Podještědí - zdroj pitné vody pro třetinu České republiky


Občanské sdružení Naše Podještědí


Články

GLOBAL 2000 “15 omylů o atomové energii “

Každý jednotlivý krok existence nukleárního palivového článku je z hlediska nehodovosti plný vysokých rizik, vytváří množství jaderného odpadu a radioaktivní kontaminaci. Pohádka o čisté jaderné síle získává při důkladné prohlídce špinavé skvrny. Zdraví škodlivé následky atomového zamoření jsou všeobecně známy, avšak o masivním znečišťování životního prostředí při těžbě uranu se mlčí…celý článek

WISE.CZ “Uranové nebezpečí” (přeloženo z textu The Guardian)
…Ani těžba uranu ovšem v žádném případě není bezproblémová. Výroba 25 tun uranového paliva - množství, které potřebuje průměrný reaktor k ročnímu provozu – za sebou zanechá půl miliónu tun hlušiny a více než 100 000 tun odpadu ze zpracování rudy. Odpady zůstanou dlouhodobě nebezpečné. Dalších 144 tun pevného a 1343 kubických metrů kapalného odpadu vznikne při konverzi uranu, která je jedním nutných z kroků při výrobě paliva. Kontaminace vodních zdrojů v okolí uranových dolů…celý článek
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/dec/05/nuclear-greenpolitics

Pohádka o atomovém proudu bez emisí oxidu uhličitého
Autor: Ulf Bossel je předsedou evropského fóra pro palivové články.
Atomový proud vždy zatěžoval atmosféru oxidem uhličitým. Pro těžbu a přípravu uranové rudy a obohacení kovu o štěpné izotopy je zapotřebí diesel a elektrická energie, dříve méně, dnes stále více. Doby, v nichž bylo možné těžit rudu až do obsahu 2,5% uranu a ve výhodných lokalitách pomocí životnímu prostředí neškodící vodní energie, jsou mimo Kanadu, neodvratně pryč. Dnes se otevírají doly s průměrným obsahem rudy 0,15%. (0,044% v Olympus Dam v Austrálii až po Rabbit Lake v Kanadě 21,2%). Pro potřebné následné zpracování se převážně používá proud z uhelných elektráren. Mezi těžbou a vyrobeným palivovým článkem vzniká oxid uhličitý a spotřebovává se energie v množstvích, jež nelze opomenout…celý článek

Uran zabíjí i po desítkách roků
WISE Brno - Energetický informační servis - info@wisebrno.cz
Bývalí pracovníci německých uranových dolů Wismut v sobě nesou riziko rakoviny plic mnohem déle, než se dosud myslelo. Vyplývá to z rozsáhlé studie, kterou v říjnu 2006 zveřejnila německá Spolková agentura pro radiační bezpečnost…celý článek

Informace pro předsedu vlády ČSSR L.Štrougala o těžbě uranu [PDF]
Soubor agenturních záznamů STB o těžbě uranu na UD Hamr [PDF]