nasepodjestedi.cz/clanky/mfdnes155.doc - [DOC]

13.5.08 Zelení: s protesty nekončíme
http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/…
7.5.08 Diamo: Uran se určitě těžit bude
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=107&r=mfseverocech&c=968211
6.5.08 Večerník z Čech
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/06.05.2008/…
6.5.08 Šéf Diamo: Uran se znovu začne těžit
http://www.igenus.cz/clanky/spolecnost-11/…
30.4.08 Prima: V Podještědí se může těžit uran
http://www.igenus.cz/clanky/liberecko-4/prima-v-podjestedi-se-muze-tezit-uran-2770/
25.4.08 Rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území Kotel
http://www.ekolist.cz/txt_tzpr_full.stm?x=2091626
13.4.08 Úředníky protest neoblomil
http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/uran20080413.html

12.4.08 Proti těžbě uranu v Podještědí demonstrovalo v Liberci 100 lidí
http://