Podještědí - zdroj pitné vody pro třetinu České republiky


Občanské sdružení Naše Podještědí


Televize

19. března 2017 ČT 24: “Otázky Václava Moravce - TĚŽBA URANU”

Václav MORAVEC, moderátor: Nerostné bohatství, jeden z mála darů a pokladů, které v této zemi máme. Kde všude najdeme nerostné bohatství v České republice? Na severu Čech najdeme ložiska uranu, fluoritu, wolframu a už zmiňovaného lithia, kterou jsme, kterému jsme věnovali první část této diskuse. Zlato se nachází v pásu jihozápadně od Prahy až k jihozápadní hranici České republiky. V jižních Čechách pak máme ložiska grafitu. Uran lze najít ještě na Vysočině a grafit máme i na severní Moravě, která navíc skrývá i ložiska koksovatelného uhlí. Ta nová surovinová politika, pane řediteli, se k tomu staví tak, že v Česku, jestli to chápu správně, protože jste slíbili, že dojde k utlumení těžby uranu, že se nebudou otevírat nová ložiska uranu, platí to?

Pavel KAVINA, ředitel odboru surovinové politiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu: Ano. Nová surovinová politika, jak už jsem říkal, tak se snaží, aby jejím přednostním zájmem bylo doplnění a získání informací o těch nových komoditách, nových surovinách. To samozřejmě neznamená, je to jedna z jejich priorit, vidíme to jako, jako oblast, která si ten zájem zaslouží, ta surovinová politika je napsána jako surovinová politika je napsána jako surovinová politika pro 21. století, abychom surovinovému průmyslu umožnili tu transformaci k odvětvím s vyšší přidanou hodnotou. To neznamená, že se začneme stavět macešsky k těm klasickým surovinám, ale například tážete-li se na uran, tak situace je taková a je to zohledněno v návrhu nové surovinové politiky, že došlo na konci loňského roku k ukončení komerční těžby uranu na ložisku Rožná, to ložisko je, bylo velice významné, českému průmyslu a energetice dalo velmi mnoho. Po mnoho desítek let z něj Česká republika získávala strategickou surovinu, kterou částečně dotovala svoji spotřebu uranového koncentrátu pro výrobu palivových článků. V tuto chvíli ale je situace na světovém trhu s uranem taková, že dochází k poklesu cen. Pan doktor Starý to tady může, může dokumentovat. Ty ceny jsou nízké a my v tuto chvíli nevidíme jako racionální navrhovat, navrhovat otevření nového uranového ložiska. To neznamená, že stát o ta ložiska nebude pečovat, nebude je chránit, protože ta situace se může samozřejmě změnit. Ale nová surovinová …

Václav MORAVEC, moderátor: Ale těžba uranu tedy skončí …

Pavel KAVINA, ředitel odboru surovinové politiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu: Nová surovinová politika nenavrhuje otevření nového a zahájení těžby na novém ložisku uranu.

Václav MORAVEC, moderátor: Je to dobře, Václave Cílku?

Václav CÍLEK, geolog, Geologický ústav AV ČR: Víte, já si myslím, že to je dobře. Podle mýho názoru dojde k situaci takové, že se budou projevovat čím dál tím víc klimatické změny, takže budeme čím dál tím víc potřebovat bezuhlíkovou energii a tu lze dosáhnout rychle a relativně lacino kombinací alternativních zdrojů a jaderný energetiky. To znamená, očekával bych, ale nevím to určitě, protože to neví nikdo, že teprve nějaká ta nová éra té jaderné energetiky časem nastane a zatím když si ty ložiska necháme na pozdější dobu a pozdější technologie, tak bych to vnímal jako velice dobré.

Václav MORAVEC, moderátor: Jak jsme slyšeli od pana doktora Kaviny, tak tedy dojde k upravení té připravované chystané surovinové politiky, která se týká těžby uranu. Bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan s tímto rozhodnutím v rozhovoru pro dnešní Otázky souhlasí a dodává:

Bedřich MOLDAN, bývalý ministr životního prostředí /TOP 09/ /12. 3. 2017/: Tak, jak ty plány byly v těch lokalitách, o kterých se hovořilo, tak tam jsem naprosto přesvědčen, že by se ten uran těžit neměl, protože to nezaručuje, že to prostředí nebude velmi výrazně poškozováno a že tedy tam nevzniknou nějaké, nějaké škody dlouhodobého charakteru. Ten uran, to prostě nemá šanci, ať už jde o objemy, které by bylo možno tam vytěžit, nebo ceny a podobně, to po mém soudu nepadá v úvahu, že by to bylo v čemkoliv výhodné…celý pořad

