Podještědí - zdroj pitné vody pro třetinu České republiky


Občanské sdružení Naše Podještědí


Prezentace

MOŽNOSTI OBNOVENÍ TĚŽBY URANU V SEVEROČESKÉ KŘÍDĚ Z HLEDISKA REGIONÁLNÍ GEOLOGIE
odborná prezentace RNDr Jiřího Fiedlera, který dlouhou dobu pracoval ve s.p. Diamo, jako hlavní hydrogeolog.
[Microsoft Office PowerPoint]

Kontaminace spodních vod vlivem těžby uranové rudy
prezentace o.s.Naše Podještědí
[Microsoft Office PowerPoint]