8. září 2015 ČESKÁ TELEVIZE: “Tlustec- poločas rozpadu?”celá reportáž

5. června 2015 ČESKÁ TELEVIZE:”NÁŠ VENKOV - BRZKOV.”Po únorové reportáži “Nedej se” a dubnové reportáži o ekologickém zemědělství pana Františka Matouška se o Brzkov tentokrát zajímá natáčecí tým “Náš venkov”. 25-minutová reportáž o dalším směřování Brzkova. Poklidná reportáž ze života lidí, kteří jsou spokojení s tím, jak Brzkov vypadá teď, a v žádném případě nechtějí změnu v podobě uranového dolu. Starosta Aleš Bořil nás provází většinou reportáže (kolem 5. minuty mluví o územním plánu a jeho vleklém připomínkování, které má na svědomí DIAMO), dále Lucie Drahošová Stránská, Marie Vencová a Milan Laštovička ze spolku Naše budoucnost bez uranu www.stoptezbe.cz , podnikatel, velitel hasičů a paní z místní křesťanské komunity. Kolem 19. minuty je tam rozhovor s ekologickým farmářem panem Matouškem….celá reportáž

Únor 2015 ČESKÁ TELEVIZE: NEDEJ SE - „TĚŽBA URANU, ANEB K JÁDRU VĚCI” V DOKUMENTU TĚŽBA URANU, ANEB K JÁDRU VĚCI UVIDÍME, ZDA SE VRÁTÍ ČESKÁ REPUBLIKA DO URANOVÉHO PRAVĚKU…CELÁ REPORTÁŽ

27. října 2014 ČESKÁ TELEVIZE: REPORTÉŘI ČT:”Zamořené okolí skládky.” Zamořená půda, voda plná škodlivin, i nebezpečného uranu se asi před dvěma lety objevily u Vysočan na Severu Čech. Jako zdroj znečištění se nabízela obří skládka popela elektrárny ČEZu . Jenže důkazy chyběly. Navzdory tvrzení ČEZu, že je skládka zabezpečená, řádně kontrolovaná a znečištění okolí nehrozí, se tamnímu farmáři podařilo prokázat, že opak je pravdou. Kontaminovaná voda z úložiště popela se dostává dokonce až do vodovodních kohoutků s pitnou vodou…celá reportáž

16. prosince 2012 ČESKÁ TELEVIZE “Nedej se” O státní energetické koncepci SEK, kterou zpracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu se hodně hovoří i píše. Co ale opravdu obsahuje. Podle dostupných informací energetický plán na příštích 30 let obsahuje pouze jediný scénář. Brojí proti podpoře obnovitelných zdrojů, které jsou každým rokem levnější, a naopak navrhuje výstavbu dalších jaderných reaktorů. Pro investice do jádra plánuje zavést dotace ve formě zvýšených výkupních cen elektrické energie, tak je známe z podpory obnovitelných zdrojů. Když tedy zelené poplatky po pěti letech zmizí, nahradí je „atomová daň”. Konkrétně, ekonomičtí analytici ze společnosti Condole partners propočetli, že by podpora nových jaderných bloků, přišla každou rodinu na 1500 Kč ročně, a to na desítky let. Doufáme, že ministerstvo průmyslu a obchodu předloží studie, které obavy rozptýlí a bezpečně ukáží, že se vydalo správnou cestou…celá reportáž

26. listopadu 2012 ČT “Události v regionech” Těžba uranu na Liberecku? Bez záruk. Taková prý může být pozice Libereckého kraje, pokud se stát v budoucnu pokusí v Podještědí obnovit těžbu uranu…celá reportáž

22.srpna 2012 ČT24:”Odpůrci uranu z Liberecka chtějí zákaz chemické těžby” Zákon, který by zakázal chemickou těžbu nejen uranu, ale i zlata nebo břidlicového plynu, chtějí v Poslanecké sněmovně prosadit odpůrci těžby uranu v Libereckém kraji. Chtějí tak zabránit plánům na obnovení těžby v okolí Stráže pod Ralskem na Českolipsku, drancování přírody a ohrožení zdrojů pitné vody. Novinářům to řekl Josef Jadrný z občanského sdružení Naše Podještědí, které proti obnovení těžby uranu pod Ještědem léta bojuje. Právě na Liberecku jsou největší ložiska této rudy v republice…celá reportáž

Červen 2012 TV Genus:”Interview s Josefem Jadrným” předsedou našeho o.s….celý rozhovor

24. května 2010 TV R1 GENUS Minuty regionu “LÍPA DĚKUJE”…reportáž

22. října 2009 ČT24 “Těžba uranu straší obyvatele Podještědí”
Liberec - Obyvatele Podještědí z Libereckého kraje opět straší těžba uranu, s nímž počítá návrh nové energetické koncepce státu. Energetická krize je podle ekologických aktivistů pouze záminka, kterou využívá těžařská lobby. Těžba bude znamenat další škody na přírodě, jejichž sanace odčerpá ze státního rozpočtu miliardy korun, říká Josef Jadrný z občanského sdružení Naše Podještědí, které bojuje proti snahám těžit uranovou rudu v Ralsku a v lokalitě Osečná-Kotel. Ekologové s návrhem koncepce nesouhlasí, jsou připraveni udělat vše proto, aby těžbě zabránili…celá reportáž

9.října 2009 ČT24 “Na Českolipsku se budou likvidovat následky těžby uranu”
Stráž pod Ralskem - Státní podnik Diamo spustil na Českolipsku likvidaci následků těžby uranu, především zamoření kyselinou sírovou. Jedná se o novou technologii za jeden a půl miliardy korun. Rovněž se zde začíná stavět i další čistička. Dobu sanace by to mělo zkrátit na třetinu. Uran se v tomto místě těžil třicet let do roku 1996, od té doby se po těžbě uklízí…celá reportáž

6.03.2009 ČESKÁ TELEVIZE Události v regionech
Obyvatele Kotle v Podještědí vyděsila těžká technika, která najela na louku nad osadou.
(celý příspěvek)

29. 1. 2009 se zabývala Česká televize v pořadu “Nedej se” opět problematikou novelizace horního zákona v poslanecké sněmovně.
Po klopotné dvouleté cestě dorazila do parlamentu novela horního zákona, připravená ministerstvem životního prostředí. Otevírá se šance na vyřešení některých zablokovaných kauz, které znepříjemňují život mnoha obcím, nejen Hornímu Jiřetínu a Frenštátu v Beskydech. O novelizaci bude sveden tuhý boj, protože i nová energetická koncepce, připravovaná ministerstvem průmyslu, počítá s využitím uhlí za ekologickými limity těžby.

28. ledna 2009 Česká Televize pořad “Nedej se”
Tento díl se zabývá novelizací horního zákona, o které se jedná v Poslanecké sněmovně.
Platná verze horního zákona byla schválena ještě v dobách komunistického Československa a neumožňuje zapojení obcí, majitelů dotčených pozemků a veřejnosti do procesů, týkajících se schvalování těžby.(pořad “Nedej se”)

12.12.08 uvedla Česká televize 2. díl pořadu “Nedej se”, který se již podruhé zabýval problematikou plánované těžby uranu v Podještědí.
Pokračování chemické těžby uranové rudy v Podještědí? Šílený nápad v těžařských hlavách, nebo nezbytná věc pro zachování energetické soběstačnosti České republiky? Opět se s kamerou podíváme do oblasti kolem Stráže pod Ralskem, kde byly pod dohledem sovětských generálů natlačeny pod zem milióny tun kyseliny sírové. Sanace nás všechny přijde na více než 40 miliard korun a bude trvat ještě desítky let. Přesto se začalo hovořit o obnovení těžby. Obce i lidé ostře protestují.

7. 8. 2008 se zabývala Česká televize v pořadu “Nedej se” problematikou novelizace horního zákona v poslanecké sněmovně.
Science-fiction song o beskydských horách? Nikoliv - štoly pod Beskydami ohrožují rozvoj kraje zcela reálně. Megalomanský projekt, zahájený na sklonku minulého režimu, místním lidem každodenně připomínají ohyzdné věže - zakonzervované pozůstatky průzkumné těžby, které stojí přímo v chráněné krajinné oblasti. Lidem a obcím, hájícím svůj domov před plány těžařů, by mohla pomoci novelizace horní legislativy, kterou připravuje ministerstvo životního prostředí. Desítky starostů podepsaly dopis, který vyzývá ministra Martina Bursíka, aby se o změny zákonů razantněji zasadil. Ministerstvo průmyslu a obchodu i báňské úřady novelu odmítají.

23.6.08 Česká televize - Návštěva ministra Bursíka v Českém Dubu a jeho stanovisko případné těžbě uranu
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/23.06.2008/…

28.5.08 Vysílání ČT1 Události v regionech - “Lidé z Podještědí budou pokračovat v boji proti těžbě uranu”
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/28.05.2008…

6.5.08 Večerník z Čech
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/06.05.2008/…

28. 2. 2008 uvedla Česká televize 1.díl pořadu “Nedej se”, zabývajícím se snahou o obnovení těžby uranu.
České horní zákony jsou zastaralé, těžaři stále plundrují krajinu a omezují práva obcí i občanů - tvrdí zastupitelé desítek obcí, kteří žádají změnu horní legislativy. V pořadu představíme novelu zákonů, kterou připravilo ministerstvo životního prostředí. Promluví ale také předseda Českého báňského úřadu Roman Makarius, který je proti jakýmkoli změnám. a Budeme se věnovat plánům na obnovení a rozšíření těžby uranu v České republice, která byla v devadesátých letech téměř zastavena. Nyní se má postupně obnovovat. “Co je špinavější než těžba uranu? Jen duše toho, který povolil těžbu,” protestují lidé z Podještědí, kteří podle stávajících zákonů nemají vůbec právo vyjádřit se k vyhlášení chráněného ložiskového území pro těžbu uranu na jejich území.